Walne Zebranie Praskiego OT PZK
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-04-10 / 13:40
Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-37)

Na podstawie § 35 pkt. 4a i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą nr 3/2017 z dnia 21 stycznia 2017 r. Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. o godz. 9.30 (I termin), o godz. 10.00 (II termin) w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków OT-37 PZK jest zamieszczony na stronie internetowej OT-37 http://potpzk.org.pl/

W imieniu Zarządu

Monika Olszewska SQ5KWH
Prezes Zarządu OT-37 PZK