Akcja Dypolomowa "I Powstanie Śląskie"
Dodane przez sp2jmr dnia 2019-08-13 / 14:31
AKCJA DYPLOMOWA " I Powstanie Śląskie"


"KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA."

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - SP9ZHP oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHR organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2019 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: "I Powstanie Śląskie".

Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:
3Z1919PS, QSL via OT-06
HF1919PS, QSL via OT-29
SN1919PS, QSL via OT-06
SO1919PS, QSL via OT-29
SP1919PS, QSL via OT-06
SQ1919PS. QSL via OT-31

Pełny tekst Regulaminu i dalsze informacje na temat powstań śląskich znajduje się na stronie:
http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=131

"I POWSTANIE ŚLĄSKIE" - Akcja dyplomowa

KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA.

Krótkofalarska akcja dyplomowa "I Powstanie Śląskie", nawiązuje do ustanowionego przez Sejm RP Roku Powstań Śląskich, a przez Sejmik Województwa Śląskiego - Roku Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, i ma na celu propagowanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z Powstaniami Śląskimi. W tym roku mija 100 lat od wybuchu I Powstania Śląskiego. Powstanie to pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka wybuchło samorzutnie 16 sierpnia 1919 r. w związku z aresztowaniem śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska i niezadowoleniem ludności polskiej z terroru i represji niemieckich. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była masakra górników z kopalni "Mysłowice", którzy domagali się zaległych wypłat. Kiedy 15 sierpnia 1919 r. tłum wtargnął przez bramę, niemieckie wojsko otworzyło ogień. Zginęło wtedy siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletni chłopiec. Powstanie objęło głównie ówczesne powiaty: pszczyński, rybnicki oraz część okręgu przemysłowego. Powstanie stłumione zostało przez Niemców do 26 sierpnia 1919 r. Rząd Polski, który był zaangażowany militarnie w wojnę polsko-bolszewicką, nie mógł wesprzeć tego powstania. Nieprzygotowane organizacyjnie powstanie nie zaskończyło się sukcesem, zwróciło jednak uwagę międzynarodowej społeczności na sprawę Śląska. Pod jej naciskiem Niemcy ogłosili amnestię dla uczestników powstania.

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - SP9ZHP oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHR organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2019 r. (23:59 UTC)
krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: "I Powstanie Śląskie".

Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:
3Z1919PS, HF1919PS, SN1919PS, SO1919PS, SP1919PS, SQ1919PS. Każda z tych stacji przyznaje do dyplomu po 15 pkt.
Stacje z powiatów, na terenie których toczyły się wtedy walki /wg SPPA/: CY, EM, ET, IK, KB, MF, MW, PY, RB, RN, RS, TG, TY, WV, YT - przyznają po 5 pkt.

Punkty są przydzielane za łączności ze stacjami okolicznościowymi oraz pozostałymi stacjami przydzielającymi punkty. Łączność z daną stacją jest punktowana tylko jeden raz bez względu na pasmo i emisję.
Aby uzyskać dyplom okolicznościowy wymagane jest uzyskanie dla:
- stacje z SP co najmniej 100 pkt.
- stacje EU /bez SP/ - 60 pkt
- pozostałe stacje - 30 pkt.
Dyplomy w wersji elektronicznej do pobrania na stronie logSp: https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1919
Stacje przydzielające punkty do dyplomu proszone są o przesyłanie wszystkich swoich logów za ten okres na bieżąco na platformę "logSp". Zapewni to sprawne wydawanie dyplomu. Koordynatorem akcji jest Marek SP9HTY - sp9hty@interia.pl


Więcej informacji o powstaniu na stronie: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/

* Powstania śląskie były to trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919 - 1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. I Powstanie Śląskie
- od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r. II Powstanie Śląskie - od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r. III Powstanie Śląskie - od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca1921 r.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_%C5%9Bl%C4%85skie#II_powstanie_%C5%9Bl%C4%85skie.
W związku z tym, rozważana jest opcja kontynuowania akcji dyplomowej w kolejnych
Dwóch edycjach, z okazji setnej rocznicy każdego z powstao ( w roku 2020 i 2021) przez miesiąc czasu. W 2020 r. - od 15 sierpnia do 15 września a w 2021 r. - od 1 maja do 31 maja.
W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w tej akcji dyplomowej.

Marek SP9HTY