VII Forum Organizacji Pozarządowych
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-10-23 / 19:26
VII Forum Organizacji Pozarządowych

W dniach 20-23. października 2016 r. w Gdyni odbyło się kolejne już VII Forum organizacji pozarządowych zorganizowane przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa (DEKiD) Ministerstwa Obrony Narodowej. Obrady forum we czwartek 20.10.2016 r. o godz. 16 otworzył zca Dyrektora dptu płk Tomasz Szewczyk. Na wstępnie podziękował Dyrektorowi Muzeum Marynarki Wojennej Panu Tomaszowi Miegoniowi za udostępnienie i przygotowanie obiektu w tym sali obrad dla potrzeb Forum, ponieważ obrady odbywały się w sali konferencyjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Forum było poświęcone głownie przedstawieniu i omówieniu wszystkich aspektów współpracy pomiędzy MON i partnerami społecznymi oraz zmian w aktach prawnych regulujących zasady tej współpracy.

W czasie Forum między innymi były poruszane poniższe tematy:
- Podsumowanie ćwiczenia „Anakonda” w których wzięło udział 5 najaktywniejszych organizacji proobronnych.
- Forum nauczycieli klas mundurowych.
- Rola Wojskowych Komend Uzupełnień w przekazywaniu informacji o możliwościach współpracy z jednostkami wojskowymi.
- Możliwości skrócenia cyklu szkolenia dla potrzeb Narodowych Sił Rezerwy (NSR) poprzez właściwe przygotowanie w klasach mundurowych.
- Udział kobiet w NSR.
- Nowe zasady nieodpłatnego przekazywania i udostępniania mienia MON partnerom społecznym.
- Edukacja dla bezpieczeństwa.
- Sztuka przetrwania jako element szkolenia w ramach klas mundurowych.
- Współpraca z organizacjami społecznymi przez Sztab Generalny i Dowództwa Rodzajów sił Zbrojnych.
- Rola Biura ds. Proobronnych we współdziałaniu z partnerami społecznymi MON.
- Opracowywanie, składanie i rozliczanie wniosków na zadania zlecone przez MON partnerom społecznym.

Najistotniejszym było wystąpienie Dyrektora DEKiD Pana Sławomira Frątczaka w którym bardzo szczegółowo omówił zakres działania Departamentu KEiD oraz możliwości współpracy z organizacjami proobronnymi oraz innymi partnerami społecznymi.

W ramach wystąpień i przedstawiania tematów przez organizacje uczestniczące w forum były tylko trzy, a mianowicie:

1.    W imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców przedstawiłem prezentację na temat wykorzystania mienia pozyskanego z MON na przykładzie radiostacji R140 oraz wygłosiłem referat pt. „Prowadzenie łączności w warunkach ekstremalnych co spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rządowej jak i przedstawicieli organizacji.
2.    Prezes Fundacji OPOR omówił zmiany w prawie i praktyczne aspekty tychże dla organizacji i fundacji po nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprezentował wykorzystanie mienia pozyskanego przez MON.
3.    Trzecim stowarzyszeniem, które zaprezentowało się było działające przy VI LO w Toruniu stowarzyszenie Karate.

W forum z ramienia Polskiego Związku Krótkofalowców aktywnie uczestniczyli Krzysztof Gaudnik SP7WME oraz piszący te słowa Piotr Skrzypczak SP2JMR.

Ta bardzo skrócona relacja byłaby niepełna, bez informacji o tym, że podczas forum w przerwach obrad i po obradach nawiązaliśmy szereg bardzo dla nas istotnych kontaktów z innymi uczestnikami forum. Niektóre z nich powinny zaowocować wzajemnym promowaniem swojej działalności, wspólnymi przedsięwzięciami oraz być może długofalową uregulowaną porozumieniami współpracą.

Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK