Posiedzenie GKR w dniu 17 czerwca 2017
Dodane przez HF1D dnia 2017-06-24 / 10:19
W dniu 17 czerwca 2017 roku w Bydgoszczy odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący GKR PZK Jerzy Najda HF1D, Wiceprzewodniczący GKR PZK  Jerzy Jakubowski SP7CBG, Sekretarz GKR PZK Leszek Przybylak SP6CIK, Członek GKR PZK Jan Ćwikła SP2X.

Głównym punktem obrad była dyskusja na temat sprawozdania finansowego PZK za rok 2016.
W wyniku dyskusji i głosowania przyjęto uchwałę GKR 3/2017/GKR o następującej treści: "Główna Komisja Rewizyjna zobowiązuje Prezydium ZG PZK do przedstawienia poprawnego sprawozdania finansowego do dnia 26.06.2017 r." Wynik głosowania: za: 4; przeciw: 0; wstrzymujących się: 0

Jerzy Najda HF1D
Przewodniczący GKR PZK