Komunikat GKR
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-10-05 / 13:19
Komunikat Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców
z dnia 5 października 2017 roku

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców przypomina, że zgodnie z §24 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców prawo do reprezentowania Związku wobec zewnętrznych osób prawnych i fizycznych mają tylko członkowie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców uwidocznieni w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uprawnień takich nie posiadają władze oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej.

W związku z tym Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców informuje:

1. Porozumienia zawierane przez Polski Związek Krótkofalowców, podpisane przez inne osoby niż wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, są nieważne i nie powodują żadnych skutków prawnych ani majątkowych.

2. Porozumienia (umowy) które nie powodują skutków finansowych mogą być podpisywane przez jednego członka Prezydium ZG PZK. Porozumienie takie powinno zawierać zapis np. rUmowa (porozumienie) nie powoduje skutków finansowychr1;.

3. Porozumienia lub umowy powodujące skutki finansowe dla Polskiego Związku Krótkofalowców muszą być podpisane przez dwóch członków Prezydium ZG PZK w tym obowiązkowo przez Skarbnika PZK.

4. Zgodnie z treścią §38 ust. 1 lit. j) Statutu do obowiązków oddziału terenowego PZK należy m.in.
"współdziałanie z organizacjami i jednostkami terenowymi tych organizacji zajmującymi się krótkofalarstwem i dziedzinami pokrewnymi realizującymi swoje zadania i cele na terenie działania Oddziału Terenowego PZK"

Oznacza to, że oddziały terenowe realizują na swoim terenie porozumienia o współpracy z innymi organizacjami zawarte przez Polski Związek Krótkofalowców i podpisywane w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców, zgodnie z zasadami reprezentacji wymienionymi w punktach 1 i 2 niniejszego komunikatu. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą być stroną umów.

5. Zawieranie porozumień przez zarządy oddziałów terenowych z pominięciem Prezydium ZG PZK jest jaskrawym złamaniem obowiązującego Statutu PZK i przekroczeniem uprawnień przyznanych zarządom oddziałów terenowych przez Statut Polskiego związku Krótkofalowców, a porozumienie takie nie jest wiążące dla Polskiego Związku Krótkofalowców.
Stwierdzenie takich praktyk spowoduje natychmiastową reakcję organów kontroli i nadzoru Polskiego Związku Krótkofalowców i wnioski dyscyplinarne do organów Związku.

W imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Krótkofalowców
Przewodniczący GKR PZK
Jerzy Najda