Dyplomu 1050CP
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-05-19 / 20:35
Akcja radiowa 1050CP    1050CP_Award-SP5PBE_200

W ostatnich wiadomościach na portalu akcji dyplomowej Roman SQ2RH czytamy:
WIADOMOŚCI - NEWS. 19-05-2016, 1051 UTC

Ponad 500 aplikacji i dyplomów zostało poprawnie zweryfikowanych i wysłanych.

11-05-2016, 1945 UTC
The on-line log został właśnie zamknięty, zatem można zapisywać się na @-dyplom, zgłoszenia będą przyjmowane do końca maja 2016 roku. Niestety nie otrzymaliśmy końcowych logów od następujących stacji: 3Z1050CHP, SN1050CHP, SP1050CHP, SQ1050CHP.

Elektroniczne dyplomy są rozsyłane sukcesywnie do wszystkich aplikantów. Z komunikatem o poniższej treści.

Szanowny Kolego,
Przesyłam w załączeniu Twój dyplom, który zdobyłeś w naszym programie dyplomowym z okazji "1050 lecia Chrztu Polski on the AIR", zorganizowanym w dniach od 1 do 30 kwietnia 2016 roku. Jest to dyplom elektroniczny w formacie PDF do druku.

Gratulujemy i zapraszamy ponownie do innych organizowanych przez polskich krótkofalowców akcji dyplomowych i zawodów, więcej informacji na stronie www.pzk.org.pl.

Vy 73 de Roman SQ2RH
w imieniu własnym oraz całego zespołu 1050CP (SP9MDY, SP3SLU, SP7TEV)

www.sq2rh.it2.pl
www.1050cp.pzk.org.pl

##############

Dear Friend,
Please find attached your award that you have achieved within our award programme on the occasion "1050 years of the Baptism of Poland on the AIR", organised from 1st to 30th April 2016.

This is an electronic award in the PDF format, to be printed.

We would like to congratulate you, and to invite again to other award actions and contests organised by the Polish radio amateurs -

more information on the website: www.pzk.org.pl

Vy 73 de Roman SQ2RH
on behalf of myself and of the whole 1050CP team (SP9MDY, SP3SLU, SP7TEV)

1050CP_Award-SP5PBE-800