Delegacja PZK w Ministerstwie Cyfryzacji
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-06-14 / 14:04

Delegacja PZK w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 13 czerwca br. w Warszawie, Pani Anna Streżyńska - Minister Cyfryzacji, przyjęła delegację Polskiego Związku Krótkofalowców w składzie: Waldemar Sznajder 3Z6AEF - Prezes PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR - Sekretarz PZK i Tomasz Niewodniczański SP6T - Członek Honorowy PZK, kapitan zespołu SN0HQ. Bezpośrednim, oficjalnym powodem spotkania było uhonorowanie Pani Anny Streżyńskiej Medalem im. Braci Odyńców za zasługi dla krótkofalarstwa polskiego, który został przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br.

Pani Anna Streżyńska, sprawująca od ubiegłego roku urząd Ministra Cyfryzacji, była w latach 2006-2012 Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W czasie pełnienia swych funkcji w urzędach, których działalność bezpośrednio wpływa na interesy krótkofalarstwa, zawsze przychylnie, poważnie i z otwartością podchodzi do spraw żywotnych dla środowiska radiokomunikacji amatorskiej w Polsce. Medal im. Braci Odyńców jest naszym skromnym wyrazem wdzięczności i podziękowania dla Pani Anny Streżyńskiej za zasługi dla krótkofalarstwa polskiego.

Spotkanie, które trwało niespełna godzinę, było też okazją do krótkiego omówienia bieżących zagadnień, nurtujących środowisko krótkofalarskie w Polsce. Mówiono między innymi o zakończonych niedawno pracach zespołu roboczego MC z udziałem przedstawicieli PZK, ZHP, LOK, Fundacji OPOR, SEP i innych organizacji zajmujących się krótkofalarstwem.

Rozmawiano także o pracach zespołu roboczego ds. pól elektromagnetycznych (PEM), który ma przygotować projekt założeń do przyszłej ustawy, w związku z dynamicznym rozwojem sieci i usług telekomunikacyjnych, opartych głównie o technologie mobilne.

Przedstawiliśmy również stan rozwoju regionalnych sieci SP EmCom, które podpisują porozumienia z urzędami administracji państwowej, na podstawie porozumienia PZK i Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku.

Pani Minister wskazała na rolę, jakie środowisko krótkofalarskie może odegrać w edukacji społecznej dla propagowania nowoczesnych rozwiązań komunikacji, nie tylko radiowej. Odniosła się przy tym do ogromu prac legislacyjnych, związanych głównie z megaustawą, ale także z rozporządzeniami wykonawczymi, gdzie niektóre rozwiązania mogą również bezpośrednio dotyczyć krótkofalowców. Pożądane jest zatem uczestnictwo środowiska radioamatorów w tym procesie, choćby na etapie konsultacji społecznych.

[Info: Waldemar Sznajder 3Z6AEF]


Zdjęcie: Tomasz Niewodniczański SP6T

AS MBO