Ubezpieczenie OC PZK i członków PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2019-02-20 / 15:56
Zgodnie z uchwałą budżetową PZK na rok 2019, przyjętą 1 grudnia 2018 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK, zostały podpisane umowy ubezpieczenia PZK i członków/członkiń PZK na rok 2019. Ubezpieczenia obowiązują od 1 lutego br.

W ramach programu ubezpieczenia dla PZK, Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" Sp. z o.o. zwróciło się o przedstawienie oferty do sześciu firm ubezpieczeniowych. Wybrane zostały najkorzystniejsze oferty z przedstawionych.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1. Zakres umowy
1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
2. Zakres terytorialny
2.1. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski
3. Okres ubezpieczenia
3.1. 01.02.2019 r. - 31.01.2020 r.,
4. Przedmiot ubezpieczenia
4.1. W odniesieniu do ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym z tytułu posiadania i użytkowania urządzeń krótkofalarskich
5. Suma ubezpieczenia
5.1. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 15 000/osobę i 300 000 na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
6. Składka: opłacona przez Polski Związek Krótkofalowców
7. Ubezpieczyciel: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
8. Zakres terytorialny
8.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski
9. Ubezpieczyciel: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dokumenty ubezpieczeniowe znajdują się jak zawsze w prawym panelu portalu pod banerem "Ubezpieczenia". Opublikowane są dwa pliki:
1. Dokument polisy OC dla członków/członkiń Polskiego Związku Krótkofalowców (ubezpieczyciel: Uniqua)
2. Dokument polisy OC dla Polskiego Związku Krótkofalowców (ubezpieczyciel: Gothaer)

Link do dokumentów

Opublikował: Zygmunt Szumski SP5ELA, Administrator portalu PZK
Data publikacji dokumentów: 20.02.2019 r.