Z kart historii krótkofalarstwa
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-07-23 / 12:13
Z kart historii krótkofalarstwa PZK - krótkofalowcy w stanie wojennym

Wczoraj 22 lipca 2017 roku minęło 35 lat, gdy po siedmiu miesiącach nieobecności znaku SP w eterze ówczesne władze pozwoliły na wznowienie pracy trzech stacji krótkofalarskich: SP5PZK- ZG PZK, SP5KCR - ZG LOK i SP5ZHP - KG ZHP. Decyzję w tej sprawie wydał ówczesny komisarz wojskowy w Ministerstwie Łączności z ramienia WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego) gen. Leon Kołatkowski -SP5PZ, były szef Wojsk Łączności w latach 1967 - 1978 oraz prezes ZG PZK w latach 1969-1980. Na tej podstawie Minister Łączności Władysław Majewski wyraził zgodę na pracę w reterze od dnia 22 lipca 1982r. trzech wymienionych na wstępie amatorskich radiostacji klubowych.

Nadmieniam, że obowiązujący od 13 grudnia 1981 r zakaz pracy stacji amatorskich miał związek z ogłoszonym w tym dniu stanem wojennym.

Dzięki decyzji Ministra Łączności wznowione zostało przez SP5PZK nadawanie Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK. Początkowo nadawano go tylko emisją SSB w paśmie 3,5 MHz, w każdą niedzielę godz. 9.00, a po pewnym czasie komunikaty były powtarzane o godz.10.30 emisją AM w paśmie 7 MHz. Stacja Zarządu Głównego LOK SP5KCR wznowiła prace w eterze już 24 lipca, natomiast stacja SP5ZHP z pewnym opóźnieniem, bo dopiero po zainstalowaniu anten na budynku siedziby KG ZHP. Ponadto należy przypomnieć, że wyznaczenie na komisarza wojskowego w Ministerstwie Łączności gen. L. Kołatkowskiego uchroniło krótkofalowców od zaplanowanych, wobec nich dodatkowych restrykcji, którym generał stanowczo się sprzeciwiał, kładąc na szalę swój generalski autorytet. Miało to miejsce zwłaszcza podczas narad roboczych z udziałem przedstawicieli spec służb nadzorujących działalność krótkofalarską w PRL. Należy zaznaczyć, że generał w tym czasie na bieżąco kontaktował się z ZG PZK ustalając kolejne kroki związane z przywróceniem działalności krótkofalarskiej. Po stanie wojennym gen. L. Kołatkowski do października 1985r. piastował urząd podsekretarza stanu w MŁ, a następnie został mianowany Konsulem Generalnym w Zagrzebiu. Zmarł 18.10.1988r. w wieku 64. lat. Jest pochowany na wojskowych Powązkach w Warszawie. ZG PZK w roku 1985 nadał gen. Leonowi Kołatkowskiemu SP5PZ - Odznakę Honorową PZK nr.181.

info: Jerzy SP8TK