ZAWODY QUO VADIS 2018
Dodane przez sp5kp dnia 2018-05-16 / 19:47
W imieniu organizatora zapraszam wszystkich nadawców SP do udziału w IX Krajowych Zawodach Krótkofalarskich QUO VADIS 2018. QV

Bardzo proszę o udział jak największej ilości stacji z województwa lubelskiego ponieważ łączności z gminami lubelszczyzny są podwójnie punktowane.

Najważniejsze punkty regulaminu.
Zawody trwają tylko 1 godzinę i jeśli możesz poświęć ją dla upamiętnienia wielkiego Polaka, nowelisty, powieściopisarza i publicysty Henryka Sienkiewicza. Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 r.

Cel zawodów:
- upamiętnienie 172. rocznicy urodzin, wielkiego, polskiego pisarza, Syna Ziemi Łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza oraz popularyzacja historycznych miejsc ziemi Łukowskiej z nim związanych
- popularyzacja krótkofalarstwa polskiego oraz organizacji jaką jest Polski Związek Krótkofalowców
- podnoszenie umiejętności operatorskich dużej rzeszy (głównie młodych) polskich krótkofalowców.

Termin zawodów:
19 maja 2018 (sobota) od godz: 06:00 do 06:59 UTC
czyli (08.00 do 08.59 czas lokalny) logujemy w czasie UTC.

Emisje i pasmo:
- CW i SSB w paśmie 80m,

Nagrody:
- zdobywcy czołowych miejsc otrzymują Statuetkę Henryk Sienkiewicz oraz Dyplom,
- zdobywcy II i III miejsc we wszystkich kategoriach otrzymują Dyplom.
- dzięki sponsorom mamy też wiele nagród krótkofalarskich (patrz regulamin) które zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników zawodów niezależnie od zajętego miejsca.

Logi:
- zawody będziemy rozliczali z użyciem ROBOTA więc przyjmujemy logi tylko elektroniczne ale jak to było w latach poprzednich w drodze WYJĄTKU od SENIORÓW przyjmiemy i rozliczymy logi papierowe które dotrą przed upływem 6 dni (144 godz) po zawodach na adres: Krzysztof Patkowski, P.O. Box 45, 21-400 Łuków 1.

Link do pełnego regulamin zawodów:
http://pga-zawody.pzk.pl/articles.php?article_id=16

Link do pobrania druku logu papierowego:
http://pga-zawody.pzk.pl/Nowy/Pobierz/Druk_logu_QV_2018.zip

Link do listy gmin wraz z oznaczeniem PGA:
http://pga-zawody.pzk.pl/lista.php


Manager zawodów QUO VADIS 2018
Krzysztof, SP5KP
sp5kp@wp.pl