Komunikat PZK nr 06/2019 z dnia 06.02.2019
Dodane przez sp2jmr dnia 2019-02-07 / 13:58
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 06/2019 z dnia 06 lutego 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

I. Sprawy organizacyjne

1. Walne zebranie sprawozdawcze Bydgoskiego OT PZK

Zarząd OT 04 zaprasza członków i sympatyków Bydgoskiego OT PZK na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 16 lutego 2019 r. o godzinie 10.30 (I termin) w sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.
Zasady uczestnictwa określa §35 ust. 4 lit. b Statutu PZK.
Rejestracja uczestników odbywać się będzie w miejscu Walnego Zebrania od godziny 10.00 do 10.30.
Program Walnego Zebrania sprawozdawczego znajduje się na stronie internetowej Bydgoskiego OT PZK (http://ot04.pl ) w dziale wydarzenia oraz został rozesłany wraz z zawiadomieniem do członków OT 04 PZK.

Info. Piotr SP2LQP sekretarz OT04

II. Wydarzenia

2. PW-SAT2 - po spotkaniu

19 stycznia 2019 w Klubie HF5L w dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami konstruktorów polskiego satelity studenckiego PW-SAT2: Piotrem SQ4NOW i Kamilem SQ5JRN. Piotr przedstawił wiele interesujących szczegółów technicznych, elektronicznych, organizacyjnych i historii powstania misji satelity PW-SAT2.
Spotkanie zostało uwiecznione na YouTube, więc nieobecni mają szansę wszystkiego się dowiedzieć. Dla bardziej dociekliwych dostępna jest także prezentacja o PW-SAT2 przedstawiona przez Piotra SQ4NOW.
Linki zamieszono na stronie:
http://hf5l.pl/spotkanie-z-przedstawicielami-tworcow-polskiego-satelity-studenckiego-pw-sat2/

73, Andrzej SP5DDF

3. SSTV z międzynarodowej Stacji Kosmicznej

ARISS planuje kolejne transmisje SSTV z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Wydarzenie ma się rozpocząć w piątek, 8 lutego o godz. 14.00 UTC i potrwać do niedzieli, 10 lutego godz. 18:30 UTC.

Transmisja SSTV to proces, w którym obrazy są wysyłane z pokładu ISS za pośrednictwem radiostacji amatorskiej i odbierane przez radioamatorów na Ziemi, podobnie jak zdjęcia udostępniane na telefonach komórkowych za pomocą Twittera lub Instagramu.

Obrazy SSTV będą nadawane z ISS na częstotliwości 145,800 MHz FM w trybie PD120 i mogą być odbierane za pomocą urządzeń radioamatorskich oraz nasłuchowych obejmujących pasmo radiowe 2m. Do dekodowania można wykorzystać np. program MMSSTV podłączając wyjście audio odbiornika do wejścia karty dźwiękowej komputera.

Wśród transmitowanych obrazków, osiem z nich będzie dotyczyć jubileuszu NASA On The AIR  NOTA (https://nasaontheair.wordpress.com/ ). Pozostałe cztery obrazy tej serii są poświęcone wydarzeniom ARISS. Po odebraniu i zdekodowaniu obrazy mogą być publikowane pod adresem http://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/index.php za co można otrzymać nagrodę "SSTV ARISS Award" - szczegóły na https://ariss.pzk.org.pl/sstv/.

Należy pamiętać, że wydarzenie jest zależne od obowiązków załogi na ISS i może ulec zmianie w dowolnym momencie. Należy sprawdzać aktualne informacje na stronach amsat.org i ariss.org oraz w mediach społecznościowych.

Dave Jordan, AA4KN
ARISS PR

Tłumaczenie: Armand SP3QFE & Sławek SQ3OOK

4. Akademia OT PZK Południowej Wielkopolski

Poniżej krótka informacja na temat kolejnego spotkania akademii OT27 organizowanej przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV. Spotkanie odbędzie się w piątek 15 lutego 2019 r. na terenie Klubu Jeździeckiego Wolica
o godzinie 17.00.

W ramach spotkania przewidujemy 3 prezentacje na temat różnych aspektów krótkofalarstwa. Tematy prezentacji zostaną podane na stronie OT27 PZK, po uzgodnieniu z prelegentami: SP3GEM, SP3CSD, SQ3OOK.
Koncepcja akademii OT27 polega na organizacji spotkań, na których będą się odbywały prezentacje z zakresu łączności amatorskich w szerokim spektrum częstotliwości od HF do SHF oraz w zakresie doskonalenia umiejętności operatorskich w contestach i łącznościach DX. Taka forma spotkań pozwala na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu krótkofalarstwa.
W trakcie spotkania przewidziany jest posiłek oraz kawa, herbata i ciasto. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia emailowo lub telefonicznie w terminie do 13.02.2018 r. godz. 20.00. Impreza jest składkowa (35zł /od osoby - koszt wynajęcia sali oraz konsumpcji).

W razie pytań proszę o kontakt na adres sp3ld@wp.pl  lub 608-829-294.

VY 73!
Bogdan SP3LD w imieniu SP3KQV

III. Sport

5. Zawody o Puchar Komendanta Hufca ZHP

Zarząd Jarosławskiego OT PZK oraz Harcerski Klub Krótkofalowców SP8ZIV zaprasza do udziału w zawodach krótkofalarskich "O Puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosławiu". Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Do usłyszenia 10 lutego od 07.00 czasu lokalnego.

Info. Zbyszek SP8AUP

6. Koszulki SN0HQ

Informuję, że w dniu 4 lutego br. zostały wysłane ostatnie z 70 zamówionych koszulek "Worked all SN0HQ stations 2018". Koszulki takie mogli zamówić operatorzy stacji, które zaliczyły co najmniej 11 QSO's w edycji HF Championships 2018.

Info. SP2JMR

IV. Technika i oprogramowanie

V. Silent Key's

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Zbyszkowi SP8AUP, Piotrowi SP2LQP, Armandowi SP3QFE, Jarkowi SQ3OOK, Andrzejowi SP5DDF.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.

Załącznik:

Z W I Ą Z E K H A R C E R S T W A P O L S K I E G O
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca im. Czesławy "Baśki" Puzon w Jarosławiu organizuje Zawody Krótkofalarskie o "Puchar Komendanta Hufca ZHP"


R E G U L A M I N

1. Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca Czesławie rBAŚCEr1; Puzon w 100 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji XXXV rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.

2. Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP z mocą do 100 Wat - udział stacji zagranicznych mile widziany.

3. Zawody odbędą się w dniu 10 lutego 2019 roku (niedziela) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC - od 7.00 do 8.00 czasu lokalnego.

4. Pasmo 3,5 MHz - Emisja SSB - Moc do 100 W.

5. Punktacja:
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora SP 8 ZIV - 10 pkt.
- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP - 5 pkt.
- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami członkami klubów harcerskich- 2 pkt.
- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi -1 pkt.

6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, stacje klubowe ZHP podają skrót ZHP np. 59/001/ZHP, członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 59/001/SP8ZIV.

7. Klasyfikacja:
a) radiostacje indywidualne - członkowie klubów harcerskich,
b) pozostałe radiostacje indywidualne,
c) radiostacje klubowe ZHP,
d) pozostałe radiostacje klubowe,
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.

9. Nagrody:
- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach PUCHAR lub
okolicznościowy GRAWERTON
- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM.

10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie do 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu PZK, a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.

11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 20 lutego 2019 roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji z wpisaną punktacją datę i czas łączności raport nadany i odebrany.

12. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres pocztowy:
Klub Łączności SP 8 ZIV, 37-500 Jarosław, skr. Pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną - E-mail: ot35@o2.pl - przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.

13. Decyzje Komisji są ostateczne.

14. Komisja w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Guzowski SP8AUP kierownik klubu
Członkowie - Jagoda Dryś SP8AYL członkini klubu
- Zbigniew Wendych SP8RHO członek klubu

ORGANIZATORZY

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat PZK K-PZK 6/2019