KS-29. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 3.08.2016
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-08-04 / 02:09
news: pzk_new.png
                          KOMUNIKAT wakacyjny NR 29/2016 z dnia 3. sierpnia 2016 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy naszych komunikatów. Oto najnowsze informacje z minionego okresu.

1. Uczestnictwo krótkofalowców i SP EmCom w Światowych Dniach Młodzieży 2016

W dniach 25 - 31 lipca 2016 odbyły się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży na które przybyła ponad 2,5 milionowa rzesza młodych pielgrzymów z całego świata. Młodzież podczas swojego pobytu w Polsce spotkała się z Papieżem Franciszkiem. Tego typu wydarzenie przeprowadzone na tak masową skalę wymagało zaangażowana potężnych środków logistycznych oraz bezpieczeństwa, które miały zapewnić spokojny przebieg tego doniosłego wydarzenia religijnego. ŚDM było zabezpieczane przez 38 tys. funkcjonariuszy różnego rodzaju służb oraz ok. 3,5 tys. lekarzy, pielęgniarek i wykwalifikowanych ratowników medycznych.

Wśród służb funkcjonujących profesjonalnie podczas ŚDM swoje miejsce znalazły różnego rodzaju służby ochotnicze i wolontariat (np. harcerze), jak też krótkofalowcy, którzy zaangażowali się w zabezpieczenie przebiegu całego wydarzenia.
W tym czasie swój dyżur na miejscu pełniły trzy sieci łączności kryzysowej:
- Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej przy OT-12 PZK kierowana przez kol. Michała SP9XWM,
- Niepołomicki Klub Krótkofalowców SP9MOA (OT-12 PZK), sieć kierowana przez kol. Michała SQ9ZAY i Mariusza SP9HSQ przy ścisłej współpracy
  z Nadleśnictwem Niepołomice, z którym ww. klub posiada podpisane stosowne porozumienie dot. współpracy na niwie EmCom-owej.
- sieć kierowana przez kol. Wojtka SQ9PBS z klubu SP9KGP "Ryjek" przy współpracy Kolegów zrzeszonych wokół krakowskiej fundacji Hacker Space.
Należy tutaj także głośno powiedzieć o zabezpieczeniu pobytu pielgrzymów i Ojca Świętego na Jasnej Górze w Częstochowie przez kol. Leszka SP9MLI i Wojtka SQ9MSC przez podległy im Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności oraz wprowadzonym stanie pogotowia alarmowego, zabezpieczającego działania KASŁK OT-12 PZK przez Rzeszowską Krótkofalarską Sieć Ratunkową OT-18 PZK podległą kol. Przemkowi SQ8NYB.

Każda z ww. sieci działała z realizacyjnego punktu widzenia w nieco innych obszarach, funkcjonując komplementarnie, uzupełniając się wzajemnie, dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ŚDM. Główną rolą wszystkich sieci było oczywiście zabezpieczenie różnych form łączności radiowej oraz dedykowana specjalistyczna pomoc dla służb, organizatorów i uczestników Światowych Dni Młodzieży.
Oprócz ww. sieci swoje wsparcie i pomoc w zakresie informacji, dyżurów, zabezpieczenia łączności i sprzętowego oferowali indywidualnie krótkofalowcy zrzeszeni i nie zrzeszeni w PZK oraz ww. sieciach. Światowe Dni Młodzieży były przykładem dobrej współpracy różnych środowisk i grup radioamatorów z całej Polski.

Światowe Dni Młodzieży przebiegły spokojnie, choć miały miejsce dwa większe incydenty bezpieczeństwa, które zabezpieczali krótkofalowcy w zakresie łączności radiowej i przekazywania komunikatów.
Pierwszym z nich było uszkodzenie się pociągu wiozącego z Tarnowa w miejscowości Węgrzce Wielkie pielgrzymów do Krakowa, w nocy z 25 na 26 lipca.
W tym czasie KASŁK OT-12 PZK i Koledzy współpracujący przekazywali do sieci kol. Wojtka SQ9PBS informacje nt. sytuacji panującej na miejscu, które były przekazywane dalej do dedykowanych służb Organizatora ŚDM.
Drugi równie poważny incydent dot. zgromadzenia dużej ilości pielgrzymów na stacji kolejowej w miejscowości Podłęże, którzy opuszczali teren Campus Misericordiae w Brzegach w niedzielę 31 lipca. W związku z upalną pogodą i dużym nagromadzeniem osób na małej powierzchni dochodziło do dużej liczby omdleń, jedna osoba była w stanie przedzawałowym. Tutaj dzięki wzorowej współpracy KASŁK OT-12 oraz klubu SP9MOA udało się skutecznie i szybko przekazać do służb ratunkowych niezbędne informacje dot. sytuacji panującej w Podłężu i ściągnąć dodatkową dedykowaną pomoc medyczną oraz wodę dla pielgrzymów, ratunek przybył też na czas do osoby w stanie przedzawałowym, którą została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z miejsca zdarzenia. Pozostałym poszkodowanym pomocy udzielały zastępy PSP, Pogotowie Ratunkowe oraz wojsko jak również, co warto tutaj bardzo mocno podkreślić Nadleśnictwo Niepołomice, które współpracuje ściśle w zakresie bezpieczeństwa i łączności kryzysowej z klubem SP9MOA.

Należy też wspomnieć o spontanicznej inicjatywie krakowskiego środowiska krótkofalowców, którzy solidarnie wsparli Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
swoimi ręcznymi radiotelefonami w ŚDM na potrzebę działania patroli ratownictwa medycznego. Przy dużym natężeniu ruchu w eterze, analogowe
radia używane przez KPR nie nadążały z ładowaniem akumulatorów, dlatego konieczne było zwiększenie ilości sprzętu znajdującego się w użyciu.

Szczegółowe sprawozdanie z szerszym opisem działań oraz wyposażenia technicznego, obszarów współpracy, incydentów bezpieczeństwa, listami uczestników i stacji aktywnym - Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej OT-12 PZK przekaże do końca sierpnia na ręce Prezydium ZG PZK oraz władz SP EmCom Klubu PZK.

W tym miejscu SP EmCom klub PZK, jako instytucja, której celem działania jest integracja środowiska zajmującego się łącznością kryzysową, pragnie gorąco podziękować bez wyjątku wszystkim sieciom, klubom, stowarzyszeniom oraz wszystkim niezależnym uczestnikom, którzy wsparli ww. działalność podczas Światowych Dni Młodzieży.

Michał SP9XWM
EmCom Manager PZK, Koordynator ds. Łączności Kryzysowej

Specjalne podziękowania kierujemy do Michała SP9XWM, bez którego zaangażowania i wkładu w organizację naszej obsługi Światowych Dni Młodzieży wszystko to co powyżej Michał napisał nie byłoby takie jak być powinno. Dziękujemy także wszystkim, którzy wsparli Michała i współdziałali z SPEmCom podczas tej ogromnej i ważnej imprezy.
Prezydium ZG PZK

2.    Spotkanie na Kopie Biskupiej
Jak co roku w pierwszy pełny weekend sierpnia krótkofalowcy spotykają się na szczycie Biskupiej Kopy w Górach Opawskich. Bazą dla tych spotkań jest plato utworzone po polskiej stronie granicy czesko-polskiej oraz domek krótkofalowców wraz z 21. metrowym masztem powstałe dzięki inicjatywie Tadeusza SP6MRC i wkładowi pracy wielu krótkofalowców z okolic Prudnika, Głuchołazów, Olesna i Wielunia i nie tylko. Spotkanie ma charakter międzynarodowy i uczestniczą w nim krótkofalowcy z Czech, Słowacji, Niemiec i oczywiście Polski. Jest to jedyne w swoim rodzaju i charakterze spotkanie na wysokości ok. 1000 m n.p.m. Zapraszamy z radiem lub bez. Do zobaczenia.
Organizatorzy z Tadeuszem SP6MRC na czele.

3. Letnia aktywność w Podkarpackim Oddziale PZK

Miniona sobota w Oddziale Podkarpackim PZK była pracująca. Jej efektem jest pomalowanie masztu na Połoninie Wetlińskiej na którym zainstalowane jest na swój sposób słynne digi sieci APRS, pracujące pod znakiem SR8VPW. Malowanie zostało wykonane jako wypełnienie obowiązków umownych w stosunku do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który jest właścicielem obiektu.
Używając 3 litrów szarej farby podkładowej udało nam się pomalować 95% powierzchni masztu. Pozostało jedynie wykończenie okolic śrub i kołnierzy mocujących segmenty ze sobą, oraz płaszczyzna od drabinki w trzecim segmencie licząc od dołu
Zdjęcia z akcji są dostępne tutaj: https://picasaweb.google.com/116678234437950717727/6313587791087061953#

Jednocześnie zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieli by się włączyć w malowanie masztu o kontakt. Na chwilę obecną poszukujemy osób mogących udać się na Połoninę z pędzlem celem położenia zasadniczej farby i uzupełnienia podkładu.

Mamy pewne plany aby w przyszłym roku nieco zmodernizować nasze urządzenia. Przede wszystkim wymienić akumulatory a być może zainstalować przemiennik UHF
Mateusz SP8EBC

4. SP90LV. Z okazji obchodów 90. rocznicy powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców od dnia 15. sierpnia do 30 września 2016 pracuje stacja okolicznościowa SP90LV z operatorem Wojciechem SP8MI. Zainteresowanym przypominam, że oficjalne obchody jubileuszu LKK odbędą się w dniach 9-11. września br. Stąd z pewnością czasokres pracy stacji. Karty QSL via SP8MI.
Piotr SP2JMR

 5. SN730MA.
Od 1 sierpnia do 31 października 2016 roku będzie QRV okolicznościowa radiostacja o znaku wywoławczym SN730MA. Przewiduje się w tym okresie czasową pracę tej stacji z poszczególnych gmin powiatu malborskiego. Znak stacji nawiązuje do 730-tej rocznicy nadania praw miejskich miastu Malbork. Karty QSL należy kierować via SP2ZFT. VY73! Ryszard SP2FAV

6. Łowicki „Kogel Mogel”. W dniu 27.07 br. odbyło się spotkanie pokaźnej grupy dzieci i młodzieży uczęszczającej do Łowickiego Ośrodka Kultury na Turbo Wakacje, gdzie w ramach warsztatów KOGEL MOGEL zostali zaproszeni aby pogłębić wiedzę o naszym hobby. Największe zainteresowani mali goście wykazywali zwiedzając Stara 266 z radiostacją R140M na pokładzie. Nasz kolega Emil SQ7HJZ z olbrzymią cierpliwością objaśniał i demonstrował działanie radiostacji jak i samego napędu czyli było to zwiedzanie kabiny kierowcy. Wiesiek SQ7OIW kierował pracami przy podnoszeniu masztu pneumatycznego zamocowanego na starze. Przy radiostacji na KF z młodzieżą pracował Marek SQ7JHJ, objaśniał działanie radia, nadzorował łączności przeprowadzone przez dzieci, które szybko zrozumiały o co chodzi w naszym hobby. Darek SQ7BTK pracował przy radiu D-Star na którym też były przeprowadzone łączności przez najmłodszych gości. Dziękujemy wszystkim korespondentom za pomoc i wyrozumiałość. Zainteresowanie było też w dziale telegrafii, gdzie przy pomocy przygotowanej instalacji kablowej pomiędzy Starem a pomieszczeniem klubowym dwie grupy dzieci przy pomocy klucza z generatorem wymieniały się imionami. Jednak najciekawsze pytania były zadawane przez opiekunów z ŁOK-u którzy też byli bardzo zainteresowani takim typem łączności . Dzieci niechętnie chciały się rozstawać z naszym samochodzikiem, jednak informacja że będą następne spotkania bardzo ich ucieszyła. Darek SQ7BTK

7. SN880LML. 
Łowicki Klub Krótkofalowców pracuje pod okolicznościowym znakiem SN880LML z poniższej okazji: 7. lipca tego roku minęło 880 lat od wydania przez papieża Innocentego II tak zwanej Bulli gnieźnieńskiej w której to po raz pierwszy pojawia się nazwa miasta nad Bzurą. Łowicz występuje tam jako Loviche. Z tej okazji została wydrukowana okolicznościowa karta QSL. Zapraszamy do łączności. Pozdrawiam Darek SQ7BTK

8. Ciekawy kwadrat dla UKF-owców.
W nadchodzący weekend 5-6-7.08.2016  będziemy wspólnie z Grzegorzem SP3RNZ pracować z poszukiwanego lokatora KO20BU.

SP3RNZ/8 i SP7VC/8 będzie można usłyszeć na pasmach 50, 70, 144 MHz. Będziemy pracować emisjami SSB, CW, oraz  FSK 441, JT6M via meteory.
Będzie to praca równoległa na dwóch pasmach w 1 pierwszym periodzie (łączności MS).

Zabierany sprzęt to:
2x IC-7300, FT-847, TS-2000X +wzmacniacze
Anteny:
70MHz - 6el. yagi wg YU7EF, 50MHz - 4el.yagi wg.YU7EF, 144MHz - 11el.Yagi
Log wyprawy będzie dostępny on line na stronie: sp3rnz.blogspot.com
Zapraszamy do łączności (również w Zawodach Letnich).
 
Mek&Greg

9. 19 Międzynarodowy Weekend Latarniany 2016.
W dniach 20 - 21 Sierpnia 2016 odbędzie się 19 Międzynarodowy Weekend Latarniany.
Praca z Latarni Morskiej Ustka w okresie od 17-21 sierpnia 2016 znak okolicznościowy SN19LH. Jednocześnie w tym samym czasie pracować będzie stacja okolicznościowa
z Bunkrów Baterii Bluchera SN0TUBB. W tych dniach można zdobyć darmowy DYPLOM okolicznościowy USTKA 2016 wersja elektroniczna. Regulamin wkrótce na stronach QRZ.COM. Wszelkie  informacje  dotyczące  pracy ww. stacji  można uzyskać na stronach qrz.com lub pisząc na adres: sp1zz@slp.vectranet.pl 
Zapraszamy do miłej zabawy jak  również do odwiedzin na latarni w  Ustce i na Bunkrach Baterii Bluchera. Do usłyszenia na pasmach.
Pozdrawiam VY 73 Adam SP1ZZ oraz grupa operatorów.

Postomiński Klub Krótkofalowców SP1KBK/2 z okazji Międzynarodowego Weekendu Latarnianego 20-21.08.2016r będzie aktywny z Latarni Morskiej Rozewie. Emisje: SSB,CW,RTTY i BPSK. Oznaczenie: ARLHS POL-16, ILLW PL-0006, Lokator: JO94ET.
Operatorzy: SP1C, SP1GZF, SQ1OD.
Zapraszamy do łączności. Info: Jarek SP1C

10.  Radiowa Noc w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w dniach 13/14 sierpnia 2016 r. Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne „Orlik” wspólnie z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zapraszają na Radiową Noc połączoną z Kinem Nocnym.
Rozpoczęcie: 13 sierpnia godz. godz.18.00.
Miejsce: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Prowadzący: Mariusz Ciszak SQ8JCB z Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców, Michał Świder SQ8NZF, Robert Wysokiński oraz Maciej Cybulski dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza.
Zaproszenie jest skierowane nie tylko do krótkofalowców ale wszystkich którzy chcieli zainteresować się krótkofalarstwem i zgłębić tematykę tego niecodziennego hobby.

W programie:
- Pokaz i możliwość uczestniczenia w przygotowaniu radiostacji amatorskiej do pracy (montaż i strojenie anten)
- Prezentacja na temat krótkofalarstwa (czym jest, czym nie jest, co fascynuje radioamatorów - programy dyplomowe)
- Krótkie szkolenie, po którym będzie możliwość pracy przez radiostację pod znakiem okolicznościowym HF2016HS
- Nasłuchy stacji radiowych (broadcastingowych i amatorskich) z różnych części świata
- Możliwość obserwacji pracy radiostacji amatorskiej z korespondentami z różnych części świata (bez kabli, światłowodów itp.)!
- Kino Nocne - projekcja filmów: “Kasanci z Jaty”, „Z archiwum IPN - Ostoja”, „Z archiwum IPN – Orlik” oraz diaporam przyrodniczych
- Ognisko i tradycyjne rozmowy do białego rana
- Będzie możliwość rozbicia namiotu i przenocowania.

W trakcie spotkania będzie pracowała okolicznościowa stacja krótkofalarska HF2016HS której operator łącząc się z korespondentami na całym świecie będzie komunikował o 170 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza, 50 rocznicy powstania Muzeum w Woli Okrzejskiej oraz trwającym Roku Sienkiewiczowskim.
Uczestnicy spotkania będą mieli również możliwość zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza.
Projekt "Ziemia Łukowska - nasza mała ojczyzna jakiej nie znamy" jest finansowany ze środków konkursu grantowego "Lubelskie Lokalnie Mikro Dotacje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich".
Info: Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne „Orlik” i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

11.  V Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2016.
Zarząd 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie oraz członkowie Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM serdecznie zapraszają wszystkich krótkofalowców na „V Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2016”, który odbędzie się w dniach 3 – 4 września 2016 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni k. Łańcuta (50°7.84′ N 22°19.20′ E). UWAGA – nowe miejsce zjazdu niż w latach ubiegłych. W trakcie spotkania planowane jest m. innymi:
- podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2016,
- wręczenie Odznak Honorowych PZK dla członków 18 OT PZK,
- pokazy i testy TRX – ów, wzmacniaczy oraz anten krótkofalarskich,
- relacje z wypraw krótkofalarskich,
- prezentacja Sieci Ratunkowej PZK SP EmCom,
- prezentacja programu SOTA – Szczyty Górskie w Eterze,
- testy i pokazy programów krótkofalarskich,
- prezentacja przemiennika cyfrowego FM/DV C4FM FUSION,
- giełda krótkofalarska,
- wspólne zdjęcie,
- aktywacja Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu SPFF-0905 oraz Rezerwatu Przyrody Zmysłówka SPFF-0748,
- wspólne rozmowy oraz biesiadowanie połączone z ogniskiem i nie tylko…
Jednocześnie będzie możliwość zorganizowania leśnych spacerów oraz grzybobrania.
W leśniczówce oraz na jej terenie istnieje możliwość przenocowania na materacach lub łóżkach polowych, rozbicia namiotów, postawienia przyczep kempingowych oraz instalacji własnych anten krótkofalarskich. Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM i 145.600 FM. Przy drodze Białobrzegi – Żołynia znajdować się będą oznakowania dojazdu na zjazd. Już dziś serdecznie zapraszamy!. Więcej informacji: Adam SP8N, tel. 608-800-215, e-mail: sq8jlu@poczta.onet.pl. Info: Adam SP8N oraz SP8PLM - Łańcucki Klub Krótkofalowców

12. II Piknik Krótkofalowców Regionu Łódzkiego.
Podobnie jak rok temu, tak i w tym roku zapraszamy wszystkich krótkofalowców i miłośników łączności radiowych wraz z całymi rodzinami na kolejny już - II Piknik Krótkofalowców Regionu Łódzkiego.
Piknik zaplanowaliśmy na ostatnią sobotę wakacji - 27 sierpnia 2016 roku.
Zaczynamy od godziny 10.00 i będziemy się wspólnie bawić do godziny 17.00 na Pabianickim Lewitynie (dokładna mapa dostępna jest na stronie informacyjnej Pikniku: http://www.piknik.krotkofalowcy.com.pl w zakładce lokalizacja).
W planie spotkania przewidziane są gry, zabawy i konkursy (w tym radiowy tor przeszkód) z nagrodami dla najmłodszych i trochę starszych, stanowiska ze sprzętem radiowym, zarówno dla znających się na naszym hobby jak i dla zainteresowanych zapoznaniem się z nim.
Postaramy się nie zapomnieć również o naszych YL - i one znajdą coś dla siebie.
Przez cały czas trwania pikniku będzie można upiec co nieco na grillu.
Zabieramy ze sobą kosz piknikowy, kocyk lub coś do siedzenia i dobry humor.
Na zakończenie pikniku przewidujemy loterię fantową dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.
Zachęcamy do obserwowania strony pikniku: http://www.piknik.krotkofalowcy.com.pl, na której można dokonać rejestracji (osoby zarejestrowane przez stronę otrzymają drukowane identyfikatory). Na tej stronie znajdziecie także informację o dokładnej lokalizacji pikniku, będziemy też systematycznie dodawać informacje o atrakcjach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców wraz z małżonkami i pociechami oraz wszystkie osoby zainteresowane pracą na falach eteru do udziału w tym wydarzeniu.
W imieniu organizatorów na piknik zaprasza Tomek SP7V i Cezary SP7UKL.
Zapraszamy wszystkich miłośników krótkofalarstwa wraz z całymi rodzinami na wspólny II Piknik Krótkofalowców Regionu Łódzkiego. Czas: 27 sierpnia 2016 roku (ostatnia sobota wakacji) Miejsce: Lewityn w Pabianicach (mapka jest dostępna w zakładce Kontakt) Zapraszamy. Adres strony: piknik.krotkofalowcy.com.pl          
Info: Cezary SP7UKL

13. SN1923AXL – Radiostacja Babice znów w eterze!

Zapewne wielu z Was słyszało o Transatlantyckiej, Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach, znanej powszechnie jako „Radiostacja Babice”. Niezwykły ten obiekt, wybudowany w 1923 roku był najsilniejszą i najnowocześniejszą na owe czasy stacją nadawczą na świecie, pracującą telegrafią na częstotliwościach 14,29 kHz i 16,42 kHz (pasmo 20 kilometrów). Instalację stanowiło dziesięć wież o wysokości 127 metrów każda. Konstrukcja miała długość 4 kilometrów, jej nieco młodszą bliźniaczką jest do dziś istniejąca stacja Varberg w szwedzkiej miejscowości Grimeton. Radiostacja Babice zapewniła natychmiastową łączność z całym globem uniezależniając Polskę od tzw. transatlantyckiego kabla telegraficznego i – razem z dwiema wielkimi inwestycjami lat dwudziestych: Centralnym Okręgiem Przemysłowym i Portem Gdynia - przyczyniła się do szybkiego rozwoju II Rzeczypospolitej.
W czasie Kampanii Wrześniowej 1939 roku o Radiostację Babice toczyły się zacięte walki, bohaterska obrona obiektu dowodzona przez mjr. Decowskiego znana jest do dziś jako „Warszawskie Termopile”. Po przejęciu radiostacji, Niemcy używali jej między innymi do komunikacji z pozostającymi w zanurzeniu u-bootami grasującymi po Atlantyku.
W 1945 roku, w przeddzień wyzwolenia, wycofujące się wojska niemieckie wysadziły w powietrze budynek nadajnika, a także dziesięć potężnych wież podtrzymujących system antenowy. Radiostacja Babice zamilkła na zawsze.
Od jakiegoś czasu nasz klub współdziała ze Stowarzyszeniem „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” (http://radiostacjababice.org/). W tym roku przypada 93 rocznica wybudowania Radiostacji Babice, oraz 77 rocznica jej obrony we wrześniu 1939 roku. Uznaliśmy, że zorganizowanie stacji okolicznościowej związanej z tymi jubileuszami byłoby znakomitym sposobem uczczenia pamięci o TRCN, oraz zaniesienia wieści o niej w świat.
Jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Właśnie otrzymaliśmy informację o przyznaniu znaku SN1923AXL (bo AXL właśnie był pierwszym znakiem wywoławczym Radiostacji Babice), pod którym nadawać będziemy tej jesieni. Zaczynamy 25 września przed Urzędem Gminy Babice (a jakże!), stacja pracować będzie do 25 listopada i poparta będzie akcją dyplomową.
To dopiero pierwsza informacja, jednak już teraz pragniemy zaprosić Was do nawiązywania z nami łączności. Więcej informacji wkrótce. VY73 de SP5KAB.    
Info: SP5KAB

14. Informacja Świata Radio. Krzysztof Dąbrowski OE1KDA przedstawia kolejny tom. Tym razem "Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów (SDR) - tom 3". Do pobrania (pdf) :-)
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php…                    
Info: Jurek SP5BLD

15. Praca stacji okolicznościowych. Zapraszamy wszystkich krótkofalowców do łączności ze stacją okolicznościową pracującą pod znakiem HF2SDM. Stacja pracuje z okazji 2-gich Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Czas pracy stacji od 26 marca do 31 sierpnia 2016 r. Karty QSL via SP9PKZ. Przewidziane jest wydawanie dyplomów. Informacja ukaże się w późniejszym terminie. 
Wydane zostały jeszcze przez UKE poniższe licencje:
SN8NPL - stacja będzie pracowała z okazji VIII Nowotarskiego Pikniku Lotniczego w okresie od 10.08.2016 do 14.08.2016 r. Karty QSL via SP9KGG.
3Z0MFF - stacja będzie pracowała z okazji 48 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w okresie od 20.08.2016 do 26.08.2016. Karty QSL via SP9PTG.  Info: SP9PKZ

Stacja okolicznościowa SN200SGGW. Z okazji 200 lat wyższego kształcenia rolniczego w na ziemiach polskich: od Instytutu w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Ursynowie pracuje stacja okolicznościowa o znaku SN200SGGW.
Poza upamiętnieniem tego jubileuszu to doskonała okazja do promocji krótkofalarstwa wśród społeczeństwa (udział stacji w Dniach SGGW na kampusie przy ulicy Nowoursynowskiej w Warszawie) oraz zainteresowania naszym hobby grupy studentów. Aktywność przewidziano w okresie od 1.05.2016 do 31.12.2016 r. Karty QSL przez biuro (via SP5TAT, OT-73), LoTW i eQSL.

W 2016 roku mija 200 lat od założenia Instytutu w Marymoncie - pierwszej uczelni o profilu rolniczym i leśnym na ziemiach polskich. Współczesna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest bezpośrednim spadkobiercą tej instytucji. Aktualnie SGGW tworzy 13 wydziałów, ponad 25 tysięcy studentów, 1200 nauczycieli akademickich, a oferta obejmuje 37 kierunków studiów i 180 specjalności. O historii i dniu dzisiejszym SGGW można dowiedzieć się więcej na stronie SN200SGGW na QRZ.com: https://www.qrz.com/lookup/SN200SGGW oraz na stronach internetowych Uczelni: http://www.sggw.pl.
Info: Michał SP5TAT

16. Silent Keys

SP9CUZ S.K.
W dniu 01.08.2016 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Wiesław Kujałowicz (67). Licencję nadawcy uzyskał w roku 1968. Po kilku latach z uwagi na inne zainteresowania: sporty wodne, nurkowanie nie był aktywny. Przed kilku laty ponownie wrócił do krótkofalarstwa. Ostatnio pełnił funkcję sekretarza Krakowskiego Oddziału Terenowego nr 12 PZK. Pomimo choroby pełen energii zaangażowania w pracach z młodzieżą i pracą w eterze. Bardzo życzliwy i koleżeński. Na zawsze pozostanie właśnie taki w naszej pamięci.

Uroczyste nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 9 sierpnia br. /wtorek/ o godz. 10:30 w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Szkolna 4 w Krakowie /Wola Duchacka/.

Wiesława odprowadzimy w jego ostatnią drogę z pod bramy głównej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie w dniu 9 sierpnia br. /wtorek/ o godz. 12:30.
Rodzinie zmarłego małżonce i trzem córkom składamy kondolencje.
Cześć Jego Pamięci!

Członkowie i sympatycy Krakowskiego Oddziału Terenowego PZK.
Janek SP9BRP, Michał SP9XWM


SP2FXI S.K. Ze smutkiem informuję, że na wieczną wachtę odszedł mój przyjaciel Andrzej Bocheń SP2FXI, lat 66. W przeszłości żołnierz łącznościowiec w stopniu kapitana. Krótkofalowiec od początku lat 70-tych. Żeglarz. Śpiewający gitarzysta. Dusza towarzystwa. Poznałem Go w roku 1992 nad jeziorem Powidzkim, które uwielbiał i spędzał nad nim prawie każde wakacje, będąc QRV na pasmach. Ostatnie lata mieszkał w Pile, dawniej w Braniewie.

Prochy Andrzeja SP2FXI spoczną na cmentarzu w Braniewie. Uroczystość pogrzebowa odbyła się we wtorek 2 sierpnia 2016 r.

Jurek SP3SLU


SP5HS s.k. 
W dniu 01.08.2016 r. w wieku 81. lat odszedł od nas Krzysztof Słomczyński SP5HS. Jeden z najbardziej zasłużonych krótkofalowców SP.
Śp. Krzysztof był jednym z reanimatórów PZK w latach 1956-57. Był członkiem Zarządu Głównego PZK oraz uczestniczył w redagowaniu „Krótkofalowca Polskiego”. Odznaczony został Odznaką Honorową PZK o numerze 007 oraz w 2002 roku Złotą Odznaką Honorową PZK nr 20.

W latach 1970 -1974 piastował funkcję Sekretarza Generalnego PZK i jednocześnie Dyrektora Biura. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego PZK. W 1959 roku był jednym z 5. Członków założycieli SP DX klubu. Był współzałożycielem Klubu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej PZK i wprowadził tą dyscyplinę do IARU. W roku 1990 został wybrany Prezesem PZK (pierwszym po wojnie wybranym w demokratyczny sposób). Funkcję tą pełnił do 1992 r.
Był członkiem oraz przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Radioamatorów.
Wchodził w skład Kongresu I Regionu IARU, który odbył się w Warszawie w 1975 r. Był aktywnym działaczem I Regionu IARU. Do 2010 roku był ARDF Managerem PZK i przez cały czas ściśle współpracował z prezydium ZG PZK w różnych dziedzinach naszego hobby i przez cały czas swojej aktywności był skarbnicą wiedzy na przeróżne tematy związane np. z Regulaminem Radiokomunikacyjnym czy funkcjonowaniem PIR, a później PAR. Był ekspertem i sędzią międzynarodowym w amatorskiej radiolokacji sportowej (ARS, ARDF). W 2008 roku sprawował zaszczytną funkcję Sędziego Głównego na XIV Mistrzostwach Świata ARDF w Hwaseong w Korei Płd.
Nie sposób wymienić w tej krótkiej informacji wszystkich dokonań ś.p. Krzysztofa SP5HS.
Jego pełny życiorys opublikowaliśmy w Komunikacie Sekretariatu ZG PZK nr 24 z dnia w dniu 16 czerwca br.
Straciliśmy  z naszych szeregów człowieka bardzo pracowitego i w pełni oddanego krótkofalarstwu, a zarazem Członka Honorowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Krzysztofie będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Odpoczywaj w pokoju.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 sierpnia tj. w poniedziałek o godz. 11.00 na Starych Powązkach w kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza. Wejście na cmentarz przez bramę Świętej  Honoraty. Po czym  nastąpi odprowadzenie ś.p. Krzysztofa na miejsce wiecznego spoczynku tj. do  grobu rodzinnego.

Jerzy SP8TK

P. S. Najszczersze kondolencje, skierowane do Rodziny Krzysztofa oraz do PZK, w imieniu Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU przekazał Don G3BJ - Przewodniczący.

Paweł SP7TEV

Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Tadeuszowi SP6MRC, Michałowi SP9XWM, Mateuszowi SP8EBC, Ryszardowi SP2FAV, Darkowi SQ7BTK, Cezaremu SP7UKL, Przemkowi SP7VC,  Klubowi SP5KAB, Grzegorzowi SP3RNZ, Jerzemu Kucharskiemu SP5BLD (Serwis Informacyjny RBI), Michałowi SP5TAT, Jankowi SP9BRP, Jurkowi SP3SLU, Jurkowi SP8TK i Pawłowi SP7TEV.


Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
Prosimy nie formatować tekstu, utrudnia to pracę Redakcji przy składaniu całości komunikatu. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i dokonywania zmian formalnych w materiałach.
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

   
Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA, Piotr SP8MRD, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK.

news: ikona_pdf.gif Komunikat KS-29
         Komunikaty KS 2016