XXIV NKZD PZK – co dalej?
Dodane przez SP5ELA dnia 2019-02-14 / 12:11
XXIV NKZD PZK - co dalej?

19 stycznia 2019 r. delegaci zjechali do Warszawy na kolejny w tej kadencji Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zjazd ten został zwołany przez Zarząd Główny, na podstawie wniosku złożonego przez Główną Komisję Rewizyjną. Na 61 wybranych w oddziałach delegatów, stawiły się 43 osoby. Z części oddziałów nie było pełnej reprezentacji, natomiast z następujących oddziałów nie było nikogo: OT 10, OT 17, OT 18, OT 21, OT 24, OT 28, OT 35. Możliwe że te braki miały znaczący wpływ na przebieg zjazdu i były decydujące przy poszczególnych głosowaniach. Ciekawi mnie jak swoją nieobecność, te osoby wytłumaczą kolegom w swoich oddziałach.

Otwarcie Zjazdu, wybory niezbędnych komisji to rutynowe działania, które - choć z oporami - udało się przeprowadzić. Wszyscy oczekiwali na sprawozdanie GKR, przedstawione przez przewodniczącego Jerzego HF1D, który przez ponad godzinę informował o błędach, pomyłkach i brakach w dokumentach PZK, szczególnie w tych finansowych. GKR informowała także o nietrafionych wydatkach Prezydium ZG PZK. Można było odnieść wrażenie, że lada moment zjawią się specjalne służby, które zabiorą winowajców ze sobą.

Po przerwie głos zabierali poszczególni członkowie Prezydium ZG PZK, a na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie Prezesa PZK, Waldemara 3Z6AEF. Prezes odniósł się do większości zarzutów przedstawionych w sprawozdaniu GKR, wyjaśniając co i dlaczego oraz z czego to wynikało. Mówiąc najkrócej, nie było tak poważnych uchybień jak to przedstawił Jerzy HF1D, a wynikało to najczęściej z nadinterpretacji analizowanych dokumentów lub specyficznego spojrzenia przewodniczącego GKR na działanie Prezydium ZG Związku.

Były także skargi GKR do organu nadzoru w Warszawie, które po złożeniu wyjaśnień przez Prezydium były kończone bez wydawania zaleceń (z wyjątkiem konieczności zwołania NKZD, który właśnie się odbył).

O dalszym przebiegu zjazdu zadecydował punkt 11. porządku obrad o treści: "Głosowanie wniosku GKR PZK o skrócenie kadencji władz PZK". W świetle opinii prawnej, a także dużej liczby delegatów, punkt ten był niezgodny ze statutem PZK i w głosowaniu został odrzucony. Powodowało to, że dalsze punkty porządku obrad (od 12 do 25) nie miały sensu. Mówiąc najprościej, wniosek GKR o zwołanie NKZD PZK wraz z porządkiem obrad został bardzo źle przygotowany i łamał podstawowe zapisy statutu PZK.

Osobiście chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy poruszone przez GKR:

To, że XXIV NKZD nie wypracował żadnych decyzji (poza skierowaniem statutu do prawników), to nie wina delegatów. Jest to wina GKR, która nie potrafiła przygotować zgodnego z obowiązującym prawem wniosku o zwołanie NKZD.

Do końca aktualnej kadencji władz pozostało około półtora roku. Ten czas powinien wystarczyć na wypracowanie kierunku zmian i przygotowanie odpowiedniego statutu PZK, zgodnego z oczekiwaniami członków.

Krotoszyn, 25.01.2019 r.

Zdzisław SP3GIL
Delegat OT PZK nr 27