Rozmowy w Ministerstwie Cyfryzacji 6. runda
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-05-16 / 18:19
Rozmowy w Ministerstwie Cyfryzacji 6. runda


W dniu 16.05.16 o godzinie 12.00 w MC odbyło się 6. z kolei spotkanie konsultacyjne w sprawie Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej.
W spotkaniu uczestniczyli: Marek Bielak SQ9PBS -SP9KGJ -"Ryjek", Tomasz Ciepielowski SP5CCC PK UKF/PZK, Tomasz Frankiewicz SP7V - ZHP/PZK, Witold Zakrzewski Fundacja FOPOR, Krzysztof Gaudnik SP7WNM, Jurek Najda HF1D - PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR - PZK, Waldemar Sznajder 3Z6AEF z ramienia SEP i PZK. Z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej obecni byli Pan dr Wiktor Sęga Dyr. Departamentu Zarządzania Częstotliwościami, Marek Otręba Naczelnik Wydziału Pozwoleń UKE oraz prowadząca Beata Borucka zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji oraz pracownicy DT MC.

Podczas spotkania omówiono:

1. Kwestię równości podmiotów w aspekcie znaku stacji SN0HQ, czyli sprawę występowania o znak tymczasowy przez inny podmiot niż aktualnie używający danego znaku. Kwestia podnoszona przez Fundację OPOR. Przedstawiciele PZK wyjaśnili obecnym istotę niezmienności tego znaku ze względu na udział kilkuset tysięcy podmiotów z całego świata biorących udział w mistrzostwach IARU na falach krótkich.

2. Sprawy przekazania egzaminów w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej organizacji / organizacjom zrzeszającym radioamatorów. Wstępnie przyjęto założenie, że wszystkie organizacje powinny być równe wobec prawa. Przy czym PZK uważa, że powinna być ustalona lista egzaminatorów z poszczególnych stowarzyszeń.

3. Kwestia znakowania stacji ARDF i uznania ich jako stacje nie wymagające pozwolenia radiowego. Uznano ten postulat za w pełni zasadny i będzie on wzięty pod uwagę przy zmianach w stosownym rozporządzeniu.

4. Zamiast pozwoleń i świadectw powinien być jeden dokument, np. licencja zawierający m.in. zakres uprawnień oraz znak wywoławczy. Pozostają pozwolenia dla stowarzyszeń, urządzeń bezobsługowych oraz tymczasowe.

5. Powróciła sprawa operatora odpowiedzialnego na stacjach klubowych. W tej kwestii nie ma zgodności w ramach środowiska. Za likwidacją operatora odpowiedzialnego jest głownie Fundacja FOPOR, w której w 8. klubach jest ten sam operator odpowiedzialny.

6. Założenia do Ustawy o SRA - omówiono niektóre szczegóły. Jest to dokument państwowy, który powinien określić co obywatelowi będącemu krótkofalowcem wolno i do czego ma prawo. Czyli wszystko od telekomunikacji poprzez prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ewentualnie aż po Kodeks Cywilny. Temat jest szeroki i wykracza po za ramy działania jednego resortu.

Uzgodniono, że najbliższe spotkanie odbędzie się 31 maja 2016 r.

Piotr Skrzypczak SP2JMR