Komunikat PZK nr 4/2018 z dnia 24.01.2018
Dodane przez sp2jmr dnia 2018-01-25 / 15:17
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 04/2018 z dnia 24. stycznia 2018 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

1. Spotkanie robocze Prezydium ZG PZK z 23.01.2018 r.

Konieczność zwołania roboczego spotkania członków prezydium ZG wynikła z nagromadzenia bieżących spraw, które wymagały omówienia i decyzji kolegialnej. Narada została zwołana przez Prezesa PZK i odbyła się w trybie wideokonferencji 23 stycznia br. w godz. 20:00-22:30.

Obecni wszyscy członkowie prezydium. W trakcie spotkania:

1. Przedyskutowano i uzgodniono treść wniosku Prezydium ZG PZK do Zarządu Głównego PZK o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK wraz z uzasadnieniem i ustaleniem projektu porządku obrad zjazdu.

2. Skarbnik PZK przedstawił aktualną sytuację członkowską w oparciu o listy wpłat składek, na podstawie systemu ewidencji członkowskiej OSEC. Skarbnik poinformował, że spadek liczby członków PZK wynosi na dzień dzisiejszy ok. 10% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2017.

3. Omówiono sprawę przygotowań do udziału PZK w targach Ham Radio 2018 we Friedrichshafen.

4. Prezes PZK przedstawił stan prac i kierunek działań, przyjętych przez grupę redakcyjną wydawnictwa periodyku elektronicznego "PROPAGACJA. magazyn krótkofalowca", które powstało na bazie "Tygodnika Krótkofalowca". Omówiono propozycje zespołu redakcyjnego odnośnie do kierunków dalszych działań, w tym formalnoprawnych. Skarbnik PZK potwierdził rezerwację środków, które zostały przewidziane w prowizorium budżetowym PZK w roku 2018 na rzecz "Tygodnika Krótkofalowca".

5. Skarbnik i Sekretarz PZK przedstawili kwestie dostosowania systemu OSEC do wymogów nowej ustawy o ochronie danych osobowych, omawiając wcześniejsze propozycje zgłaszane przez Managera OSEC PZK oraz administratora systemów informatycznych PZK. Podjęto decyzję o kierunku dalszych działań w tej sprawie, które będą koordynowane wspólnie przez Prezesa i Skarbnika PZK.

6. Omówiono stan prac nad utworzeniem osobnej strony BIP PZK. Aktualnie jako strona BIP PZK funkcjonuje Portal PZK, co jest niewystarczające. Prowadzone są działania zmierzające do wydzielenia informacji publicznej, jako osobnej strony internetowej, zgodnej z wymaganiami ustawy.

7. Omówiono kwestie funkcjonowania Portalu PZK, dostępności forum i inne sprawy, w tym finansowe i formalnoprawne związane z informatyką w PZK, rozważając różne propozycje zmian w tym zakresie.

8. Po analizie ofert przedstawionych przez biuro brokerskie, podjęto decyzję o ubezpieczeniu członków PZK w UNIQA, a o ubezpieczeniu OC PZK w PZU S.A. Te oferty są najkorzystniejsze zarówno finansowo, jak i pod względem zakresu ubezpieczenia.

9. Omówiono stan prac nad wprowadzeniem Pakietu Startowego dla nowo wstępujących do PZK. Wiceprezesi PZK zadeklarowali implementację Pakietu w terminie do końca pierwszego kwartału br.

10. Prezes PZK poinformował, że w ramach procesu weryfikacji osób funkcyjnych przy ZG PZK (wniosek GKR PZK) otrzymano 14 sprawozdań managerów PZK. Sprawozdań nie przekazało czterech spośród 18. managerów. Opracowanie sprawozdań zostanie przeprowadzone przez wiceprezesa ds. organizacyjnych, a ostateczna weryfikacja na kolejnym posiedzeniu prezydium ZG PZK.

11. Ustalono, że następne spotkanie członków prezydium w trybie wideokonferencji odbędzie się nie później niż za dwa tygodnie.

Info. Prezydium ZG PZK

2. Spotkanie przyjaciół z eteru

"To, co ich jednoczy to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych pasji. Poznają się na pasmach amatorskich jako nadawcy i nasłuchowcy, a potem - jak to ma często miejsce w Jarosławiu - odwiedzają się w swoich środowiskach by deliberować o pracy klubowej, osiągnięciach w zawodach krótkofalarskich, uroku swoich miast."

19. stycznia br. na tradycyjnym opłatku spotkali się krótkofalowcy z Jarosławia, regionu i innych stron Polski. Kilkadziesiąt osób zasiadło do wspólnego stołu. Była modlitwa, i życzenia opłatkowe którą poprowadził ks. Kapelan mjr. Grzegorz Bechta (SQ8AY) Członek Oddziału i jak go nazywają "Duchowy Kapelan Jarosławskich krótkofalowców".
Krótkofalowcy to ludzie o postawie horyzontalnej. Znamienitym tego przykładem jest człowiek, który upowszechnia i rozwija ideę łączności w pasmach amatorskich od ponad 48 lat. Bez Zbyszka SP8AUP Prezesa Zarządu Oddziału nie byłoby tylu klubów i takiej imponującej działalności znanej w kraju i za granicą.
Otwierając to sympatyczne i serdeczne spotkanie Zbyszek SP8AUP powitał zaproszonych gości. Na spotkanie obok ks. Bechty przybył Piotr Skrzypczak (SP2JMR) sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców i Honorowy Członek Oddziału Jarosławskiego, Prezes Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Rzeszowie Adam Nazimek SP8N, były wieloletni dyrektor PIR, PAR i UKE Pan Tadeusz Krawczyk. Delegaturę UKE w Rzeszowie reprezentowali Marzena Góral, Paweł Dąbrowski i Zbigniew Kołodziej. Obecny był także znany przedsiębiorca i prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Członek Honorowy Jarosławskiego Oddziału PZK Bogusław Buliński. Z Ukrainy przybyli: członek Lwowskiego Klubu Krótkofalowców oraz członek Jarosławskiego Oddziału PZK Grzegorz Bełyk US5WFO & SP8BGA wraz z małżonką Oksaną.

Krótkofalowców integrują więzi emocjonalne, radiostacja i mikrofon. Równie ważne są bezpośrednie kontakty towarzyskie i klubowe. W czasie uroczystości opłatkowych odbyła się jednocześnie uroczystość obchodów 15. lecia Jarosławskiego Oddziału Terenowego PZK i z tej okazji decyzją zarządu wszyscy założyciele i członkowie oddziału oraz zasłużeni krótkofalowcy i przyjaciele oddziału otrzymali jubileuszowe grawertony.
Grawertony takie otrzymali: Przyjaciele oddziału Panowie Tadeusz Słowik i Bogusław Buliński oraz założyciele Oddziału z 2002 roku i zasłużeni członkowie: Anita Banaś SP8TCQ, Piotr Skrzypczak SP2JMR,Tadeusz Lewko SP8IE, Benedykt Brodowicz SP8IQQ, Janusz Peszko SP8MCE, Zbigniew Wendycz SP8RHO, Mariusz Błądek SP5MDB, Janusz Szumilas SP8HBT, ks. Grzegorz Bechta SQ8AY i Kazimierz Radzyniak SQ8DBE.
W swoim wystąpieniu Kapelan ks. Grzegorz Bechta SQ8AY wiele uwagi poświęcił religijnej wymowie świąt Bożego Narodzenia. Przekazał, że z tego biblijnego wydarzenia płynie potrzeba wzajemnego szacunku i czynienia dobra dla drugiego człowieka, co pięknie wpisuje się w określenie krótkofalowców jako "ludzi dobrej woli".
Szczere życzenia przekazali także: prezes zarządu Jarosławskiego Oddziału Terenowego PZK Zbigniew Guzowski SP8AUP, sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Bogusław Buliński i Tadeusz Słowik, którzy - jak zauważył Prezes Oddziału Zbigniew Guzowski SP8AUP zawsze służą jarosławskim krótkofalowcom pomocą, dobrocią i życzliwością. Stosowne życzenia od krótkofalowców Oddziału Rzeszowskiego PZK przekazał jego Prezes Kolega Adam Nazimek SP8N. Spotkanie trwało w bardzo miłej atmosferze do późnych godzin nocnych.

Henryk Grymuza

3. Kolejna aktywność Przemka SP7VC

W dniach 24.01-04.02 kolega Przemek SP7VC i Kasia SQ7OYL będą ponownie przebywać w Ameryce Centralnej.
Tym razem zwiedzą 3 kraje Panamę, Costa Rica i Nikaraguę.
Oczywiście w wolnej chwili będzie trochę miejsca na aktywności radiowe.
I tak z Panamy Przemek będzie aktywny pod znakiem H84VC, z Nikaragui H7/SP7VC, natomiast w TI nie wydano mu licencji.
Przemek zabiera IC-7300 ,PA -500W 4x GU50, Anteny: vertical 40-15m i Inv-L 80&160m. Będzie aktywny emisjami SSB i FT8. Być może uruchomi się w paśmie 60m.
Przemek SP7VC

Redakcja dziękuje za przesłane informacje: Panu Henrykowi Grymuzie i Przemkowi SP7VC,

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, tk@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Tygodniku Krótkofalowca" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: "MK Propagacja" oraz "Krótkofalowca Polskiego".