Pętla Żuławska - od piątku do niedzieli
Dodane przez sq2eeq dnia 2017-07-07 / 04:06
Pętla Żuławska - od piątku do niedzieli 7-9.07.2017

Pętla Żuławska to niezwykle atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu i Wisły Śmiałej. Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę, przez Bydgoszcz i Elbląg do Kaliningradu, i dalej do Kłajpedy. Pętla Żuławska jest atrakcyjnym szlakiem wodnym z fascynującą przyrodą oraz atrakcjami dziedzictwa kulturowego. Wśród tych ostatnich wyróżniają się unikatowe w skali kraju budowle gotyckie oraz pozostałości po holenderskich osadnikach - Mennonitach: domy podcieniowe i wiatraki, a także zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone i śluzy. Właśnie te ostatnie - śluzy - są celem jachtowej wyprawy, którą zaplanowali od piątku 7 lipca do niedzieli, 9 lipca br. krótkofalowcy z Tczewa, operatorzy stacji klubowej SP2KMH Tczewskiego Klubu Krótkofalowców. Sześć śluz - Gdańska Głowa, Przegalina, Michałowo, Rakowiec, Szonowo i Biała Góra to w tej właśnie kolejności miejsca, skąd operatorzy biorący udział w wyprawie, Andrzej SQ2MMS, Grzegorz SQ2MTK i Stanisław SQ2EEQ będą pracowali w eterze na 3.5 i 7 MHz. Za nawiązanie łączności z operatorami TKK nadającymi z minimum trzech różnych śluz po nadesłaniu zgłoszenia na adres sp2kmh@wp.pl można otrzymać bezpłatny, przesłany internetem dyplom. Pierwszą aktywność eterową przewidujemy w piątek, w późniejszych godzinach popołudniowych, ze śluzy Gdańska Głowa.

/info sq2eeq/