Komunikat PZK nr 13/2018 z dnia 28.03.2018
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-03-29 / 07:19
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 13/2018 z dnia 28 marca 2018 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam zdrowia, wypoczynku oraz spokojnych i wesołych Świąt spędzonych w rodzinnym gronie oraz zadowolenia z uprawiania naszego pięknego hobby.

Prezydium ZG PZK

1. Posiedzenie GKR 24.03.2018 r.

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców miało miejsce w dniu 24 marca 2018 roku w Łodzi.

Obecni:
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZK - Jerzy Najda HF1D
Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZK - Jerzy Jakubowski SP7CBG
Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PZK - Leszek Przybylak SP6CIK
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZK - Marek Ruszczak SP5UAR
Zaproszeni:
Zastępca Członka Głównej Komisji Rewizyjnej PZK - Grzegorz Rendchen SP9NJ

Obecny był także: Prezes PZK - Waldemar Sznajder 3Z6AEF

Przebieg obrad:
1. Uzupełnienie składu GKR - dokooptowanie Grzegorza SP9NJ do składu GKR.
2. Grzegorz Rendchen złożył pisemną rezygnację z członkostwa w GKR. Przyjęcie rezygnacji.
3. Podjęcie uchwały zalecającej Prezesowi PZK publikację wszystkich zawieranych przez PZK umów na podstawie Ustawy OPP.
4. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania GKR za okres od KZD w Burzeninie do NKZD w Warszawie.

Protokół oraz sprawozdanie GKR za okres od 22 maja 2016 r. do 24 marca 2018 r. znajdują się na portalu PZK w dziale download - materiały organizacyjne - protokoły i sprawozdania GKR: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=183

info. Jerzy HF1D

2. Posiedzenie prezydium ZG PZK 25.03.2018 r.

Posiedzenie odbyło się siedzibie Sekretariatu ZG PZK. Obecni wszyscy członkowie prezydium ZG PZK oraz Jerzy Jakubowski SP7CBG wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Poniżej najistotniejsze kwestie poruszane podczas posiedzenia:

- Omówiono ogólną sytuację Polskiego Związku Krótkofalowców oraz zakres przygotowań do mającego się odbyć 21 kwietnia br. do XXIII NKZD.

- Sprawy finansowe omówił skarbnik PZK informując, że sytuacja finansowa PZK na koniec marca 2018 r. jest następująca: na r-ku bieżącym znajduje się 169.241,42 oraz 100.000 zł na lokatach. PZK nie ma żadnych zobowiązań nieuregulowanych. Z funduszy pochodzących z OPP wydatkowano w 2018 r. ponad 25000, a w 2017 r. 56700 zł. Obecnie jest do dyspozycji w ramach środków z OPP dla Oddziałów Terenowych PZK 93422,56 zł, a dla ZG PZK 15833,23 zł.
Na koniec 2017 r. na koncie ZG PZK roku zostało 41000 zł + składki na rok 2018 w kwocie ok 52.000 zł. Natomiast na 31.12.2017 r. w oddziałach terenowych zostało ponad 185000 zł. Wszystkie te dane pozwalają ocenić sytuację PZK jako bardzo dobrą.
Skarbnik zreferował wersję nr 3 projektu budżetu PZK na rok 2018 r., która zostanie przedstawiona Zarządowi Głównemu PZK.

- Prezydium Zarządu Głównego PZK zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców na dzień 19 maja 2018 roku w Centrum Promocji Kultury Praga Południe ul. Podskarbińska 2 w Warszawie. Początek o godzinie 10:00

- Prezydium podjęło uchwałę o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK Krzysztofa Patkowskiego SP5KP z wniosku Lubelskiego OT PZK.

- Prezydium podjęło uchwałę o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK Alfreda Jabłońskiego SP9CTW z wniosku Śląskiego OT PZK.

- Prezydium podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalami im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa niżej wym. osoby:

- Paweł Gogolewski medal nr 36 z wniosku OT13 PZK
- Waldemar Draheim medal nr 37 z wniosku OT13 PZK
- Maciej Cybulski medal nr 38 z wniosku OT20 PZK
- Jerzy Kędry medal nr 39 z wniosku OT20 PZK

- Prezydium omówiło sytuację dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych powstałą w związku ze zmianami przepisów z tym związanych. W najbliższym czasie przewidujemy powołanie Komisji ds. Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.

- Omówiono wniosek o zatwierdzenie powołania Klubu DIG SP. Podczas posiedzenia prezydium dokonało sprawdzenia poprawności wniosku komitetu założycielskiego Ogólnopolskiego Klubu DIG SP i postanowiło przedłożyć go Zarządowi Głównemu PZK do zatwierdzenia na najbliższym Posiedzeniu.

- Omówiono sprawozdania managerów i osób funkcyjnych PZK. Przeanalizowano sprawę celowości utrzymywania niektórych funkcji.

- Na SP DX Contest 2018 prezydium ZG PZK ufunduje nagrody rzeczowe w kwocie do 1500 zł.

- W kwestii zmian w regulaminach dyplomów prezydium ZG PZK akceptuje propozycje ich dotyczące złożone przez Award Managera PZK. Realizację powierzono wiceprezesowi ds. sportowych Tadeuszowi SP9HQJ.

- Z okazji obchodów 90 rocznicy powstania NRRL (Norwegia) r11; ufundujemy grawerton z gratulacjami i przekażemy go tak, aby dotarł na główną uroczystość obchodów.

Prezydium ZG PZK

3. Informacja ARISS

Na 4 kwietnia 2018 roku zaplanowano połączenie radiowe z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z miejscowością Valday w Rosji. Godzina jeszcze nie jest znana. Łączność ma przeprowadzić kosmonauta Oleg Artemyev, który będzie posługiwał się znakiem RSØISS. Nasłuchy można prowadzić na 145.800 MHz FM. Raporty i ew. nagrania proszę przesyłać do mentora ARISS: kontakt@sp3qfe.net

Armand SP3QFE

4. SP DX Contest 2018

Już za kilka dni, bo w sobotę 7 kwietnia o godzinie 15:00 UTC rozpoczynają się nasze zawody SP DX Contest i potrwają one 24 godziny, tj. do godz. 15.00 UTC w niedzielę 8 kwietnia.
Zawody SP DX CONTEST organizowane są przez Polski Związek Krótkofalowców we współpracy z SP DX Clubem.
W tym roku należy się spodziewać polskich stacji z numerem 100 w prefiksie. W ten sposób niektórzy krajowi krótkofalowcy dołączyli do obchodów jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodatkowo, Związek Harcerstwa Polskiego obchodzi stulecie powstania i harcerze -krótkofalowcy również z tej okazji pracują ze znakami "setkowymi". Stacje te uczestniczą w kilku akcjach dyplomowych organizowanych przez LOK, PZK, SPOTC PZK i ZHP oraz zaliczane są do dyplomu SP 100 AWARD. Zgłoszone z nimi QSO typu SP-SP nie dadzą punktów w SP DX Contest, lecz mogą być już zaliczane do tych akcji, na co warto zwrócić uwagę.
Mamy nadzieję, że unowocześnienie strony zawodów http://spdxcontest.pzk.org.pl/ oraz przyspieszenie rozliczania wyników, stworzenie przejrzystych statystyk i zestawień łączności oraz nowy sposób wysyłania logów wynagrodzą zawodnikom oczekiwanie na ewentualne zmiany regulaminu zawodów SP DX Contest.
Ten rok jest także rekordowy pod względem ilości sponsorów plakiet, czyli tzw. desek. Zgłosiło się ponad 30 donatorów, którzy zrefundowali ponad 40 dodatkowych nagród.
Do komisji napływały także sugestie, aby od tego roku powrócić do drobnych nagród rzeczowych, które byłyby losowane wśród uczestników, lub przyznane konkretnej stacji, np. zwycięzcy w którejś kategorii wg uznania donatora.
Komisja nie mogła się nie zgodzić z taką oddolną inicjatywą i postanowiła, że na stronie zawodów, oprócz listy sponsorów plakiet, zostanie opublikowana także lista nagród rzeczowych i ich fundatorów. Ta lista będzie systematycznie aktualizowana w miarę zgłoszeń kolejnych nagród i ich fundatorów. Zasady udziału, w formie prostego regulaminu będą podane na stronie http://spdxcontest.pzk.org.pl/, w ciągu najbliższych dni.
Jako, że są to nasze narodowe zawody, chciałbym, aby w tym roku wszyscy, którzy znajdą chwilę wolnego czasu włączyli w tym czasie swoje radio i wzięli nawet symboliczny udział w zawodach, dając punkty swoim zagranicznym korespondentom.

Andrzej Dzierzkowski SP8LBK
Prezes SP DX Club

5. XXIII Spotkanie Krótkofalowców Miłośników Radia i Eteru w Łagowie Lubuskim

Jak co roku, od 22 lat zapraszamy do Łagowa Lubuskiego, ul. Kolonia 13 (52°20r17;52r1;N, 15°17r17;53r1;E, JO72PI) na XXIII Spotkanie Krótkofalowców Miłośników Radia i Eteru.
Spotkanie, jak zwykle odbędzie się 1-go maja.
Miejsce, w którym odbędzie się spotkanie znajduje się na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego SPFF-0059, istnieje możliwość zainstalowania stacji terenowej. Jest też możliwość pracy z Rezerwatu Przyrody Pawski Ług SPFF-0179.

Program spotkania:
09:00-16:00 giełda krótkofalarska i stoiska firmowe ze sprzętem radioamatorskim,
10:00-11:00 zawody wędkarskie,
11:00-16:00 pokazy technik łączności i prezentacje anten i sprzętu radioamatorskiego,
12:00-14:00 zawody strzeleckie,
14:00-15:00 tradycyjna jajecznica z 500 jaj oraz inne atrakcje związane z naszym hobby,
Od 9:00 będzie czynny bar z kiełbaskami, kaszanką oraz napojami.

Istnieje możliwość postawienia przyczepy kempingowej lub namiotu, bezpłatnie od 27 kwietnia do 5 maja br.
Woda, WC i zasilanie ~230V, dostępne bez ograniczeń i bez opłat.
Lokalnie dostępny jest przemiennik FM SR3ZJ w Jemiołowie na 438.750/431.150MHz, uruchamianie CTCSS 79.7Hz i 1750Hz. Pracuje też DIGI APRS SR3NJE w Jemiołowie na 144.800MHz, a dla dysponujących lepszymi antenami jest też możliwość pracy przez przemienniki FM SR3Z w Zielonej Górze na 145.7125/145.7125, uruchamianie CTCSS 71.9Hz i 1750Hz i SR3G w Gorzowie Wielkopolskim na 145.750/145.150MHz, uruchamianie CTCSS 77Hz.

Serdecznie wszystkich zapraszamy na tegoroczne spotkanie.
Ryszard SP3HBF (tel. 888879884) wraz z koleżankami i kolegami z klubu SP3PLD ze Świebodzina.
Link do filmu na YouTube z poprzedniego XXII Spotkania:
https://youtu.be/PYu79GLOQT8
73 Mietek SP3CMX

6. 85 lat Łódzkiego OT PZK

W tym roku Łódzki Oddział Terenowy obchodzi jubileusz 85-lecia powstania Łódzkiego Klubu Radio Nadawców.

Trochę historii:
85 Lat temu, w dniu 22.10.1933 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło ukonstytuowanie się Łódzkiego Klubu Radio Nadawców.
Pierwszym Prezesem ŁKRN został wybrany Tadeusz Pałczyński SP1BC. Najprawdopodobniej Klub liczył wtedy 21 licencjonowanych nadawców.
Powołanie ŁKRN spowodowało szybki rozwój krótkofalarstwa na terenie województwa łódzkiego, a jego członkowie odnoszą wiele sukcesów krajowych i międzynarodowych.
Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK kontynuuje tradycje swego poprzednika. Skupiamy w chwili obecnej ponad 260 krótkofalowców nadawców, jak i nasłuchowców.
Praca stacji okolicznościowej pod znakiem HF85LD upamiętnia to historyczne wydarzenie.

Zarząd Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców Organizuje uroczystość związaną z obchodami 85-lecia powstania Łódzkiego Klubu Radio Nadawców. Będzie ona miała miejsce w dniu 14 kwietnia 2018 roku. Miejscem uroczystości będzie Dom Kultury "Zarzewie" w Łodzi.

Przewidywany program obchodów:
Sobota
Godz. 10.00 Rozpoczęcie uroczystości, powitanie zebranych, przemówienie Prezesa PZK kol. Waldka 3Z6AEF, wystąpienie Szefa Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Godz. 10.30 Przedstawienie historii ŁKRN- kol. Jerzy SP7CBG.

Godz. 11.15 Od nasłuchowca do EMErowca (50-lecie w krótkofalarstwie Krzysztofa Moczkowskiego SP7DCS).

Godz. 12.00 OMEGA-Pierwszy polski transceiver wielopasmowy. Koledzy: SQ7BFS, SP7NJ, SP6JIU, SQ7OVV.

Godz. 12.45 EMCOM - Krótkofalowcy a zarządzanie kryzysowe - kol. Krzysztof Gaudnik SP7WME i Robert Kucharski SQ7RF.

Godz. 13.30 Przerwa kawowa (lekka przekąska).

Godz. 14.15 Z radiem przez świat - o swoich wyprawach z radiem w różne zakątki świata opowie kol. Przemek Gołembowski SP7VC

Godz. 14.45 Wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń i poglądów uczestników spotkania.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa sprzętu radiowego i kart QSL.

Ok. godz 19.00 Zakończenie imprezy.

Przemek Gołembowski SP7VC
Prezes OT-15 w Łodzi

7. Życiorysy zasłużonych krótkofalowców

Koleżanki i Koledzy!
Dwa lata temu powstała myśl opracowania biografii krótkofalowców polskich. Zaczęło się od krótkiego życiorysu Tadeusza SP3XR z okazji jego osiemdziesięciolecia, a który aktualnie obchodzi 60 lecie pracy w eterze.
Z życiorysu tego wynikało, że mieliśmy wspólnego nauczyciela krótkofalarstwa jakim był Edward SP3GZ. W kolejnym opracowaniu wspomniałem o SP3GZ.
Wspólnie z klubem SPOTC postanowiliśmy rozszerzyć opracowania na zasłużonych dla polskiego krótkofalarstwa. Skromność wskazanych przez nas osób doprowadziła do kolejnej zmiany, a mianowicie zajęliśmy się zarówno zmarłymi, jak i żyjącymi krótkofalowcami ze stażem licencyjnym powyżej 50 lat. Po kilku tygodniach w zespole byli Ryszard SP2IW i Jurek SP8TK.
Wiele tematów konsultowaliśmy z Zbyszkiem SP9LDB. W pozyskiwanie materiałów z poszczególnych regionów włączyli się Andrzej SP6AEG, Stefan SP3SL, Jurek SQ2NIA, Wacław SP9EWM udostępnia unikalne karty QSL. Stałym konsultantem jest Boguś SP8DA.
Nasze działania wspiera Andrzej SP9ENO, Sylwester SP2FAP (e-QTC), Jurek SP5BLD (RBI) Andrzej SP5AHT (ŚR). Z dużym zaangażowaniem do tematu publikacji na stronie RBI podszedł Janusz HF1L.
Część życiorysów znalazła się na stronie SPOTC i mamy zapowiedź Grzegorza SP3CSD, że pozostałe pojawią się w najbliższym czasie. Oddziały - Śląski i Środkowo-Pomorski zamieściły na własnych stronach życiorysy swoich byłych i obecnych członków. Zapraszamy inne OT i kluby i bez żadnych warunków do naśladowania. Pierwsze życiorysy zamieszczone zostały w "KP" i Komunikatach PZK.
Pomocy w opracowywaniu poszczególnych życiorysów włączyli się koleżanki i koledzy z całej Polski. W grupie najaktywniejszych wykazać można: SP1CVN, SP2AYC, SP2FAV, SP2HYO, SP3AAI, SP3AMZ, SP3BOL, SP3BTT, SP3BVA, SP3CHT, SP3CW, SP3DOG, SP3EA, SP3FAR, SP3GAX, SP3HU, SP3JBI, SP3CMX, SP3LD, SP3LO, SP3IQ, SP3JBI, SP3RB, SP3SK, SQ3A, SQ3OPW, SQ3LMR, SQ3LVU, SP4BPH, SP4Z, SP5AAY, SP5AHY, SP5BB, SP5EEP, SP3GMB, SP5LP, SP5SSB, SP5PO, SP5XZM, SQ5AZB, SP6BGF, SP6CT, SP6EBK, SP6FIG, ex SP6ZV, SQ6DQR, SQ6XL, SP7BCA, SP8AG, SP8AJK, SP8BRE, SP8BWR, SP8HAU, SP8LY, SP8MRQ, SP8NFF, SP9AI, SP9AJM, SP9AMH, SP9AVR, SP9BRP, SP9BQJ, SP9DW (sk), SP9FG, SP9FRZ, SP9IKN, SP9JA, SP9KJ, SP9MAT, SP9MAX, SP9NSU, SP9UH, SP9PT, SP9QJ,OE1KDA.
Materiały udostępniły min. rodziny krótkofalowców: p. Janek syn SP1BC, p. Irena XYL SP1JX, p. Aleksandra córka SP3AOT, p. Małgorzata córka SP3AK, p. Otylia córka SP8CH.
W większości przypadków bohaterowie naszych opracowań podchodzą do naszych próśb życzliwie i udostępniają nam dane. Niestety część zasłużonych kolegów nasze zaproszenia pozostawia bez odpowiedzi.
W ostatnim czasie Jurek SP8TK zmobilizował nas do opracowania życiorysów Prezesów PZK.
Z najmniejszym problemem spotkaliśmy się z biografiami prezesów przedwojennych. Zwróciliśmy się z prośbą do żyjących prezesów. Jako pierwszy pozytywnie zareagował prof. Andrzej Zieliński SP5LVV.
Na stronie RBI (Radiowy Biuletyn Informacyjny) zamieszczonych jest ponad 100 biografii, w tym dziewięciu prezesów PZK.
Nadal szukamy kontaktów i danych do (o):
YL: SP2BO, SP3SQ, SP5MS, SP5YL, SP5AAF, SP9SP, SP9UW,
SP1HM,
SP2AP, SP2BK, SP2EO, SP2IA, SP2IU, SP2JK, SP2JP, SP2JS, SP2MW, SP2MQ, SP2RO, SP2SJ, SP2ATF, SP2BSF, SP2GMH,
SP3AMY, SP3MY, SP3NK, SP3QD, SP3OCM,
SP4ANP, SP4VI,
SP5AF, SP5AH, SP5AL, SP5AM, SP5AR, SP5AY, SP5BQ, SP5BM, SP5FD, SP5FM, SP5IW, SP5JH, SP5JF, SP5JR, SP5KK, SP5KM, SP5MI, SP5SB, SP5SM, SP5QC, SP5PA, SP5PZ, SP5XM, SP5ZA, SP5ZM, SP5ZK, SP5WW,
SP6AAT, SP6RE, SP6TX, SP6RT,
SP7FP, SP7GI, SP7HF, SP7ADS/G0DSI, SP7LW,
SP8IC, SP8JM, SP8RJ, SP8YU, SP8SR, SP8IK, (SP8ZI+SP8ZJ),
SP9CU, SP9DL, SP9DO, SP9DR, SP9DW, SP9DN, SP9EC, SP9EB, SP9EK, SP9FR, SP9EU, SP9FT, SP9MX, SP9RF, SP9PY, SP9PX, SP9QB, SP9JA, SP9ZW,
SP9AAB, SP9ADU, SP9ADV, SP9ADQ, SP9AEP, SP9AGZ, SP9AHA, SP9AKD, SP9BBQ.
Liczymy na uzupełnienie wykazu szczególnie o znaki YL/OL od których (na temat których) możliwe jest pozyskanie materiałów potrzebnych do przygotowania życiorysów.
Wszystkim koleżankom i kolegom wspierającym nasze działanie serdecznie dziękuję. Wielokrotnie jedna fotografia, skan karty QSL, pojedyncze fakty z życia naszych bohaterów, wskazanie kontaktu - adresów nas interesujących czy zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w tekstach stanowią nieoceniona wartość. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Jurka SP8TK.

Z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy wszystkim naszym współpracownikom i czytającym powyższy tekst życzymy miłego ich spędzenia w gronie najbliższych.

Vy 73 !
Ryszard SP3CUG

8. XIII Zawody "O Pisankę Wielkanocną - 2018" i "O Pisankę Wielkanocną HF"

Śląski Oddział Terenowy PZK OT-06 w Katowicach zaprasza do udziału
w zawodach rO Pisankę Wielkanocnąr1;.
Zawody odbędą się w Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia 2018 r., od 16.00 do 17.00 UTC (18.00 do 19.00 lokal) w paśmie 3,5 MHz (wg Contest Band Planu HF, odpowiednio do emisji). Regulamin znajduje się na stronie PZK w dziale Zawody: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest.html&id=260 oraz na stronie Śląskiego OT PZK - OT06.

Info. Marek SP6HTYRedakcja dziękuje za przesłane informacje: Jerzemu HF1D, Mieczysławowi SP3CMX, Przemkowi SP7VC, Ryszardowi SP3CUG, Andrzejowi SP8LBK, Markowi SP6HTY, Armandowi SP3QFE.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl, redakcja@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
________________________________________
Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Propagacja MK" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: " Krótkofalowca Polskiego" oraz "Propagacji MK".

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.

Korekta numeru Komunikatu PZK 13/2018 - Jola (XYL SP5ELA).

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat PZK 13/2018