Komunikat PZK nr 13/2019 z dnia 27.03.2019
Dodane przez sp2jmr dnia 2019-03-28 / 13:47
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 13/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: http://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. XXV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK

W dniu 25 marca zakończyło się głosowanie elektroniczne Zarządu Głównego PZK nr 1/2019, którego przedmiotem był wniosek Prezydium ZG PZK dot. zwołania XXV NKZD PZK.
W głosowaniu wzięło udział 28 na 36 członków ZG PZK. Za uchwałą głosowało 23, przeciw 4, wstrzymujący się 1 członek ZG PZK.
W związku z tym Zarząd Główny PZK podjął uchwałę Nr 618/2019/E w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w dniu 18 maja 2019 w Łodzi przy ul. Leopolda Tyrmanda 4. Początek Zjazdu godz. 10.00.
Materiały na Zjazd zostaną wysłane do Delegatów w statutowym terminie.

Info. SP2JMR

2. Walne Zebranie Poznańskiego OT PZK

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Poznańskiego Oddziału Terenowego PZK OT-08 odbyło się 24 marca br. w Poznaniu. Na ogólną liczbę 124 członków OT w zebraniu wzięły udział 24 osoby (ok. 20%) - zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Prezydium ZG PZK reprezentował Kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes PZK.
Ze względu na sprawozdawczo-wyborczy charakter zebrania, po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdań (zarządu OT, finansowego i QSL Managera), dokonano wyboru zarządu OT oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Wybrano 6 członków zarządu oraz 3 członków oddziałowej komisji rewizyjnej, a także po dwóch zastępców do każdego organu - razem 13 osób. Składy osobowe uległy niewielkim zmianom w porównaniu do dotychczasowych - szczegóły ukażą się w protokole i na stronie internetowej ot08.pzk.org.pl. Funkcję prezesa zarządu OT objął ponownie Kol. Jacek Behrendt SQ3OPM.
Po wyborach, wywiązała się dyskusja na temat działalności oddziału oraz aktualnej sytuacji w Związku. Na liczne pytania szczegółowo odpowiadał Prezes PZK - głównie w sprawach finansowych, kolejnego NKZD, kontaktów z organem nadzoru, RODO itp.
Zebranie, było bardzo sprawnie prowadzone przez Kol. Jacka SQ3OPM, zakończyło się ok. godz. 16:00.

[info i3Z6AEF]

II. Wydarzenia

3. Polska Wyprawa na Bouvet 3Y0I

Jak już informowaliśmy nasza wyprawa na tą samotną wyspę jest od 19 marca
w drodze i wg. dostępnych informacji powinna w ciągu najbliższych 2 dni dotrzeć do celu. Niestety drastyczne pogorszenie się pogody spowodowało konieczność zmiany kursu statku MV Atlantic Tuna, który obecnie płynie kursem na wschód, a nie na południe. Pozwoli to ominąć burzę, która obecnie szaleje na południe od pozycji statku z godz. 03.55 Z. Warunki są skrajnie niedobre na tyle, że prowadzenie łączności ze statku będzie przez jakiś czas niemożliwe. Nowych informacji można oczekiwać w ciągu najbliższych 12 godzin.

Pozytywną informacją jest to, że cała ekipa czuje się dobrze.
Informacje na podstawie strony https://www.rebeldxgroup.com/

Piotr SP2JMR

*Informacja z ostatniej chwili jest zła. Na statku uległy zniszczeniu przez sztorm urządzenia radarowe. W tej sytuacji MV Atlantic Tuna obrał kurs z powrotem do Kapsztadu. Informacja z portalu 3Y0I: https://bouvetoya.org/3yoi-postponed/

4. Tragiczny wypadek Clovisa PV8ADI

Z informacji przekazanych przez Paula PV8DX wynika, że w czasie prac antenowych Clovis PV8ADI (80) uległ śmiertelnemu wypadkowi. Nastąpiło to podczas prac malarskich na wysokości. Runął z masztu na ziemię metalowy pomost na którym pracował PV8ADI.
Clovis PV8ADI był świetnym telegrafistą i był znakomicie słyszany na pasmach, jego sygnały w EU i SP były doskonałe. Wielu z nas, krótkofalowców SP ma ten znak w swoich logach. Clovis potwierdzał QSOs via LoTW. Clovis 20 marca 2019 r. skończył 80 lat.
Niech to smutne wydarzenie da wszystkim "antenowcom" do myślenia. To nie pierwszy taki wypadek, w Polsce też mieliśmy podobne wydarzenia. Nie szarżujmy podczas prac antenowych. Czasem lepiej rodpuścić! Życie mamy tylko jedno.

Info: ZYGI SP5ELA

III. Sport

4. SPDX Contest 2019 zbliża się wielkimi krokami

W imieniu Komisji SP-DX Contest 2019 informuję, że trwają jeszcze finalne prace przygotowawcze zmierzające do usprawnienia obsługi tegorocznych zawodów.
Wprowadzono kilka "kosmetycznych" zmian do regulaminu SP-DX Contestu 2019. Zmiany te oraz sam regulamin zostały zatwierdzone po konsultacji z zawodnikami-konsultantami SP i WW oraz z SPDXC przez wiceprezesa PZK Tadeusza SP9HQJ.

Ze zmian regulaminowych:
 - wprowadzono określenie "podmiotu" zawodów (nigdy go nie było!),
 - zlikwidowano "ostatecznie" przyjmowanie logów papierowych via "słynny P.O. Box 320",
 - pozostawiono przyjmowanie logów przez e-mail z preferencją dla logów przez www,
 - wprowadzono definicje porządkowe (doprecyzowano określenia definicji i kategorii      uczestnictwa)

Po rezygnacji z udziału w pracach komisji SP-DX Contestu kolegów SP5UAF i SP7DQR przeniesiono w marcu 2019 r. całe archiwum wyników SP-DX Contestu za lata 1997-2017 z serwera Tomka SP5UAF znajdującego się w USA na serwer PZK.

Pomimo upływu czasu od rezygnacji ww. Kolegów z udziału w pracach Komisja SP-DX Contest 2019 chce im serdecznie podziękować za ogrom wykonanej pracy w tym Markowi SP7DQR za rozwój oprogramowania i żmudną walkę z logami, a Tomkowi SP5UAF za wieloletnie honorowe prowadzenie i finansowanie serwera zawodów, początkowo w domenie "spdxcontest.info", a następnie już w domenie "spdxcontest.pzk.org.pl" oraz "szefowanie" Komisji SP-DX Contestu.

Również dziękujemy wszystkim konsultantom, a mianowicie: Ryszardowi K1CC, Waldkowi N4PL, Leszkowi SP6CIK, Krzysztofowi SP7GIQ, Bogusiowi SP7IVO, Andrzejowi SP9KR za pomoc przy modelowaniu i redakcji regulaminu oraz przy tłumaczeniach tekstów.

Prace związane z konwersją i publikacją wyników SP-DX Contestu za lata 1997-2017 przeprowadził Grzegorz vel "Spiker" SP9NJ. Obecnie nie jest jeszcze skonwertowany do postaci archiwalnej "rok 2018". Natomiast pełne wyniki SP-DX Contest z roku 2018 są opublikowane.

Prosimy o wyrozumiałość, nie wszystkie tłumaczenia i opisy są idealne. Zostaną one w najbliższym czasie poprawione. W każdym razie - zapraszamy wszystkich zawodników, zagranicznych i SP's do udziału w edycji SP-DX Contest 2019!

SP-DX Contest - portal SP-DX Contest 2019

W imieniu Komisji SP-DX Contest 2019
Zygmunt Szumski SP5ELA

IV. Technika i oprogramowanie

V. Silent Key's
________________________________________________________________________
SP2FFM s.k.

21 marca 2019 roku zmarł w wieku 82-ch lat Stanisław Czerniewski SP2FMM z Malborka. W latach 70-tych i 80-tych ub. wieku był ON członkiem klubu SP2KFE w Ząbrowie powiat malborski, a na przełomie wieków XX/XXI przewodniczył działalności klubowej klubu SP2KMV w Malborku. Msza św. odbyła się 26 marca br. w kościele parafialnym dzielnicy Wielbark, a ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Komunalnym w Malborku. Cześć Jego pamięci!

Ryszard SP2FAV- prezes OT16 PZK
________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Ryszardowi SP2FAV, Waldkowi 3Z6AEF.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat PZK 13/2019