SP DX CONTEST 2019 - WYNIKI
Dodane przez SP5ELA dnia 2019-05-29 / 14:02
SP DX CONTEST 2019 - WYNIKI  wyniki

Na portalu zawodów SP DX Contest zostały opublikowane wyniki tegorocznej edycji SP DX Contestu.

W zawodach SP DX Contest 2019 wzięło udział 2500 uczestników. Nadesłało logi 2020 stacji. Z tej liczby zakwalifikowano 1959 logów, w tym 1216 logów stacji zagranicznych i 743 logi stacji polskich. Z 743 stacji polskich 622 to logi członków PZK, co stanowi 84% udziału we wszystkich logach zawodników.
Logi za SP DX Contest przyjmowano do 30.04, następnie od 9-16.05 można było zgłaszać reklamacje.
Reklamacje, korekty obliczeń, poprawki zostały "zamknięte" w dniu 22.05.2019 r. Wyniki wstępne zamieniły się automatycznie w wyniki oficjalne.

*Wyniki SP DX Contest 2019 zostały ogłoszone na Łosiu-2019 w dniu 25.05.2019 r.
Prezentacji wyników dokonali - Wiceprezes Prezydium ZG PZK - Tadeusz SP9HQJ i Koordynator PZK ds Sportu - Grzegorz SP9NJ.

Wszystkie dyplomy dla zwycięzców poszczególnych kategorii w wersji papierowej dla stacji polskich zostały wydrukowane i wręczone tym zawodnikom, którzy uczestniczyli w Łosiu-2019.

Co nowego w roku 2019 było w SP DX Contest?
W roku 2019 uległ pewnym korektom Regulamin SP DX Contestu. Co zmieniono?

· Likwidacji uległa możliwość nadsyłania logów papierowych (Słynny BOX 320, 00-950 Warszawa 1),
· Poprawiono pewne błędy logiczne w Regulaminie,
· Wprowadzono definicję "podmiotu zawodów",
· Zmieniono nieco niefortunne tłumaczenie "województwa" na "Province (Voivodeship) designator",
· Poprawiono jakość tłumaczenia Regulaminu w wersji angielskiej (US),
· Wprowadzono w Regulaminie definicje kategorii i określeń,
· Poprawiono jakość tekstów na portalu zawodów i jakość tłumaczenia na język angielski (US).
W zakresie pozaregulaminowym komisja wprowadziła również dodatkowe instrukcje i objaśnienia, również oświadczenie deklaracji dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych i logów.

Dziękujemy wszystkim osobom współpracującym i konsultantom Komisji: K1CC, N4PL, SP5-73-002, SP5UAF, SP5Y, SP6CIK, SP7GIQ, SP7IVO, SP9GR, SP9KR, SP9NJ, SQ5BPF oraz wszystkim członkom zespołu SN0HQ, którzy wnieśli konstruktywny wkład w pracę Komisji SP DX Contest.

KOMISJA ZAWODÓW

Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Przewodniczący Komisji
Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - konsultant, przedstawiciel PZK
Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - konsultant, przedstawiciel SP DX Clubu
Subkomisja informatyczna: starszy konsultant IT Jacek Lipkowski (SQ5BPF)
Tłumaczenia Ryszard Assarabowski (K1CC) - wersja angielska

Portal SP DX Contest: https://spdxcontest.pzk.org.pl

Info: SP5ELA

*
w

w

w

w

Wykorzystano materiał wideo autorstwa SQ9OKU, 34-37 minuta filmu.
Materiał źródłowy wideo znajduje sie na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tI8r0W1FvBw