Komunikat PZK nr 39/2017 z dnia 06.12.2017
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-12-08 / 13:26
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 39/2017 z dnia 6. grudnia 2017 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej najistotniejsze informacje z ostatniego okresu:

1. Sprawozdanie z uczestnictwa delegacji Polskiego Związku Krótkofalowców w Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Landshut 2017 w dniach 16-23.09.2017 w Niemczech

Na portalu www.pzk.org.pl na jego głównej partycji jest zamieszczone sprawozdanie z Konferencji Generalnej R1 IARU, która odbyła się w dniach 16-23.09.2017 r.

Poniżej fragment sprawozdania obrazujący istotną część aktywności naszych delegatów:

"W pierwszym dniu Konferencji Generalnej wybrano też Komisję Mandatowo - Wyborczą. Jej przewodniczącym został delegat PZK - Tomasz Ciepielowski, SP5CCC. W skład Komisji weszli też Brendan Minish, EI6IZ oraz Issa Ali Al Jardani, A41NW.

Delegaci PZK uczestniczyli w pracy następujących Grup Roboczych: w prace Komitetu C3 ds. administracyjnych i organizacyjnych o charakterze ogólnym oraz Komitetu C4 ds. KF zaangażowany był Paweł Zakrzewski, SP7TEV, a z kolei Tomasz Ciepielowski, SP5CCC brał udział we wszystkich posiedzeniach Komitetu C5 ds. VHF/UHF/uWave, a także w połączonych posiedzeniach Komitetu C5 i Komitetu C7 ds. kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto obaj delegaci uczestniczyli we wszystkich trzech Sesjach Plenarnych Konferencji Generalnej, a także doraźnie w roboczych posiedzeniach Grupy Roboczej ds. ARDF (Tomasz, SP5CCC) oraz Grupy Roboczej ds. Młodzieży (Paweł, SP7TEV), jak również w licznych spotkaniach nieformalnych o charakterze konsultacyjno-opiniotwórczym."

Opracowanie zbiorcze materiału przedstawili: Tomasz Ciepielowski, SP5CCC - Prezes Polskiego Klubu UKF oraz Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK

W sprawozdaniu zawarte są m.in ustalenia końcowe poszczególnych komitetów najistotniejsze dla poszczególnych grup krótkofalowców zainteresowanych m.in. contestingiem, pracą UHF/VHF, ARDF i innymi dziedzinami naszej aktywności.

Zachęcam do lektury.
Piotr SP2JMR

2. Konferencja MON.

W dniach 30. listopada do 3. grudnia br. w Poznaniu odbyło się kolejne 8. "Forum Organizacji Pozarządowych Działających w Sferze Obronności". Na zaproszenie Ministerstwa Obrony Narodowej jako oficjalny przedstawiciel PZK w forum udział wziął Krzysztof Gaudnik SP7WME. W forach organizowanych przez MON Polski Związek Krótkofalowców uczestniczy od początku ich organizacji, natomiast po raz pierwszy Ministerstwo zaprosiło naszego przedstawiciela jako prelegenta w części programowej forum. Krzysztof wygłosił wykład pt. "Rola PZK - EmCom w Szkoleniu z Zakresu Łączności dla Potrzeb Klas Mundurowych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Zarządzania Kryzysowego". Przedstawił w nim nasze dotychczasowe dokonania oraz możliwości i zamierzenia w zakresie organizacji i działalności SPEmCom. Wykład był uzupełniony ilustracjami z dotychczasowej działalności szkoleniowej PZK w zakresie łączności bezpieczeństwa.
Ok 80 osób, uczestników forum z dużym zainteresowaniem zapoznało się z przedstawionym materiałem i nagrodziło prelegenta oklaskami.

Na podst. Informacji Krzysztofa SP7WME.
Info. SP2JMR

3. Zaproszenie na naradę w Łodzi

W dniu 9. grudnia br. na zaproszenie Wojewody Łódzkiego i Szefa Sztabu Wojskowego w Łodzi Krzysztof SP7WME będzie uczestniczył w spotkaniu poświęconym procesowi formowania w woj. łódzkim Brygady Wojsk Terytorialnych. Obok organizacji działających w sferze obronności na terenie woj. Łódzkiego w naradzie uczestniczyć będą m.in. starostowie powiatów.

Info. SP7VC

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Krakowskiego OT PZK (OT12)

W dniu 9 grudnia 2017 roku, odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków i sympatyków OT-12. Pierwszy termin organizacji zebrania godz. 11:00, drugi termin godz. 11:30. Zabranie odbędzie się w Czerwonoprądnickim Domu Kultury "SM Prądnik Czerwony", przy ul. Dobrego Pasterza 100 w Krakowie. Wszyscy członkowie OT-12 zostali formalnie powiadomieni elektronicznie, bądź listownie lub zaproszenia z programem wręczono osobiście. Oprócz tego na stronie na stronie: http://www.sp9plk.org.pl.

Michał SP9XWM sekretarz OT12

5. Walne Zebranie Żuławskiego OT PZK (OT16)

W dniu 9. grudnia br. w Malborku w budynku ZSP 4 przy Pl. Narutowicza 14 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Żuławskiego OT PZK.
Pierwszy termin godz. 10.00. W programie m.in. sprawozdania z działalności zarządu OT oraz OKR, prezentacja działalności środowisk krótkofalarskich.

Info Ryszard SP2FAV

SP4BDL s.k.
Dzień dobry, z żalem informuję, że 30 listopada odszedł w wieku 87 lat mój Ojciec, Andrzej Maculewicz, SP4BDL.
Był jednym z nestorów krótkofalarstwa na Mazurach, od wielu już lat nieaktywny, pewnie nie przedłużał ani licencji ani składek też nie płacił, ale kiedyś należał do oddziału olsztyńskiego PZK, może ktoś go jeszcze pamięta...
Z pozdrowieniami,

Piotr Maculewicz

PS.
W imieniu władz oddziału przekazuję bliskim wyrazy współczucia.

Prezes Olsztyńskiego Oddziału PZK
Andrzej Korczin SP4KA


SP1NQF s.k.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas do krainy wiecznych dx-ów nasz kolega Adam Żach SP1NQF.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w środę 6 grudnia na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
Ś. P. Adam był znakomitym operatorem, wiele lat prowadził klub SP1PEA / SN1I. Był również członkiem i prezesem Zarządu Środkowopomorskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Koszalinie (OT-22).

Cześć Jego pamięci!

Info: Jacek SP1CNV


Redakcja dziękuje za przesłane materiały: Michałowi SP9XWM, Andrzejowi SP4KA, Ryszardowi SP2FAV, Przemkowi SP7VC, Krzysztofowi SP7WME, Jackowi SP1CNV.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sq7an@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Tygodniku Krótkofalowca" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: "Tygodnika Krótkofalowca" oraz "Krótkofalowca Polskiego".


Redakcja: Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU - nadający komunikaty środowe PZK.