Walne Zebranie Pomorskiego OT PZK (OT09)
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-02-22 / 14:21
Walne Zebranie Pomorskiego OT PZK (OT09)

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 18 lutego br. W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiego OT PZK.
Na wstępie prezes POT powitał gości zebrania w osobach Piotra SP2LQP sekretarza OT 04 oraz piszącego te słowa sekretarza PZK.

Sprawozdania z działalności zarządu jako, że były umieszczone w materiałach na Walne Zebranie nie były odczytywane lecz omawiane. Ustępujący prezes OT09 Darek SP2HQY wspomniał, nie ograniczając się do ostatniej kadencji, o konkretnych osiągnięciach jakie OT09 miał przez ostatnie 15 lat. A mianowicie na jego terenie działa jedna z najlepszych stacji kontekstowych SP2YWL, POT opiekuje się 10. przemiennikami, sukcesywnie organizowane były Kaszubskie Spotkania Krótkofalowców; jako impreza coroczna oddziałowa. Zorganizowano także jedną z największych akcji dyplomowych Tall Ships Races. Obecnie oddział współorganizuje wspólnie z OT 04, 26, 16, 22, 23 Międzyoddziałowe Spotkania Krótkofalowców (MSK) w Bachorzu. Dzięki dużej aktywności działalność OT 09 jest wysoko oceniana przez samorządy gmin województwa Pomorskiego m.in. z tego powodu korzysta on nieodpłatnie z pomieszczeń GCOP.

Skarbnik OT w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowo dobrą sytuację materialną OT na co wskazuje stan konta OT na dzień 15 lutego, a znajdowało się na nim się 9 tys. zł.
Po sprawozdaniach Zarządu OT oraz OKR Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału.

Podczas Walnego Zebrania wybrano nowy zarząd OT w składzie:

Michał SP2XDM-prezes
Wojtek SP2ALT-sekretarz
Włodek SP2GCE-skarbnik
Krzysztof SP2UUU -członek zarządu
Janusz SQ2OFS - członek zarządu

Oddziałową Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję stanowią:
Jan SP2FJN
Andrzej SP2WEG
Piotr SP2AYC

Uzgodniono, że Piotr SP2AYC będzie nadal oddziałowym QSL Mangerem. Zebranie odbywało się w bardzo spokojnej przyjaznej atmosferze.
Frekwencja była niestety dość skromna bo na 172 członków OT09 było obecnych 38, a więc 22%.
Info: SP2JMR