Komunikat PZK nr 38/2018 z dnia 26.09.2018
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-09-27 / 02:11
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 38/2018 z dnia 26 września 2018 r.

 Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Od przyszłego tygodnia wracamy do Komunikatów czytanych. Jednocześnie proszę o przesyłanie informacji przeznaczonych do komunikatów równolegle na adres Jurka SP3SLU: sp3slu@pzk.org.pl


1. BIWAK OT11- OPOLE MALINA 2018 czyli „mini ŁOŚ”

W dniu 1 września 2018 nad kąpieliskiem Malina w Opolu odbyło się spotkanie krótkofalowców z województwa opolskiego OT11. Klimat ŁOSIA sprawił, że postanowiono zorganizować też podobne spotkanie na mniejsza skalę.
Spotkania typu lokal, prelegent, kawka i ciasteczko nie mają tego luzu jakim są swobodne wypady w teren. Może jest to trochę kłopotliwe z uwagi na konieczność zorganizowania miejsca do spania czy wyżywienie nie mówiąc już o sprzęcie radiowym, ale z drugiej strony ile taka potrzeba wyzwala inicjatywy i energii. Jeśli ktoś potrafi skonstruować nadajnik to nie poradziłby sobie z namiotem? Organizacją spotkania zajęli się członkowie klubu SP6PSP: SP6JZG, SP6JU, SP6KR, SP6KR, SP6GIY. Miejsce spotkania po wizjach lokalnych padło na kąpielisko Malina w Opolu dzielnicy Grudzice. Jezioro ma plaże i miejsca do łowienia ryb jeśli ktoś jeszcze się zajmuje wędkowaniem. Po za tym jest bezpłatne, co jest atutem dodatkowym. Spotkanie odbyło się z udziałem opolskich klubów z Nysy, Opola, Brzegu,
Prudnika. W trakcie organizowania miejsca koledzy z nyskiego SP6PNZ okazali się najbardziej zaawansowani i wyposażeni w odpowiedni sprzęt do biesiadowania, co warunkuje wspaniale spędzenie czasu. W ciągu dnia zajmowano się rozkładaniem i próbami nowych konstrukcji antenowych.
Funkcjonowała mała giełda sprzętowa. Wszyscy też czekali niecierpliwie na żur z ogniska, gotujący się w dużym żeliwnym antycznym garze. Pogoda była słoneczna i ciepła więc znaleźli się też amatorzy kąpieli w jeziorze. Na plaży czuwała ratowniczka więc pływanie było bezpieczne. Po południu piękna pogoda się załamała i spadł deszcz. Jeszcze żeby to był deszczyk, ale to było oberwanie chmury i lały się dosłownie strugi wody. Po deszczu na wieczór była ponownie piękna pogoda. Znowu zapłonęło ognisko przy którym jeden z biwakowiczów zaprezentował się w roli Dylana pięknie śpiewając i grając na gitarze oraz harmonijce. Dla mieszczuchów noc pod namiotem to wspaniała odmiana od codzienności więc chyba do spotkania za rok.

Jurek SP6JZG Opole

2. Po Zjeździe SPDXC czyli Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych
Zajazd otworzył prezes Andrzej SP8LBK 21.09.2018 r o godz. 09.40. Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy Kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze. Prezes wspomniał ku przestrodze o tragicznej śmierci Marka SP8CUW.
Po sprawach proceduralnych przyszedł czas na wystąpienie Prezesa, który przekazał informację o członkach SPDXC - obecnie jest nas 278. Obejmuje to wszystkich, którzy mają na bieżąco opłacone składki członkowskie. W ciągu ostatniego roku przybyły 3 osoby, a na przyjęcie oczekuje 4 kandydatów. Prezes zaproponował pozostawienie składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie. Omówił funkcjonowanie strony internetowej SPDXC w tym sprawy publikacji na niej.
Miłym akcentem były upominki dla wybranych członków SP DX Clubu od Marszałka Woj. Świętokrzyskiego. W imieniu Marszałka wręczył je Janek SQ7LQJ.

Jak na każdym Zjeździe SPDXC po za kwestiami organizacyjnymi najważniejsze są prezentacje. W tym roku były to:
 
- Wyprawa na Saint Barthelemy przedstawiana przez SP3GEM i SP6EQZ. Wyprawa używała znaku TO2SP. Oprócz Jurka SP3GEM i Włodka SP6EQZ udział w niej wzięli Ryszard K1CC, Janusz SP6IXF, Jan SP3CYY, Krzysztof SP6JIU. Była to jedna z najbardziej udanych polskich aktywności wyprawowych.

 - Z kolei Jurek SP3GEM przekazał bardzo ciekawe informacje na temat jednego z typów anteny na 40 m.

- Oczywistą oczywistością była prezentacja Włodka SP6EQZ i Jurka SP3GEM dot. startu zespołu SN0HQ w 2018 r. Podczas prezentacji Kapitan Zespołu SN0HQ Włodek SP6EQZ omówił szczegółowo pracę poszczególnych stacji SN0HQ oraz zasady klasyfikacji. Prezentacja była tym ciekawsza, że nasza reprezentacja zajęła II miejsce w tegorocznej edycji mistrzostw świata na falach krótkich.

-  Leszek SP6CIK przedstawił historię i zasady weryfikacji opracowane przez Clintona DeSoto W1CBD w 1935 r. oraz sposoby weryfikacji i rodzaje aplikacji. Omówił regulamin DXCC w tym pracę przez stacje zdalne, zwane potocznie „remote control”. Podkreślił brak zgodności klasyfikacji osiągnięć w pracy „tradycyjnej” oraz remote station. Omówił także różnice dot. lokalizacji stacji w programie dyplomowym IOTA.

- W końcowej części pierwszego dnia zjazdu Tomek SP3QDM omówił i zaprezentował łączności w najnowszej emisji FT-8. Prezentacja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, także wśród starszych stażem i wiekiem naszych członków.

Wśród spraw organizacyjnych znalazły się poniższe kwestie:

- Uchwalono zmiany w współzawodnictwie IOTA zaproponowane przez Award Managera Programu Augustyna SP6BOW.

- Zjazd przyjął nowy regulamin Współzawodnictwa Intercontest KF, zgłoszony przez Krzysztofa SP7GIQ.

- Zjazd przyjął także zmiany w statucie dotyczące sposobu funkcjonowania Zarządu SPDXC.

Kolejnym punktem Zjazdu było rozdanie grawertonów za najlepsze zajęte miejsca w zawodach SP-DX Contest 2018 r. Obecni beneficjenci otrzymali trofea na miejscu, a dla pozostałych zostaną one wysłane pocztą.

Podsumowanie Intercontestu 2017. Podsumowania dokonał prezes SPDXC Andrzej SP8LBK w towarzystwie Grzegorza SP9NJ. O nagrodach ufundowanych przez PZK poinformował Krzysztof SP7GIQ - tym razem, oprócz tradycyjnych grawertonów za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, zgodne z ich oczekiwaniami.

Kolejnym punktem było typowanie stacji do nagród za udział w SP-DX Contest 2018. Dotyczyło to 245 stacji SP, które zgłosiły co najmniej 200 QSO w SP DX Contest. Wśród nich rozdano 28 nagród. Dla nieobecnych, nagrody zostaną rozesłane drogą pocztową.

Zjazd zakończył swoje obrady w niedzielę, 23 września ok. godz. 10.00 krótkim podsumowaniem i podziękowaniem dla wszystkich członków i sympatyków naszego  Stowarzyszenia. W Zjeździe uczestniczyło łącznie ponad 80 członków i sympatyków SPDXC. Były na nim także nowinki techniczne, ale o nich napiszemy w numerze 11/2018 Krótkofalowca Polskiego. Po za tym Zjazd odbywał się w bardzo pogodnej koleżeńskiej atmosferze.

Info. Andrzej SP8LBK & Piotr SP2JMR

3. Informacje z księgowości PZK

Z informacji otrzymanych o księgowej PZK wynika, że kilka Oddziałów nie dosyła w terminie raportów kasowych lub bankowych. Poniżej zestawienie brakujących dokumentów:

Do dnia 24 września raportów bankowych nie dostarczyły: OT 03 za lipiec i sierpień; OT 06 za sierpień; OT 15 za lipiec i sierpień, OT 16 za sierpień; OT 23 za sierpień; OT 29 za lipiec i sierpień; OT 31 za sierpień; OT 35 za sierpień; OT 73 za lipiec i sierpień*.

Raportów kasowych nie dosłały: OT 03 za lipiec i sierpień; OT 12 za sierpień; OT 15 za lipiec i sierpień; OT 16 za lipiec i sierpień; OT 23 za lipiec; OT 31 za sierpień;

Przypominam, że od lipca br. wszystkie dokumenty finansowe należy przesyłać na adres sekretariatu ZG PZK skr. poczt 54 85-614-Bydgoszcz 13, tak jak to było do czerwca 2016 r.
Korespondencję elektroniczną dot. spraw księgowych należy wysyłać na adres ksiegowosc@pzk.org.pl ewentualnie dw. skarbnika PZK.
Wymienione wyżej OT proszę o pilne dostarczenie zaległych dokumentów.

*Dostęp do konta bankowego OT73 jest zablokowany. mBank wysłał tokeny sprzętowe pod niewłaściwy adres. Problemy z tokenami software’owymi prawdopodobnie dotyczą również innych OT PZK. (sp5ela).

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

4. Po co informacje o ZOH i członkostwie honorowym ?

Zgodnie ze Statutem PZK i Regulaminem OH PZK informacje o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK są publikowane zaraz po posiedzeniu prezydium, na którym organ ten podjął uchwałę o zamiarze odznaczenia ZOH kol. XXX. Poszczególne wnioski na ZOH mogą być głosowane najwcześniej po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia. Ten czas jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się za pośrednictwem Managera Odznaki Honorowej PZK z członkami ZG PZK swoimi uwagami na temat proponowanych kandydatur lub ewent. wnieść swój sprzeciw.
Podobna kwestia choć nie wymagająca uchwały prezydium dot. wniosków o nadanie godności Członka Honorowego PZK. Jeśli taki wniosek wpłynął np. z Oddziału Terenowego wówczas po posiedzeniu prezydium informujemy o nim. Różnica polega na tym, że o Członkostwie honorowym decyduje Zjazd Krajowy Delegatów PZK. Także w tym przypadku o ile wpłyną jakieś uwagi do danej kandydatury wówczas zostaną one przedstawione Delegatom w materiałach przed zjazdem. Oczywiście wnioski o członkostwo honorowe można składać bezpośrednio na Zjeździe Krajowym, co często w przeszłości miało miejsce.

Powyższe wyjaśnienie zamieszczam ponieważ część z Koleżeństwa wyrażała swoje wątpliwości w rozmowach telefonicznych dotyczących powyższych kwestii.

Piotr SP2JMR

SQ9GAR SK.

W sobotę 22 września br. nagle w wieku 75 lat odszedł do wieczności nasz kolega Henryk Kołek SQ9GAR.
Ś.P. Henryk był członkiem klubu SP9PKM i OT 31 PZK, bardzo lubianym kolegą i oddanym swojemu hobby krótkofalowcem.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 26 września o godz. 10-tej w Kościele na Kalwarii w Pszowie przy ul. Kalwaryjskiej (Kalwaria Pszowska). Po ceremonii w Kościele ś.p. Henryk SQ9GAR zostanie przewieziony i pochowany na cmentarzu w Rydułtowach.

Cześć Jego pamięci!

Gienek SQ9HZM

Redakcja Komunikatów dziękuje za nadesłane materiały: Eugeniuszowi SQ9HZM, Andrzejowi SP8LBK, Jurkowi SP6JZG


------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl oraz sp3slu@pzk.org.pl

W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
________________________________________
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.( z przerwą 01.07-31.08), a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję " Krótkofalowca Polskiego"

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.