Działania IARU w imieniu społeczności krótkofalarskiej 1. Regionu
Dodane przez SP7TEV dnia 2018-08-06 / 14:09
Działania IARU w imieniu społeczności krótkofalarskiej 1. Regionu

Ostatnie trzy miesiące były bardzo pracowitym okresem dla zespołu 1. Regionu IARU, który zajmował się zagadnieniami dotyczącymi widma częstotliwości radiowych leżącego w zakresie zainteresowań służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, w ramach przygotowań do Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej ITU 2019 (WRC-19).

W kwietniu trwały rozmowy w ramach gremium CEPT SE24, na temat wpływu bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych (WPT-EV) na usługi radiowe w środowisku mieszkalnym. IARU nadal stoi na stanowisku, że potrzebne są ściślejsze limity emisji w celu ochrony usług (służb) radiokomunikacyjnych przed szkodliwymi zakłóceniami, a na poparcie rzeczonych obaw przedłożone zostało odpowiednie opracowanie.

W maju w Genewie spotkało się gremium ITU WP5A, a przedstawiciele IARU uczestniczyli w szczegółowych rozmowach na temat punktu 1.1 Agendy WRC - dotyczącego alokacji widma częstotliwości w zakresie 50-54 MHz w 1. Regionie ITU. Dyskusje te dotyczyły sposobów współdzielenia widma w tymże zakresie oraz szerokości widma niezbędnego dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

W czerwcu w Genewie spotkało się gremium ITU SG1 oraz jego grupy robocze, gdzie środowisko IARU było reprezentowane w ramach wielu zagadnień, a w największym stopniu - w kwestii wpływu WPT-EV na służby (usługi) radiokomunikacyjne, a także w kwestii wykorzystania widma powyżej 275 GHz.

W czerwcu w Tallinie w Estonii spotkało się ponownie gremium CEPT PTD, w celu rozważenia punktów porządku obrad WRC-19 w ramach swoich kompetencji. Przedstawiciele IARU byli obecni i ponownie uczestniczyli w rozmowach dotyczących punktu 1.1 (50 MHz) oraz punktu 9.1.6 (WPT-EV) porządku obrad WRC.

I na koniec, nieco później w czerwcu, przedstawiciele IARU obecni byli w Turku w Finlandii na posiedzeniu Grupy Przygotowawczej do Konferencji CEPT (CEPT CPG). IARU zapewnia Koordynatora ds. CEPT dla punktu 1.1 porządku obrad.

Równolegle ze spotkaniami w ramach CEPT oraz ITU, przedstawiciele IARU działali również aktywnie w innych regionalnych organizacjach telekomunikacyjnych w 1. Regionie (Afryka, Bliski Wschód oraz Rosja) - w zakresie tych samych zagadnień, a także w ramach grup roboczych CISPR - rozważając odpowiednie limity emisji zakłócających dotyczących WPT-EV, co będzie przedmiotem posiedzenia CISPR w Busan w Korei, jeszcze w tym roku.

Eksperci IARU ds. spektrum radiowego spędzają każdego roku wiele tygodni swojego czasu na przygotowaniach do opisanych powyżej posiedzeń, jak i na uczestnictwie w nich. IARU jest jedyną organizacją, której przedstawiciele są obecni na wspomnianych spotkaniach - reprezentując interes służb radiokomunikacyjnych amatorskich .


Adres informacji źródłowej: https://www.iaru-r1.org/index.php/91-spectrum/1798-iaru-speaks-for-the-region-s-amateur-radio-community

Autor informacji: Don Beattie, G3BJ - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK