Informacja Skarbnika PZK - skladki za II-ie półrocze 2018
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-10-09 / 14:17
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem opłacania składek PZK, w dniu 15 października 2018 roku upływa ostateczny termin opłacania składek członkowskich za drugie półrocze 2018 roku.

Opłaty składek należy dokonywać wyłącznie poprzez macierzyste Oddziały Terenowe, składki wpłacone bezpośrednio na rachunek bankowy ZG PZK, nie mogą zostać przyjęte i zostaną zwrócone do nadawcy.

Oddziały Terenowe PZK zobowiązane są do przekazania pobranej od członków składki członkowskiej na rachunek bankowy ZG PZK, w terminie do 22 października 2018 roku, nie później jednak niż 30 dni od daty pobrania składki.

Link do Regulaminu opłacania składek PZK

Tabela wysokości składek PZK zgodnie z Uchwałą nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017. LINK

Proszę pamiętać, że nieuregulowanie składek w terminie powoduje utratę ciągłości członkostwa w PZK. Dla wielu członków jest to ważna i prestiżowa sprawa, także dla rozpatrywania wniosków o nadanie OH PZK. Składka wpłacona po terminie tzw. "3-miesięcznej statutowej karencji" nawet z opóźnieniem 1 dnia powoduje utratę członkostwa. W kwestii formalnej w takiej sytuacji wymagana jest ponowna procedura przystąpienia do PZK. Natomiast regulaminowy termin wpłaty składek minął 15 lipca 2018 r.

Vy73! Marek SP5LS
Skarbnik PZK