KOMUNIKAT GKR 3/2018
Dodane przez HF1D dnia 2018-05-13 / 19:41
KOMUNIKAT GKR NR 3/2018

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców zwraca się do wszystkich skarbników i oddziałowych komisji rewizyjnych, oddziałów terenowych PZK nie posiadających osobowości prawnej o pilne sporządzenie zestawień wszystkich faktur w oddziale za rok 2017.
Prosimy o sporządzenie wykazu w formacie tekstowym TXT (notatnik) lub arkusza kalkulacyjnego (Excel).

Zestawienie powinno zawierać następujące dane:

L.p. data faktury nr faktury kwota

Ze względu na wagę sprawy prosimy o rzetelne podejście i przekazanie wykazów mailem na adres gkr@pzk.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2018 roku.
W tytule maila prosimy podać numer oddziału OT-..

W imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Krótkofalowców
Przewodniczący
Jerzy Najda HF1D