Walne Zebranie Praskiego OT PZK
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-04-26 / 12:45
Po Walnym Zebraniu Praskiego OT PZK (OT37)

W sobotę 22 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie członków OT-37 PZK. Ustępujący Zarząd złożył uczestnikom Zebrania szczegółowe sprawozdania. Przedstawiono w nich najważniejsze dla Oddziału tematy m.in.: sprawy członkowskie i finansowe. Kierownicy zrzeszonych w OT-37 klubów omówili ich dotychczasową działalność oraz plany na przyszłość. Kończąca kadencję OKR podsumowała pracę Zarządu i na jej wniosek uczestnicy Zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Mimo niskiej frekwencji (ok.19%) bez żadnych problemów wybrano nowy Zarząd, nową Komisję Rewizyjną, Delegatów na KZD PZK oraz wszystkich wymaganych zastępców.
Obecnie Zarząd tworzą:

Monika SQ5KWH Prezes
Jerzy SQ5JD Wiceprezes
Karolina SQ5LTZ Skarbnik
Piotr SQ5PTZ Sekretarz
Adrian SQ5AM Członek Zarządu

OKR OT-37 to:

Edward SP5L Przewodniczący OKR
Benon SQ5LNB Członek OKR
Hubert SP5RE Członek OKR
Marek SQ5KWA Członek OKR

Delegatami na KZD PZK są:
Marek SP5LS i Monika SQ5KWH

W imieniu Zarządu, dziękując za okazane zaufanie
Monika Olszewska SQ5KWH

Prezes Zarządu OT-37