Komunikat PZK nr 17/2018 z dnia 25.04.2018
Dodane przez sp2jmr dnia 2018-04-26 / 12:44
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 17/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

1. Po XXIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZK

Zgodnie zapowiedzią 21 kwietnia 2018 w gościnnych progach Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe odbył się XXIII NKZD.
W zjeździe uczestniczyło 52 z 61 delegatów czyli frekwencja wyniosła 85,2 %.

- Zjazd przyjął zmiany w Statucie PZK wymagane znowelizowaną Ustawą o stowarzyszeniach, a także kilka innych porządkujących ten dokument. Szczegóły przekażemy po otrzymaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków NKZD.

- Zjazd nadał godność Członka Honorowego PZK Jerzemu Miśkiewiczowi SP8TK.

- Zjazd nie głosował punktu dotyczącego uchylenia uchwały XXII KZD w Łowiczu w sprawie Regulaminu GKR.

- Zjazd nie dokonał wyboru nowych członków ani zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej.

W końcowej części Zjazdu odbyła się dyskusja na temat przyszłego kształtu i funkcjonowania PZK. Pozwoliła ona delegatom lepiej zrozumieć złożoność procesu ewentualnej transformacji PZK oraz oczekiwania części członków naszego stowarzyszenia.

Zjazd trwał ponad 8 godzin, był dobrze przygotowany i bardzo sprawnie prowadzony przez prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF z wydatną pomocą Marka SP5LS skarbnika PZK, który w znacznym stopniu przygotował stronę logistyczną Zjazdu. Więcej informacji przekażemy po otrzymaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków XXIII NKZD.

info. SP2JMR

2. Po XXIII NKZD Oświadczenie

Szanowni uczestnicy Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK !
Wszystkich, którzy mogli się poczuć urażeni moim nazbyt emocjonalnym zachowaniem podczas prac nad zmianami Statutu PZK - niniejszym serdecznie przepraszam. Oświadczam, że moje zachowanie (w tym wypowiedzi) wynikało wyłącznie z głębokiej troski o przyszłość PZK i chęci usunięcia ze Statutu zapisów sprzecznych z ustawą PoS.

Vy 73
Marek Ruszczak, SP5UAR, członek GKR PZK

3. Łączność ARISS dla trzech polskich szkół

Łączność radiowa pomiędzy Międzynarodową Stacją Kosmiczną, a Zespołem Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Buczku, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie zaplanowano na czwartek 26 kwietnia 2018 o około 10:52 UTC (12:52 czasu lokalnego).

Astronauta NASA Ricky Arnold KE5DAU przeprowadzi łączność radiową dzięki stacji klubowej posługującej się znakiem SP7KYL. Łączność powinna być słyszalna w znacznej części Europy a osoby zainteresowane mogą słuchać na częstotliwości downlik 145,800 MHz FM. Internetowy Strumień z wydarzenie będzie dostępny pod adresem https://ariss.pzk.org.pl/live/ .

Informacje o szkołach:

W jednym szkolnym Kontakcie ARISS uczestniczą trzy szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i I LO w Łasku zostały zaproszone do współpracy z głównym organizatorem imprezy - Zespołem Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Buczku, ponieważ jego absolwenci najczęściej kontynuują naukę w tych liceach. Te trzy szkoły położone są w centralnej części Polski, w województwie łódzkim (powiat łaski i bełchatowski).

Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Buczku to szkoła podstawowa sąsiadująca z gimnazjum. Od 2016 roku szkoła została przekształcona w jedną szkołę podstawową. Jest to szkoła społeczna położona w centrum Polski. Szkoła została zbudowana w 1950 roku, posiadająca 18 klas, 2 sale IT, stołówkę, dwie zwykłe sale gimnastyczne i nowo wybudowaną nowoczesną siłownię zewnętrzną. W szkole uczy się 369 uczniów. Szkoła dużo uwagi poświęca bezpieczeństwu dzieci, utrzymywaniu przyjaznej atmosfery i wspólnych inicjatyw.

Zelów znajduje się około 6 km od Buczku. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie składa się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Gimnazjum zostało zbudowane w 1957 r., Zaś w 1999 r. utworzono Szkoły Powszechne. Posiadają 23 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, aulę, biblioteki, siłownię, boisko sportowe oraz obserwatorium wyposażone w kamerę rejestrującą bolidy i przekazujące dane do polskiej sieci Bolides. Do naszej szkoły uczęszcza 363 uczniów. Szkoła słynie z realizacji różnych projektów i współpracy z różnymi organizacjami, np. Amnesty International. Od 2017 roku nauczyciele i uczniowie uczestniczą w programie Erasmus +.

Łask znajduje się około 10 km od Buczku i około 15 km od Zelowa. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku to najstarsze polskie liceum w tym mieście. Jest to placówka dydaktyczna, która utrzymuje wysoki poziom wykształcenia, oraz o której absolwenci rozmawiają z przyjemnością i sentymentem. Szkoła plasuje się na wysokich pozycjach w krajowych rankingach szkolnych. Większość absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych.

Sekcja Łączności SP7KYL jest jedną z 15 sekcji Towarzystwa Sportu i Rekreacji JUPITER przy Elektrowni Bełchatów. Klub do stowarzyszenia dołączył 20 lat temu, jako sekcja. Klub powstał w 1980 roku. Z sekcją związanych jest 10 aktywnie działających licencjonowanych krótkofalowców. Krótkofalowcy uruchomili amatorski analogowy przemienniki SR7E (2m) oraz uruchamiają przemiennik SR7EB (70cm). Sekcja łączności jest współorganizatorem ogólnopolskich spotkań technicznych radiowych krótkofalowców: Warsztatów SP-QRP (2007-2011) oraz Zjazdu Technicznego Krótkofalowców w Burzeninie (od 2012 roku). Członkowie sekcji odwiedzili w/w szkoły, aby przybliżyć uczniom tajniki krótkofalarstwa.

Alicja (15, B): What was the most interesting occurrence that you came across during your space trip and at the space station? Jakie było najbardziej interesujące zdarzenie, jakie spotkało cię podczas podróży w kosmosie na stacji kosmicznej?
Piotr (17, Z): What are scientific experiments carried out on the space station at present? Jakie eksperymenty naukowe przeprowadza się obecnie na stacji kosmicznej?
Joanna (18, L): Can you describe how did the aurora looked like from the ISS and what did you feel when you saw it the first time? Czy możesz opisać jak wygląda zorza z ISS i co czułeś, gdy zobaczyłeś ją po raz pierwszy?
Bartosz (15, B): Does being in space contribute to a faster aging of cells? Czy przebywanie w kosmosie przyczynia się do szybszego starzenia się komórek?
Magdalena (14, Z): What do astronauts feel while approaching earth during the return? Co czują astronauci, gdy zbliżają się do Ziemi podczas powrotu?
Mateusz (18, L): What do you think about the importance of a HAM radio school contacts? Co myślisz o znaczeniu szkolnych kontaktów radiowych?
Patrycja (15, B): How do astronauts weld metals while repairing broken ISS station? Jak astronauci spawają metal podczas naprawiania szkód na ISS?
Jakub (16, Z): How do you keep in touch with your family? Jak komunikujesz się ze swoją rodziną?
Agnieszka (17, L): What do you do on the International Space Station if one of you gets ill and, for example, needs to have an immediate surgical removal of an appendix? Co robicie, gdy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jeden z was zachoruje i, na przykład, potrzebuje natychmiastowego usunięcia wyrostka?
Blazej (15, B): How often do you have to correct the ISS orbit to avoid space trash? Jak często musicie poprawić orbitę ISS aby ominąć kosmiczne śmieci?
Nikola (16, Z): Which skills are the most important to become an astronaut? Jakie umiejętności są najważniejsze, aby zostać astronautą?
Remigiusz (17, L): Is it hard to get used to weightlessness? Czy trudno jest przyzwyczaić się do stanu nieważkości?
Lukasz (14, B): What is your biggest dislike being in space? Czego najbardziej nie lubisz w przebywaniu w kosmosie?
Bartlomiej (15, Z): How well does your training help you to cope with the mental and physical changes that occur on travel to and from space? Jak bardzo trenowanie pomaga ci radzić sobie z psychicznymi i fizycznymi zmianami które zachodzą podczas podróży w kosmos oraz z powrotem?
Dominik (17, L): What is the maximum duration that your mission in space can be? Jak długo może maksymalnie trwać twoja misja w kosmosie?
B - uczeń gimnazjum w Buczku
Z - uczeń liceum w Zelowie
L - uczeń liceum w Łasku

O ARISS:

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) to wspólne przedsięwzięcie międzynarodowych amatorskich stowarzyszeń radiowych i agencji kosmicznych obsługujących Międzynarodową Stację Kosmiczną: NASA, Rosyjską Agencję Kosmiczną, ESA, JAXA i CSA. Amerykańskie Centrum Postępu Naukowego w Kosmosie (CASIS) oraz Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) zapewniają specjalne wsparcie dla ARISS.

ARISS oferuje uczniom szansę przeżycia ekscytującego doświadczenia związanego z krótkofalarstwem poprzez rozmowę przez radio amatorskie z członkami załogi przebywającej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nauczyciele, rodzice i społeczności widzą z pierwszej ręki, jak amatorskie radio i członkowie załogi w ISS mogą pobudzić zainteresowanie młodych ludzi nauką, technologią i nauką.

Głównym celem ARISS jest promowanie i odkrywanie tematów związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM) poprzez organizowanie zaplanowanych łączności krótkofalarskich między członkami załogi na pokładzie ISS i uczniami w klasach lub nieformalnych miejscach edukacji. Z pomocą doświadczonych amaktorów wolontariuszy, członkowie załogi ISS rozmawiają bezpośrednio z dużą publicznością na różnych publicznych forach. Przed i podczas tych łączności radiowych uczniowie, nauczyciele, rodzice i społeczności poznają kosmos, technologie kosmiczne i radio amatorskie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony: www.ariss.org , www.ariss-eu.org i https://www.amsat-on.be/hamtv-summary/.

73, Armand SP3QFE & Sławek SQ3OOK

Tłumaczenie na j. polski: Alekandra SQ7ALX, Armand SP3QFE.

4. SV9/SP7VC podczas majowego weekendu

W okresie majówki 29.04.2018- 05.05.2018 wybieramy się z Kasią na wyspę Creta. W wolnym czasie będę aktywny SSB i emisją FT8 na pasmach 160-15m oraz w paśmie 4m emisją SSB i FSK441 via meteor scater.
Będę pracował pod znakiem SV9/SP7VC z wynajętego bungalow na plaży w lokatorze KM25MI.
Podczas zwiedzania wyspy i wystąpienia  sporadyku spróbuję uaktywnić na 4m pozostałe lokatory jakie znajdują się na wyspie tzn. KM15, KM24, KM35.
Zabieram IC-7300 + PA 4xGU50 500W, Verticale, Inverted -L 80&160m, walizkowe 4EL.Yagi na pasmo 4m.

Do usłyszenia i miłego weekendu majowego życzą Kasia i Przemek.

Info. SP7VC

5. Zaproszenie do zawodów QRP "MEMORIAŁ JANUSZA TWARDZICKIEGO SP9DT"

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w najstarszych zawodach QRP CW, organizowanych po II wojnie światowej, odbywających się pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego PZK. Termin to I tura 30 kwietnia 15.00 - 16.59 UTC, II r11;tura 1 maja 03.00 - 04.59 UTC
Emisja: tylko telegrafia A1A Pasmo: podzakres 3.510 - 3.560 MHz.
Zarząd MSK OT PZK w Krakowie.
REGULAMIN 63 OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW QRP - 2018 "MEMORIAŁ JANUSZA TWARDZICKIEGO SP9DT" znajduje się pod poniższym linkiem: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest.html&id=278
 
Info. Bożena SP9MAT

6. KOMUNIKAT GKR

W związku z wnioskiem kolegi Grzegorza rSpajkar1; Rendchena SP9NJ r11; Koordynatora PZK ds. sportu w sprawie rrewizji zawartości stron internetowych klubów i Oddziałów Terenowych PZK pod kątem aktualności zawartych na nich kanałów kontaktowych, w szczególności e-maili i numerów telefonówr1; Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców przypomina, że za zawartość i aktualność stron internetowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Krótkofalowców odpowiadają zarządy klubów terenowych, zarządy oddziałów terenowych, zarządy klubów ogólnopolskich oraz Prezydium Zarządu Głównego PZK.
W związku z tym Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców zwraca się z gorącą prośbą do osób odpowiedzialnych za utrzymanie stron internetowych o dokonanie szczegółowego przeglądu zawartości witryn internetowych i dokonanie aktualizacji informacji oraz danych kontaktowych w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego komunikatu.
Prosimy o sporządzenie raportów z powyższych czynności i przesłanie ich do Wiceprezesa PZK ds. organizacyjnych Kolegi Jana Dąbrowskiego SP2JLR, którego prosimy o sporządzenie na tej podstawie zbiorczego raportu i przedstawienie go Prezydium ZG PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
Po otrzymaniu raportu Główna Komisja Rewizyjna PZK rozpatrzy go na najbliższym posiedzeniu i wnioski w tej sprawie prześle do Grzegorza rSpajkar1; Rendchena.
W imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Krótkofalowców

Jerzy Najda
Przewodniczący
W załączeniu:
Wniosek Grzegorza rSpajkar1; Rendchena z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Grzegorz "Spike" Rendchen Gliwice, 23 kwietnia 2018
(op. SP9NJ)
Koordynator PZK
Główna Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Krótkofalowców

"Wniosek o rewizję"

Zwracam się z prośbą o zrewidowanie zawartości stron internetowych klubów i Oddziałów Terenowych PZK pod kątem aktualności zawartych na nich kanałów kontaktowych, w szczególności emaili i numerów telefonów.
Jako, że sprawa dotyczy niejednego klubu i OT, a jest problemem zgłaszanym przez niejednego członka PZK od dłuższego czasu, proszę o wskazanie numerów telefonów i adresów email, pod którymi nie sposób było skontaktować się z osobami aktualnie odpowiedzialnymi w Oddziale, a takiż był podany w zawartości odpowiedniej strony. Oczywiście GKR może do tego wykorzystać Komisje Rewizyjne OT, jednak problem jest o tyle istotny, że dotyczy wielu jednostek terenowych i główny organ rewizyjny jest odpowiednim adresatem (koordynatorem) zlecenia wykonania tego zaniedbanego i kompleksowego zadania, które powinno być zrealizowane - i być realizowane na bieżąco od długiego czasu - przez organa rewizyjne PZK.
Na podstawie kontroli powinno udać się oczyścić witryny internetowe OT PZK z błędnych lub przestarzałych danych kontaktowych r11; danych istotnych dla szeregowego członka PZK lub operatora biorącego udział w inicjatywach PZK, a nawet osób funkcyjnych, dla których błędne dane są utrudnieniem w pracy. Ta praca Komisji, w moim przekonaniu jej obowiązek, w ten sposób znacząco przysłuży się poprawie wizerunku Związku i jakości kanałów kontaktowych z PZK.
Wszelkie inne, pomniejsze problemy napotkane podczas rewizji również były pomocne w ich usuwaniu. Naprawa powyższych przysłuży się szybkości wymiany informacji między stronami zainteresowanymi i aktualizacji całego systemu, bowiem portal PZK posiada jedynie adresy kontaktowe do ZG OT. Jak wiadomo, OT posiadają większą liczbę osób odpowiedzialnych za poszczególne prace, natomiast same ZG OT nie są właściwym adresatem większości zapytań operatorów (podobnież ZG PZK), co utrudnia lub uniemożliwia odpowiednie prowadzenie korespondencji.
W imieniu krótkofalowców mających wyżej wspomniane problemy, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i jak najszybsze podanie terminu jej realizacji lub uzasadnienia odmowy do publicznej wiadomości.


Grzegorz "Spike" Rendchen (na oryginale podpis)


____________________________________________________________________
SP3TYC s.k.

W dniu 24 kwietnia br. opuścił nasze szeregi na zawsze Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC od ponad 15 lat Manager Odznaki Honorowej Polskiego Związku Krótkofalowców, 7 krotny reprezentant PZK na Ham Radio we Frierdrichhafen oraz 4 krotny na Ham Feście w Holicach. Śp. Andrzej był człowiekiem pogodnym, koleżeńskim odznaczającym się wyjątkową dokładnością w wykonywanych czynnościach. Był członkiem Poznańskiego Oddziału PZK.

Pogrzeb ś.p. Andrzeja odbędzie się w piątek 4 maja o godzinie 12.30 w Poznaniu na cmentarzu Junikowo. Natomiast w dniu 27 kwietnia w "Głosie Wielkopolskim" ukaże się nekrolog z podaniem znaku ś.p. Andrzeja SP3TYC.

Andrzeju, cześć Twojej pamięci,

Bogdan SP3IQ & Piotr SP2JMR

____________________________________________________________________
Redakcja dziękuje za przesłane informacje: Bożenie SP9MAT, Armandowi SP3QFE, Sławkowi SQ3OOK, Przemkowi SP7VC, Jerzemu HF1D, Markowi SP5UAR, Bogdanowi SP3IQ

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl, tk-redakcja@pzk.org.pl.

W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
________________________________________
Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Propagacja MK" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: " Krótkofalowca Polskiego" oraz "Propagacji MK".

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.