Callbook PZK - wyłączenie instalacji
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-12-22 / 10:04
Informacja - wyłączenie instalacji "callbook.pzk.org.pl".

Informujemy, że w dniu 21.12.2018 r. został wyłączony serwer instalacji "callbook.pzk.org.pl".
Instalacja została wyłączona na polecenie Prezesa PZK.

Instalacja ta była czynna od roku 1999 i była przez wiele lat prowadzona przez kol. Grzegorza SP1THJ, który pełnił funkcję QTH Managera PZK.
Grzegorz zrezygnował z funkcji i dalszego prowadzenia projektu. Dokumentacja została przekazana do archiwum sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy.

Jeżeli znajdzie się osoba chętna do prowadzenia ww. instalacji / projektu, instalacja zostanie przywrócona. Stara doktryna instalacji callbook-a nieco się zdezaktualizowała i wymaga "odświeżenia".

Zgłoszenia kandydatów do funkcji QTH-Managera i prowadzacego callbook PZK na adres e-mail: prezydium(at)pzk.org.pl

Info: Zygi SP5ELA