Stacja okolicznościowa SP3ZBY
Dodane przez sp3iq dnia 2008-05-07 / 22:26
Informujemy, że w dniu 11.05.2008 stacja SP3ZBY będzie pracowała na peryferiach Piły używając znaku SP3ZBY/3 z okazji Pikniku Militarnego, skrót do dyplomu SPPGA PH 01.
Rozszerzona zawartość newsa
Informujemy, że w dniu 11.05.2008  stacja SP3ZBY będzie pracowała na peryferiach Piły używając znaku SP3ZBY/3. Prac stacji związana jest z Piknikiem Mlitarnym, skrót do dyplomu SPPGA PH 01, gdzie będzie zorganizowana rekonstrukcja bitwy przełamania wału pomorskiego oraz pokaz pojazdów militarnych z okresu I i II wojny światowej armii wschodnich oraz zachodnich i broni używanej w wojsku na frontach wschodnim i zachodnim.

Z tej okazji po nawiązaniu łączności ze stacją SP3ZBY/3 będą wysyłane okolicznościowe karty qsl dla członków PZK przez biuro qsl PZK  zgodnie z wykazem członków PZK obsługiwanych przez biuro qsl ,a nie członkowie PZK  chcacych otrzymać kartę qsl prosimy wysyłać via direct wraz z kopertą zwrotną i naklejonym znaczkiem pocztowym na adres Adam Gawronski P.O Box 3  64-970 Piła 4.

Następna praca stacji SP3ZBY będzie miała miejsce w  dniu 17-18 maja 2008 z miejscowosci Garbów koło Żychlina z gminy Bedlno i używać będzie znaku SP3ZBY/7 z operatorem SP3EAX/7 skrót do SPPGA KU 02 ,a w dniach 21-21 maja 2008 SP3ZBY z operatorem Adamem SP3EAX pracować bedzie z miejscowości Osiek nad Wisłą koło Torunia używając znaków łamanych przez 2.Kolejnym plan wyjazdu stacji SP3ZBY z operatorem SP3EAX planowane są w miesiącu wrześniu 2008 z miejscowosci Bralin znaki łamane przez 3 skrót do SPPGA KF 02 oraz z miejscowosci Rogaszyce koło Ostrzeszowa skrót do SPPGA OF 07.

Karty tak jak za piknik militarny kierować na takich samych zasadach na adres podany po wyżej.Dokładny termin z pracy z powiatów Bralin KF 02 i Ostrzeszów OF 07 podam w miesiacu sierpniu br.na stronie PZK i w komunikacje oraz na stronie dyplomowej SPPGA.Prosze o zamieszczenie informacji na stronie PZK jak i w komunikacie
Vy 73! Adam SP3EAX