Nowe władze SPDX Club
Dodane przez 3z6aef dnia 2016-09-20 / 08:40
W dniach 16-18 września 2016 odbył się w Spale zjazd sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia
Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC. Obrady otworzył i prowadził Tomasz
Niewodniczański SP6T, ustępujący prezes SPDXC. Krótkie wystąpienia do uczestników zjazdu wygłosili:
Waldemar Sznajder 3Z6AEF, prezes PZK (członek SPDXC) oraz Volodymyr Latyshenko UY5ZZ, prezes
Klubu DX Ukrainy UCC.

Po wygłoszeniu sprawozdań ustępujących władz stowarzyszenia i udzieleniu absolutorium zarządowi,
wybrano nowe władze SPDXC:
Po wyborach prezentacje z wypraw DX-owych przedstawili: Janusz Szymański SP6IXF - o wyprawie 5J0P,
Włodzimierz Herej SP6EQZ - o wyprawie S79SP, Andrzej Pfeiffer SP9KR - o Mount Athos, Przemysław
Gołembowski SP7VC - o najbliższej wyprawie T31T. Wykład techniczny na temat optymalizacji ustawienia
anten odbiorczych na stacji wygłosił Jerzy Smoczyk SP3GEM.

Po przegłosowaniu uchwał zjazdowych i przyjęciu wniosków, zjazd zakończył Andrzej Dzierzkowski SP8LBK,
nowy prezes Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC.

[info: SP6T]