PZK na konferencji planistycznej MON
Dodane przez 3z6aef dnia 2016-11-23 / 14:59
W dniu 19 listopada w Warszawie odbyła się konferencja sprawozdawczo-planistyczna poświęcona współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami proobronnymi. W konferencji, jako przedstawiciel Polskiego Związku Krótkofalowców, wziął udział kol. Krzysztof Gaudnik SP7WME, który w niej uczestniczył na zaproszenie Biura do Spraw Proobronnych MON.

W czasie nieoficjalnych rozmów m.in. z płk. Waldemarem Zubkiem (dyr. Biura ds Proobronnych) i płk. Mirosławem Miką (szef Zespołu ds. Szkolenia Organizacji Proobronnych) rozważano możliwości ewentualnej współpracy z PZK w zakresie szkoleń specjalistycznych dla kadry organizacji proobronnych, np. w systemie publicznych zadań zleconych. Planowane są dalsze spotkania i rozmowy w tej sprawie, również w celu przedstawienia opracowywanego konspektu z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi, który będzie wykorzystany jako szkic konspektu szkoleń.

Wszystkie te działania przedstawicieli PZK, zarówno na konferencji planistycznej, jak i we wcześniejszych kontaktach, mają służyć rozpoznaniu potrzeb w dziedzinie szkoleniowo-informacyjnej, zarówno organizacji proobronnych, jak i zainteresowanych biur resortu obrony narodowej, oraz przedstawieniu konkretnych ofert PZK w tym zakresie.

[info: SP7WME]