Kolejna Sieć SP EmCom w Polsce
Dodane przez SQ2WSZ dnia 2017-10-23 / 22:19
Za sprawą powstania w OT-04 PZK Kujawskiego Klubu Łączności Kryzysowej, do grona sieci SP EmCom dołączyła Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom Kujawy. Sieć swoją działalnością obejmuje południową część województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym zadaniem Sieci jest organizacja zapasowej łączności radiowej w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Inowrocławia. Dzięki Sieci opartej na Klubie do prac nad łącznością kryzysową mogą włączyć się nie tylko posiadacze licencji nadawczych, ale także pasjonaci chcący nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych, pracownicy służb, urzędów, jak i członkowie innych organizacji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Klubem, jak i do wstąpienia w szeregi Sieci.

Zobaczcie nas na www.facebook.com/emcomkuj

Wszelki kontakt pod adresem mailowym emcomkuj@gmail.com.


Koordynator Sieci
Wojtek SQ2WSZ