SN0HQ w Burzeninie (piątek)
Dodane przez 3z6aef dnia 2017-10-21 / 00:33
Spotkanie zespołu SN0HQ, korzystając z obecności członków Prezydium ZG PZK: Waldemara Sznajdera (3Z6AEF) Janka Dąbrowskiego (SP2JLR), Marka Suwalskiego (SP5LS) i Piotra Skrzypczaka (SP2JMR), zaowocowało dyskusjami nad statutem związku. W dyskusji brali udział członkowie Komisji Statutowej: Tomasz Niewodniczański (SP6T), Marian Słupski (SP6M) oraz Zygmunt Szumski (SP5ELA). Spotkanie było okazją do ustaleń na temat kształtu projektowanych propozycji statutowych. Właściwe spotkanie Komisji Statutowej odbędzie się w sobotę. Tekst projektu statutu ma być opublikowany do końca listopada br. - zgodnie z ustaleniami wrześniowego posiedzenia Prezydium ZG PZK.

W dyskusji zostały podniesione problemy osobowości prawnej Oddziałów Terenowych, formuły Zarządu Głównego i czekających delegatów decyzji w sprawie zgodności Statutu Związku z obowiązującym prawem.
Pozostałymi tematami spotkania były: usprawnienie rozliczania zawodów, wstępna prezentacja możliwości platformy logSP i przedstawienie strony internetowej inwentarza archiwum PZK, które będzie dostępne w ramach realizacji zadania publicznego NDAP.

[info: Grzegorz "Spike" SP9NJ]