SP EmCom Kujawy - szkolenie dla jednostek Urzędu Miasta
Dodane przez SQ2WSZ dnia 2017-11-02 / 17:51
SP EmCom Kujawy na szkoleniu dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Inowrocławia

W piątek 20 października, na zaproszenie Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, SP EmCom Kujawy przeprowadził dla miejskich jednostek organizacyjnych szkolenie z zakresu organizacji zapasowej łączności radiowej. Na szkolenie przybyli przedstawiciele m.in.: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładu Energetyki Cieplnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Ośrodka Sportu i Rekreacji, oraz szkół i przedszkoli.

Ze względu na umowę zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta Inowrocławia a PZK, SP EmCom Kujawy w sytuacjach kryzysowych organizuje zapasową łączność radiową na potrzeby Urzędu Miasta nie tylko z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale także z jednostkami podległymi Miastu, które w sytuacjach kryzysowych pełnią kluczową rolę w organizacji i przeprowadzaniu działań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją szkód.

Osoby odpowiedzialne za sprawy kryzysowe w swoich zakładach pracy zostały zapoznane z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Sieci Łączności Kryzysowej SP EmCom Kujawy, jak i jej współpracy z Urzędem Miasta Inowrocławia. Przedstawione zostały mechanizmy organizacji zapasowej łączności radiowej pomiędzy urzędami oraz Urzędem Miasta a wcześniej wspomnianymi jednostkami.

Przez zainteresowanie tematem i chęć podjęcia współpracy miejskich jednostek organizacyjnych, SP EmCom Kujawy dopisze do harmonogramu działań, ćwiczenia z zakresu organizacji zapasowej łączności radiowej pomiędzy stanowiskiem kierowania Prezydenta Miasta Inowrocławia, a jednostkami biorącymi udział w symulowanym zagrożeniu.

Najbardziej cieszy nas pogłębiająca się świadomość mieszkańców Kujaw na temat potrzeby łączności kryzysowej organizowanej przez krótkofalowców. Słyszymy coraz więcej słów uznania dla tej niby amatorskiej, ale w profesjonalnym stylu wykonywanej służby, co potwierdza fakt, iż nasze kolejne inicjatywy popierane i wspierane są przez administrację samorządową Miasta Inowrocławia.

Info: Wojtek SQ2WSZ