VIII edycja Konkursu Generalskiego
Dodane przez SP3JB dnia 2018-01-11 / 13:34
VIII edycja Konkursu Generalskiego   KG 2018
W ramach tegorocznych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 95. rocznicy powstania Automobilklubu Wielkopolski na pasmach fal krótkich trwa, rozpoczęta 8 stycznia br., ósma już edycja Konkursu Generalskiego, impreza promująca postać i dokonania gen. broni Kazimierza Raszewskiego, Wielkopolanina, oficera Armii Wielkopolskiej i Wojska Polskiego okresu drugiej Rzeczypospolitej, kawalera Orderu Wojskowego Virtuti Militari za udział w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, pozostającego w czynnej służbie wojskowej do końca maja 1925 roku. Patron Konkursu był współzałożycielem i pierwszym prezesem powstałego 25 sierpnia 1923 roku Automobilklubu Wielkopolski. Aktualnie patronuje jednemu z poznańskich gimnazjów, a od 2015 roku także Szkolnemu Klubowi Krótkofalowców SP3PGR, pomysłodawcy i organizatorowi wszystkich edycji Konkursu. Tegoroczny Konkurs zakończy się w ostatnim dniu stycznia, a stacja klubowa Organizatora tradycyjnie słyszana jest na pasmach fal krótkich pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN0GKR, przyznając za każde QSO 20 pkt.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie, szczególnie operatorów stacji pracujących z terenu powiatów bezpośrednio związanych z życiorysem Generała Raszewskiego. Są to powiaty: miasto Poznań oznaczenie PX wg PGA, poznański (PO), kościański (ON), raciborski (RC), głubczycki (GY), nyski (NF), prudnicki (PJ), bolesławiecki (BE), lwówecki (LF), i oławski (OA). Nadawcy z tych powiatów, zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na portalu qrz.com pod znakiem SP3PGR lub SN0GKR, przyznają 10 pkt. za każde QSO i mogą tworzyć odrębną grupę klasyfikacyjną. Także odrębną grupę klasyfikacyjną w tym Konkursie mogą tworzyć operatorzy zawodowo - aktualnie lub w przeszłości - związani z Siłami Zbrojnymi RP bądź innego państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to prawdopodobnie jedyne przedsięwzięcie w skali kraju, gdzie na pasmach krótkofalarskich mogą rywalizować, przyznając pozostałym uczestnikom Konkursu 5 pkt. za każde QSO aktualni i byli żołnierze i pracownicy cywilni resortu obrony narodowej, podający po raporcie RS dodatkowo literę Z.

Konkurs wspierają i patronatem honorowym objęły stowarzyszenia i instytucje związane z działalnością prowadzoną przed wieloma laty przez Generała Raszewskiego, a jego podsumowanie będzie częścią uroczystości szkolnej zaplanowanej w marcu br. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu, będącej siedzibą klubu SP3PGR.

Info: Jacek SQ3OPM

KG 2018