Ochrona danych osobowych w PZK i RODO
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-05-25 / 19:02
Szanowne Członkinie, Szanowni Członkowie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO), pragniemy poinformować Was o wynikających z tego rozporządzenia zasadach obowiązujących na portalu PZK (https://pzk.org.pl) i forum PZK (https://forum.pzk.org.pl). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi. 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu i forum pzk.org.pl wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

1. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w celu umożliwienia mu dostępu do portalu PZK i do forum dyskusyjnego forum.pzk.org.pl, tj. jego rejestracji na portalu i forum, udziału w prowadzonych na forum dyskusjach oraz wymiany korespondencji z innymi użytkownikami forum. Minimalna wymagana ilość podawanych danych to nazwa użytkownika (znak wywoławczy) i jego adres e-mail.
2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez okres od jego rejestracji na portalu i na forum do usunięcia konta, które może nastąpić na wniosek użytkownika lub w wyniku czynności administracyjnych.
3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, żądania od Administratora* dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. W sprawach związanych z administrowaniem danymi użytkowników portalu i forum PZK należy kontaktować się przez formularz: https://pzk.org.pl/contact.php (portal PZK), albo wysłać e-maile'a na adres: admin@pzk.org.pl. W przypadku forum PZK adresem kontaktowym jest: admin@forum.pzk.org.pl. *

*Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Krótkofalowców
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i RODO: rodo@pzk.org.pl

* - korekta adresu, 23.02.2021 r.

Z poważaniem
Administracja Portalu i Forum PZK