Komisja Statutowa PZK - informacje
Dodane przez SP5ELA dnia 2017-12-22 / 03:26
Informacja KS

Komisja Statutowa przyjęła zasadę jawności pracy i informowania na Portalu PZK o aktualnym stanie prac nad projektami Statutu PZK. Publikacje dokumentów projektów statutu są dostępne dla wszystkich. Delegaci KZD PZK otrzymują te dokumenty w pierwszej kolejności, na zamkniętej pocztowej liście dystrybucyjnej (delegaci-ks-prezydium-gkr), zaś z pewnym opóźnieniem pojawiają się one na Portalu PZK.
Adres e-mail do zgłaszania wniosków związanych z pracami nad Statutem PZK: komisja-statutowa@pzk.org.pl
Jest to kanał kontaktowy niezależny od pocztowej listy dystrybucyjnej.

Zapraszamy wszystkich do przesyłania swoich wniosków/uwag/propozycji. Wszystkie są uważnie analizowane i stanowią materiał pomocniczy dla opracowania propozycji projektu statutu w wersji wykraczającej poza zwykłe dostosowanie do wymagań ustawy Prawa o stowarzyszeniach.

Komisja Statutowa PZK