Komunikat PZK nr 2/2018 z dnia 10.01.2018
Dodane przez sp2jmr dnia 2018-01-11 / 16:25
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 02/2018 z dnia 10. stycznia 2018 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

1. WOSP 2018 Award

Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia 26. Finału WOŚP. Z tej okazji w dniach 12-15 stycznia 2018 r. na pasmach HF będą QRV radiostacje okolicznościowe: 12 stycznia 2018 - 3Z26FIN, 13 stycznia 2018 - SQ26FIN, 14 stycznia 2018 - HF26FIN oraz SP26WOSP, 15 stycznia - SP26FIN. Za łączności z trzema stacjami jw. (bez względu na pasmo i emisję) przyznawany będzie eDyplom. Można będzie go samodzielnie pobrać za pośrednictwem serwisu https://wosp.hamlog.ru Organizatorami ww. aktywności są: Ogólnopolski Klub Flora & Fauna SP0CFF oraz Klub Krótkofalowców Enigma SP2PBM. Info: qtc@post.pl

QSL
Karty eQSL za łączności przeprowadzone z SQ26FIN, 3Z26FIN, HF26FIN i SP26FIN dostępne będą natychmiast w serwisach eQSL.cc oraz HamLog.ru. Karty SP26WOSP via SP2PBM.

Info. SP2FAP

2. Stacje okolicznościowe ZHP i błędne informacje na QRZCom

Z okazji stulecia zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego (1-2 listopada 1918 roku w Lublinie) przez cały rok 2018 pracować będą stacje okolicznościowe z sufiksem 100ZHP. Pierwsze dwie uruchomiło już środowisko warszawskie (SN100ZHP - klub SP5ZIP; HF100ZHP - klub SP5ZHH).

Problemem jest sytuacja zablokowania tych znaków w QRZ.com w roku 2010 przez odpowiednio SP1ZZW (OT-14) i SP6ZDA (OT-01). Próby kontroli z administratorami tych znaków na razie są bezskuteczne - ich adresy mailowe podane w QRZ nie istnieją.

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych, że karty dla tych stacji za QSO w 2018 roku należy kierować do WOT PZK - biuro 25.
Jednocześnie prosimy Kolegów ze Świnoujścia i z "Wrocławskich Orląt" o kontakt z sp5uar@o2.pl  lub sq5jre@sp5zip.pl

Vy 73
Marek, SP5UAR

3. Wystartowała VIII odsłona Konkursu Generalskiego

W miniony poniedziałek 8. stycznia, w ramach tegorocznych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 95. rocznicy powstania Automobilklubu Wielkopolski wystartowała ósma już edycja Konkursu Generalskiego, krótkofalarska impreza promująca postać i dokonania gen. broni Kazimierza Raszewskiego, Wielkopolanina, oficera Armii Wielkopolskiej i Wojska Polskiego okresu drugiej Rzeczypospolitej, kawalera Orderu Wojskowego Virtuti Militari za udział w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, pozostającego w czynnej służbie wojskowej do końca maja 1925 roku. Patron Konkursu był współzałożycielem i pierwszym prezesem powstałego 25 sierpnia 1923 roku Automobilklubu Wielkopolski. Aktualnie patronuje jednemu z poznańskich gimnazjów, a od 2015 roku także Szkolnemu Klubowi Krótkofalowców SP3PGR, pomysłodawcy i organizatorowi wszystkich edycji Konkursu. Tegoroczny Konkurs zakończy się w ostatnim dniu stycznia, a stacja klubowa Organizatora tradycyjnie słyszana jest na pasmach fal krótkich pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN0GKR, przyznając za każde QSO 20 pkt.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie, szczególnie operatorów stacji pracujących z terenu powiatów związanych z życiorysem Generała Raszewskiego. Są to powiaty: miasto Poznań oznaczenie wg PGA PX, poznański PO, kościański ON, raciborski RC, głubczycki GY, nyski NF, prudnicki PJ, bolesławiecki BE, lwówecki LF i oławski OA. Nadawcy z tych powiatów, zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na portalu qrz.com pod znakiem SP3PGR lub SN0GKR, przyznają 10 pkt. za każde QSO i mogą tworzyć odrębną grupę klasyfikacyjną. Także odrębną grupę klasyfikacyjną w tym Konkursie mogą tworzyć operatorzy zawodowo - aktualnie lub w przeszłości - związani z Siłami Zbrojnymi RP bądź innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to prawdopodobnie jedyne przedsięwzięcie w skali kraju, W którym na pasmach krótkofalarskich mogą rywalizować przyznając pozostałym uczestnikom Konkursu 5 pkt. za każde QSO aktualni i byli żołnierze oraz pracownicy cywilni resortu obrony narodowej, podający po raporcie RS dodatkowo literę Z.
Konkurs wspierają i patronatem honorowym objęły stowarzyszenia i instytucje związane z działalnością prowadzoną przed wieloma laty przez Generała Raszewskiego. Planowane jest zorganizowanie w marcu bieżącego roku uroczystości podsumowującej tegoroczną edycję Konkursu, które odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu, będącej siedzibą klubu SP3PGR.

Info: Jacek SQ3OPM

4. Noworoczne spotkanie w klubie SP9KJU

W dniu 7.01.2018 r w klubie SP9KJU odbyło się spotkanie noworoczne.
Uczestniczyli w nim: Zbyszek SQ9HHO, Jurek SP5GEO, Henryk SP9JCS, Grzegorz SQ9PPU, Grzegorz SQ9NOS, SWL Romek z Rybnika, Daniel SQ9HYN, Zenek SQ9JKG i Franek SQ9NFB wraz z XYL, a także Rafał SQ9NKR i Hubert SP9MDY. Na wstępie połamano się opłatkiem i składano sobie życzenia, następnie podniesiono toast szampanem za pomyślność i rozwój krótkofalarstwa polskiego i lokalnego w 2018 roku. Później odbywały się dyskusje wraz z poczęstunkiem specjałami świątecznymi przyniesionymi przez uczestników. Spotkanie trwało od 15.00 do 20.00. Na koniec zrobiono  kilka zdjęć pamiątkowych. Dziękuję wszystkim za udział i do spotkania najpóźniej za rok.
73 Hubert SP9MDY

5. Współzawodnictwa

1. SPCM 2017
Współzawodnictwo w zawodach krajowych, SP Contest Maraton 2017, dobiegło końca. Końcowe, nieoficjalne wyniki zamieszczone są na portalu PZK, w zakładce Współzawodnictwa. Zestawienie zawiera kilkanaście tysięcy danych, mogą w nim wystąpić błędy, które proszę zgłaszać na adres sp9gfi at wp.pl. Po okresie reklamacji, które można zgłaszać do 21 stycznia br., zostaną ogłoszone wyniki oficjalne.

2. SPCM 2018
W bieżącym roku, kontynuowane będzie współzawodnictwo w zawodach krajowych, SP Contest Maraton. Jest to już jedenasta edycja współzawodnictwa, prowadzona pod patronatem Polskiego Związku Krótkofalowców, który jest również sponsorem nagród. Jednym z celów współzawodnictwa jest wyłonienie najlepszych operatorów, zwiększenie aktywności nadawców oraz wprowadzenie sportowej rywalizacji, również między oddziałami PZK.
Do współzawodnictwa wybrano, z kalendarza zawodów, 20 najpopularniejszych contestów. Wynik końcowy w danej kategorii to suma punktów z piętnastu najlepszych wyników zawodów. W regulaminie, który zostanie opublikowany w zakładce Współzawodnictwa, wystąpiła drobna zmiana w liście zawodów.
Zapraszamy do współzawodnictwa.
Komisja współzawodnictwa:
Krzysztof SP1MGM, Grzegorz SQ9E, Kazimierz SP9GFI

Informacja: Kazik SP9GFI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP3WBQ s.k.
Z przykrością informujemy, że w dniu 22.12.2017 zmarł nasz długoletni kolega i przyjaciel Konrad Perz (SP3WBQ). Konrad był członkiem zarządu i współzałożycielem Stowarzyszenia Radioamatorów i Miłośników Nowych Technologii SP3YEE.
Zmarł po ciężkiej chorobie.

Artur Schreiber SP3VSS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja dziękuje za przesłaną informację: Sylwestrowi SP2FAP, Hubertowi SP9MDY, Kazikowi SP9GFI, Arturowi SP3VSS, Markowi SP5UAR

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, tk@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Tygodniku Krótkofalowca" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: rTygodnika Krótkofalowcar1; oraz rKrótkofalowca Polskiegor1;


Redakcja: Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.