IARU, UARL, PZK - spotkanie w Warszawie
Dodane przez 3z6aef dnia 2018-02-07 / 15:06
W dniach 2 i 3 lutego 2018 r. odbyło się w Warszawie spotkanie przewodniczącego Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU Dona Beattie G3BJ z przedstawicielami UARL i PZK. Ukraiński Związek Krótkofalowców reprezentowali: Anatoly Kirilenko UT3UY, prezes UARL oraz Yuri Zaskaleta UT7UW, wiceprezes UARL. Polski Związek Krótkofalowców, jako gospodarza spotkania, reprezentowali Waldemar Sznajder 3Z6AEF – prezes PZK oraz Tomasz Ciepielowski SP5CCC, który zadbał o całą logistykę spotkania, pełniąc także rolę tłumacza (rosyjski/angielski) oraz facylitatora.

Spotkanie przewodniczącego 1. Regionu IARU z przedstawicielami UARL miało na celu wyjaśnienie problemów, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w ruchu krótkofalarskim na Ukrainie, a dotyczących współpracy pomiędzy organizacjami radioamatorskimi i działalności ukraińskiego biura QSL. Polski Związek Krótkofalowców uczestniczył w spotkaniu jako gospodarz i facylitator, a nie jako strona w rozmowach.

Poza oficjalnym programem odbyło się także spotkanie prezesów UARL i PZK, na którym stwierdzono wolę ściślejszej współpracy organizacji i wymiany doświadczeń, a także wzajemnego udziału w najważniejszych wydarzeniach obu stowarzyszeń. Kolejne bezpośrednie spotkanie robocze przedstawicieli UARL i PZK planowane jest najpóźniej w czerwcu, na Ham Radio we Friedrichshafen.

Dziękuję Tomaszowi Ciepielowskiemu SP5CCC za znakomitą organizację spotkania oraz nieocenioną pomoc w rozmowach IARU-UARL.

Waldemar Sznajder 3Z6AEF
Prezes PZK


Niezatapialni

Uczestnicy spotkania w Warszawie: Tomasz SP5CCC, Waldemar 3Z6AEF, Don G3BJ, Anatoly UT3UY i Yuri UT7UW.