Walne zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK
Dodane przez sp5ssb dnia 2017-11-09 / 13:28
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 18 listopada 2017 r. w Warszawie:

- w pierwszym terminie 18 listopada 2017 r. o godzinie 9:30
- w drugim terminie 18 listopada 2017 r. o godzinie 10:00

W Sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie (III piętro sala 305).

Program Walnego Zebrania WOT PZK opublikowany jest na stronach: www.ot25.pzk.org.pl oraz www.wotpzk.org.pl

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB