Statut PZK-PROJEKT-nr-1-(wersja-7)
Dodane przez 3z6aef dnia 2017-12-01 / 01:24
W dziale Download zamieszczono projekt Statutu PZK w wersji tzw. "minimalnej". Jest to wersja 7, zakładająca jednolitą strukturę stowarzyszenia z oddziałami terenowymi bez osobowości prawnej. Poniżej informacja Komisji Statutowej PZK na ten temat:

--------------------------------------------

Zgodnie z wytycznymi Prezydium ZG PZK, publikujemy pierwszą wersję tekstu Statutu PZK, opracowaną przez Komisję Statutową. Jest to tzw. wersja minimalna, zawierająca zmiany konieczne dla dostosowania obecnego statutu do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. nr 1923 poz. 210). Wprowadzone modyfikacje zaznaczone są w tekście kolorem czerwonym oraz opisane w dołączonym dokumencie z uwagami.
 
Oprócz koniecznych zmian wymaganych przez PoS, uporządkowano numerację paragrafów, dokonano szereg poprawek redakcyjnych (stylistycznych, składni i gramatycznych oraz stricte formalnych (interpunkcji, błędów maszynowych, literówek).

Wprowadzono również kilka zmian merytorycznych, z których najważniejsze to: zniesienie okresu tzw. karencji opłacania składek członkowskich oraz ujednolicenie statusu oddziałów terenowych (wszystkie oddziały bez osobowości prawnej). 

Obecnie Komisja Statutowa przygotowuje kolejną wersję Statutu, uwzględniającą zmiany idące dalej, niż tylko dostosowanie do aktualnej ustawy PoS.
 
Wszelkie uwagi i wnioski do Komisji Statutowej proszę zgłaszać poprzez swoich Delegatów, którzy na bieżąco kontaktują się z Komisją Statutową na liście ks-delegaci-prezydium-gkr.

Gorąco zachęcamy również do dyskusji na Forum PZK w odpowiednim dziale.
 

73!
Tomasz SP6T
Komisja Statutowa PZK

[publikacja KS z dnia 28.11.2017 r.]

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Projekty Statutu PZK - dział download