Komisja Statutowa PZK - informacje
Dodane przez SP5ELA dnia 2017-12-13 / 13:29
Komisja Statutowa PZK - informacje

Komisja Statutowa powołana z KZD w Łowiczu pracowała na przestrzeni lat *) w zmiennym składzie. Od września 2016 r. do 23.09.2017 w skład KS wchodzili SP2JLR, SP3GIL, SP5LS, SP6T. Na posiedzeniu Prezydium ZG PZK 23.09.2017 do KS włączono SP5ELA i SP6M, zaś na ostatnim posiedzeniu 9.12.2017 r. przyjęto rezygnację z udziału w KS: SP6M i SP6T.

Aktualny skład Komisji Statutowej PZK to: SP2JLR, SP3GIL, SP5ELA, SP5LS.

We wszystkich posiedzeniach KS od września 2016 bierze udział 3Z6AEF - Prezes PZK. Na jednym z posiedzeń obecny był również SP2JMR - Sekretarz PZK.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Komisja Statutowa miała osiem posiedzeń (2-3 godzinnych) w trybie telekonferencji. Na kolejne posiedzenie 13.12.2017 r. zaproszony został HF1D - Przewodniczący GKR PZK.

Komisja Statutowa współpracuje z delegatami na KZD PZK za pośrednictwem listy pocztowej na której są delegaci na KZD, członkowie prezydium ZG PZK i członkowie GKR PZK. Uruchomiony jest także panel dyskusyjny na Forum PZK.

Obecnie dopracowywane są szczegóły tzw. "minimalnej" wersji projektu Statutu PZK, tzn. takiej, która zachowuje zapisy dotychczasowego Statutu PZK - poza tymi, które muszą być zmienione w związku z wymogami ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa obliguje do dostosowania statutu w terminie do 20 maja 2018 r.

Równolegle trwają prace nad opracowaniem projektu statutu, uwzględniającego analizę materiałów ubiegłych lat (opracowania Komisji Strategii i Struktury z roku 2008, uchwały KZD w Łowiczu 2012, wnioski KZD w Burzeninie 2016, projekty statutów z lat 2008, 2012 i 2016, które nie uzyskały akceptacji Zjazdów) oraz wnioski składane aktualnie przez delegatów na liście. Po opracowaniu projekt zostanie skierowany do dyskusji na listę Delegatów na KZD PZK, a następnie do akceptacji przez Prezydium ZG PZK.

Komisja Statutowa

[info: SP5ELA]


*) Kalendarium KS
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4168