Przekaż 1% podatku OPP
Dodane przez 3z6aef dnia 2019-03-09 / 23:48
Polski Związek Krótkofalowców ma status Organizacji Pożytku Publicznego - KRS 0000088401 W roku 2018 (czyli za rok 2017) urzędy skarbowe przekazały na konto PZK z tytułu odpisów 1% OPP ponad 55 tys. zł co stanowi poważną pozycję w budżecie naszego stowarzyszenia. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie celów pożytku publicznego, zgodnie z naszą działalnością statutową PZK oraz zapisami art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. wyposażanie klubów krótkofalowców w sprzęt służący szkoleniom i łączności ratunkowej, utrzymanie przemienników, dofinansowanie ogólnodostępnych spotkań radioamatorów (ŁOŚ, Burzenin) i wiele innych.

Dziękujemy wszystkim 698 osobom, które zadecydowały w ubiegłym roku o wypełnieniu w swoich deklaracjach podatkowych wniosku o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców.

W tym roku zmieniły się zasady składania deklaracji podatkowych i rozliczania PIT za rok 2018. Zeznanie podatkowe zostanie automatycznie przygotowane przez urząd skarbowy i trafi do usługi Twój e-PIT na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ . Jeśli podatnik wcześniej rozliczał 1% procent podatku i wskazywał organizację pożytku publicznego, to urząd skarbowy wyliczy wysokość wpłaty za rok 2018 i przekaże ją tej samej organizacji pożytku publicznego i na ten sam cel, co w roku ubiegłym. Na stronie usługi Twój e-PIT można łatwo dokonać korekty zarówno KRS organizacji, jak i celu szczegółowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy składają swoje deklaracje podatkowe, do wypełniania rubryk z wnioskiem do Urzędu Skarbowego o przekazanie 1% należnego podatku dochodowego na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców - KRS 0000088401.


Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes PZK