Komunikat sekretariatu z dnia 16 kwietnia 2008
Dodane przez sp3iq dnia 2008-04-16 / 18:40
W załączeniu komunikat sekretariatu z dnia 16 kwietnia 2008. 
Rozszerzona zawartość newsa

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 16 kwietnia 2008.

Witam wszystkich odbiorców naszego komunikatu. Zaczynam niestety od smutnej informacji. Znów nas ubyło.

SQ9DJT ex SP4ADZ Silent Key.
Kol. Tomasz Grzyb SQ9DJT odszedł z grona krótkofalowców przeżywszy lat 64 w dniu 6.04.08. Pogrzeb odbył się w dniu 10.04.07 w Skrzyszowie . Był konstruktorem i instruktorem łączności w ZHP, ostatnio nie należał do PZK . Informację przekazali Jego synowie Dawid SQ9DJD oraz Paweł SQ8JMP. Rodzina dziękuje za udział w ceremonii pogrzebowej Kol. Zbyszkowi SP9IEK Prezesowi OT 28 PZK.
Wszelkie informacje można uzyskać od rodziny Śp. Tomasza SQ9DJT.
Info de SQ9DJD&SQ8JMP

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK 11 kwietnia 2008.
W dniu 11.04.08 w hotelu „Mazowieckim” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZG PZK. Obecni: Kol. Ewa SP1LOS, Kol. Bogdan SP3IQ, Kol. Tadeusz SP9HQJ oraz Piotr SP2JMR.
Prezydium przyjęło sprawozdanie finansowe w tym Bilans PZK za ROK 2007.
Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru nadania Złotej Odznaki Honorowej Kol. Edwardowi Breitowi SP2AJO oraz Romanowi Pałczyńskiemu SP2DDX na wniosek Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK –OT04.
Prezydium przedyskutowało bieżącą sytuację w PZK w tym sprawy związane z organizacją XVI Zjazdu PZK, które referował Kol. Tadeusz SP9HQJ.

Równolegle z Posiedzeniem Prezydium odbywała się rekontrola GKR PZK,  a niektórzy z członków prezydium udzielali Komisji informacji uzupełniających.

2. Posiedzenie ZG PZK 12 kwietnia 2008 - sala konferencyjna UKE.
Posiedzenie rozpoczęło się w drugim terminie tj o 10.30 w posiedzeniu na 38 członków ZG PZK obecnych było 30 co stanowi 79 % ogółu. Tak wiec prawie znakomita frekwencja. Zabrakło Członków ZG PZK z OT03, OT17, OT18, OT26, OT27, OT29, OT33 oraz Skarbnika ZG PZK.
Posiedzenie było nacechowane wielką uważnością ze strony uczestników. Miało to być ostatnie Posiedzenie bieżącej kadencji prezydium. Niestety w wyniku nie przyjęcia bilansu za rok 2007 i skierowania do poprawki księgowych materiałów źródłowych czeka nas jeszcze jedno Posiedzenie ZG PZK tuż przed XVI Zjazdem PZK. Będzie to posiedzenie nadzwyczajne poświęcone tylko tematyce bilansu. Tak będzie ponieważ Zarząd Główny PZK zobowiązał Prezydium ZG PZK do uporządkowania dokumentów finansowych zgodnie z zaleceniami GKR do dnia 27.04.2008 r. oraz zwołania  na dzień 16.05.2008 dodatkowego posiedzenia ZG PZK w celu przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007r.

W swoim krótkim wystąpieniu podziękowałem Członkom ZG za wspólne działanie dla dobra PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za ogromną pracę wykonaną podczas bardzo szczegółowej kontroli sekretariatu i księgowości PZK. Większość zaleceń GKR dot. sekretariatu została wykonana. A sprawy księgowe są w trakcie przepracowywania. 
W wyniku nieporozumienia i nie domówienia pomiędzy pomysłodawcami , Zarządem WOT i Prezydium ZG PZK najprawdopodobniej nie odbędzie się akcja dyplomowa pod nazwą „Polonia Restituta”. Informację o tym przedstawił Kol. Marek SP5UAR autor samego pomysłu.
Zarząd Główny zalecił Prezydium rozpoczęcie procedury likwidacyjnej OT 33.
ZG PZK zgodnie § 20 pkt 3 a) oraz § 46 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców zatwierdził  powołanie na wniosek komitetu założycielskiego klub ogólnopolski pod nazwą  „PGAC” PZK.
Zarząd Główny PZK na wniosek Managera OH PZK podjął uchwałę o nadaniu Złotych Odznak Honorowych PZK nast. Kolegom:
56/Z SP1AAY Jerzemu HABERCE, 57/Z SP9BCV Romanowi HAJDUKOWI, 58/Z SP9CUU Janowi NATICHOWI, 59/Z SP9IKN Wojciechowi KALINOWSKIEMU, 60/Z SP9KJ Jerzemu SZCZEŚNIAKOWI-MASZADRO, 61/Z SP2JMR Piotrowi SKRZYPCZAKOWI.

Odznaki Honorowe PZK otrzymają Kol.
1. SP5KP Krzysztof Patkowski – OH PZK Nr 726
2. SP8BAI Jacek Sieroń – OH PZK Nr 727
3. SP8GSC Krzysztof Szczucki – OH PZK Nr 728
4. SP8HKT Ryszard Nowakowski – OH PZK Nr 729
5. Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie – OH PZK Nr 730
6. SP8GHN Adam Kalinowski – OH PZK Nr 731
7. SP8RHO Zbigniew Wendycz – OH PZK NR 732
8. SP1MHY Marek Funk – OH PZK Nr 733

Posiedzenie trwało do godz. 17.30. Zostało zorganizowane dzięki ogromnej przychylności kierownictwa UKE, a także dzięki zaangażowaniu ze strony Kol. Marka Ambroziaka SP5IYI, który faktycznie się nami opiekował.
Kończąc tą informację pragnę podziękować wszystkim Członkom ZG PZK, który głosowali na moją skromną osobę jako na beneficjenta ZOH PZK. Szczególnie zaś wnioskodawcy Kol. Zbyszkowi SP8AUP Prezesowi OT 35 PZK.
Piotr SP2JMR
 
3. Zapraszam serdecznie wszystkich do pierwszej edycji "ZAWODÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH"

organizowanych przez Oddział Świętokrzyski Polskiego Związku Krótkofalowców.
Zawody odbędą się 20.04.2008 r. (niedziela) w godzinach 05.00 do 06.00 UTC (07.00 do 08.00 czasu lokalnego).
Wszelkie informacje na temat zawodów wraz z regulaminem znajdują się na stronie.
Proszę zwrócić uwagę na atrakcyjne główne nagrody: trzy transceivery dwuzakresowe UKF/VHF marki Yaesu dla nadawców i antena Diamond F-22 w kategorii nasłuchowców.
Nagrody ufundowali oraz objęli patronat nad zawodami:
Wojewoda Świętokrzyski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Prezydent Miasta Kielce
Dodatkową atrakcją tych zawodów jest możliwość szybkiego i bezpłatnego zdobycia dyplomu "Ziemia Świętokrzyska", którego regulamin zamieszczony jest również na stronie pod powyższym linkiem.
Formuła zawodów jest nieco odmienna od standardów i myślę, że przypadnie Wam do gustu. Gwarantuję, że w ciągu godziny zawodów zarówno na CW, jak i na SSB, nie będzie czasu na nudę.
Zapewniamy dużą aktywność stacji z OT03, co umożliwi zdobycie dyplomu "Ziemia Świętokrzyska".
Zapraszam! Prezes OŚ PZK Paweł Szmyd SP7SP.

4. 6V7K, 6V7J.
Jutro skoro świt wylatujemy w czteroosobowym zespole do Senegalu. Zespół to jak podawaliśmy w zapowiedziach wyprawy SP9MRO, Marian SP9CTT, Danusia SP9SX oraz nasz młodszy syn Krzysztof. Okazja jest nasza 30 letnia rocznica  ślubu która dzisiaj przypada i chcieliśmy ja uczcić za granicą w połączeniu z naszym wspólnym hobby krótkofalarstwem. Inną rocznicą jest 40 lat od nawiązania przeze mnie pierwszej łączności na pasmach amatorskich, gdy pod koniec czerwca 1968 r. Jurek SP9BGS posadził mnie przed mikrofonem stacji SP9ZHQ/9 na obozie harcerskim i pozwolił mi na moje pierwsze QSO z Ś.p. Stanisławem SP9YP, który do ostatnich dni swojego życia był przyjacielem nasze3 el ITA for 14 MHzj rodziny i częstym gościem w naszym domu. Marian SP9CTT wraz z nieżyjącym od kilku lat Henkiem SP9CYC i Piotrem SP9CXM  moimi najbliższymi kolegami, gdzie całymi dniami urzędowaliśmy na stacji klubowej SP9KDD (niektórzy za granica myśleli ze to był mój prywatny znak ) a ja rok po roku starałem się o licencje nadawcza i rok po roku uważany byłem za element niepewny dla Polski Ludowej.
Tak wiec jutro lecę w swoja kolejna wyprawę w świat i już pewnie po raz kolejny będę „first one from SP „na nowej ziemi, tym razem w Senegalu. Jest to kolejny nowy kraj który zamierzamy z Danusia zwiedzić i zapewne kolejny który uwiecznimy na naszych fotografiach.
Z Senegalu nadawać będziemy pod dwoma znakami: ja pod znakiem 6V7K a Marian pod znakiem 6V7J. Oba znaki sa znakami kontekstowymi ( specjalnymi ) i chcemy  wziasc udział  w SP DXC RTTY oraz w ARI Contest. Danusia będzie pewnie aktywna na PSK/RTTY na znaku 6V7K.
Sprzęt to TRX TS870S oraz tranzystorowy wzmacniacz mocy. Anteny; monoband yagi 3 el. ITA for 21 MHz, monoband yagi 3 el ITA for 28 MHz oraz V80 Titanex na dolne pasma (40, 80, 160) oraz na WARC z matching box.
Pewnie sygnały nie będą super silne ale będziemy się starali w miarę wolnego czasu „ polować na stacje polskie i wszystkich naszych przyjaciół”.

Koledzy którym brakuje Senegalu na którymś paśmie, proszę o szukanie nas na Clusterach. Będziemy też specjalnie aktywni nocą na niższych pasmach. Senegal nie jest pewnie trudnym do polaczenia krajem, ale nie zawsze potwierdzanym.
Karty za łączność z 6V7K proszę via SP9SX a do stacji 6V7J na  domowy znak SP9CTT.
Aktywność do dnia 5 Maja 2008.

Vy 73’s
Witek SP9MRO

5. WARD Contest 2008.
W imieniu Zespołu PGA zapraszam uprzejmie do udziału w krajowych zawodach WARD Contest rozgrywanych dla upamiętnienia założenia
Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej - IARU. Zawody odbędą się 18 bm.
czyli w piątek od 15.00 do 17.00 UTC.
To nasze wspólne święto i warto zaznaczyć w nim – chociażby symbolicznie.
SP2FAP

18 kwietnia - Światowy Dzień krótkofalowców.
W dniu 18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalowca. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez IARU. Organizacja ta w dniu 18 kwietnia 2008 obchodzi swoje 83-  urodziny bowiem powstała w 1925 roku. Nasza krajowa organizacja Polski Związek Krótkofalowców [ PZK] liczy sobie nieco mniej bo tylko 78 lat.
Z okazji tego święta odbywają się najróżniejsze spotkania i uroczystości związane z krótkofalarstwem. W większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody krótkofalarskie trwające zwykle ok. 2 godzin.
 Polski Związek Krótkofalowców i „Magazyn Krótkofalowców QTC” z tej okazji wydaje bardzo atrakcyjny okolicznościowy dyplom. W tym roku to „WARD 2007”.
Wiem, że to co poniżej brzmi jak frazesy, zresztą często przeze mnie używane, ale chcę byśmy wszyscy pamiętali o kilku uniwersalnych prawdach.
- A mianowicie o tym , że krótkofalarstwo jest szczególną dziedziną aktywności człowieka. Jest istotnym elementem zbliżającym ludzi różnych ras, narodowości, wyznań i profesji. Łączności w ramach uprawiania tego wspaniałego i naprawdę wyjątkowego “hobby” często nawiązują ze sobą ludzie różniący się między sobą wiekiem niekiedy o kilkadziesiąt lat.
Często w wyniku przeprowadzonych łączności nawiązują się przyjaźnie i bardzo bliskie znajomości, które niekiedy są istotnym czynnikiem nawet ratującym życie.
Krótkofalarstwo jest jedną z ważniejszych dziedzin promującą dany kraj, w tym przypadku Polskę .
 Ilość krótkofalowców świadczy o poziomie intelektualnym społeczeństwa, jego zamożności i stopniu rozwoju gospodarki kraju. Dla przykładu podam, że najwięcej krótkofalowców jest w USA, Japonii, Niemczech. Również wielką aktywność przejawiają krótkofalowcy z krajów skandynawskich, jest tak pomimo niskiej populacji tych społeczeństw. W Polsce jest ponad
10 000 krótkofalowców - mam tu na myśli wydane Pozwolenia, część z nich, jak wiemy , jest bardzo aktywna i może poszczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach mieszczących się w pojęciu krótkofalarstwo.
W czasie klęsk żywiołowych często tylko krótkofalowcy utrzymują łączność, gdy zawodzą inne “profesjonalne” systemy. Tak było podczas ostatniej powodzi na południu Polski. Tak było także podczas usuwania skutków i pomocy ofiarom Tsunami w 2005 roku.
 I za to należy się wszystkim uczestnikom tych akcji szczególna wdzięczność.
W ramach IARU od listopada 2006  roku obywają się ćwiczenia z łączności Emergency, w których uczestniczymy jako PZK.
Osobnym zagadnieniem natury społecznej jest zainteresowanie uprawianiem krótkofalarstwa przez młodzież. Większość nowych krótkofalowców właśnie z niej się rekrutuje . I w tym miejscu zwracam się z apelem do was Koleżanki i Koledzy o propagowanie gdzie i jak się da krótkofalarstwa, mając na względzie to co powyżej napisałem.
PZK oraz ZHP organizują obozy, na których można się wszystkiego nauczyć, co jest niezbędne dla zdania egzaminu uprawniającego do wydania Pozwolenia na zakładanie urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych, czyli jak się to potocznie nazywa- licencji. Właśnie ów trudny egzamin i licencja odróżniają nas od innych nieprofesjonalnych użytkowników eteru jaką są CB-radiowcy.
Niektórzy z nas zapominają, że jedną z dziedzin krótkofalarstwa jest Amatorska Radiolokacja Sportowa czyli łowy na lisa, polegająca na odnajdywaniu ukrytych w terenie nadajników . Jest to szczególna sprawa bo zajmują się nią nawet dzieci od 7 lat. Stanowi to swoiste przedszkole dla krótkofalarstwa i wielu z tzw. “lisołapów” później zostaje krótkofalowcami w szerszym znaczeniu.
W ciągu ostatnich 8 lat PZK było czterokrotnie organizatorem Mistrzostw  I Regionu IARU  w tej dyscyplinie.

A teraz czas na życzenia.
Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy! Z okazji przypadającego w dniu 18 kwietnia Krótkofalarskiego Święta życzę Wam samych sukcesów i wielkiego zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego hobby. Życzę Wam także, aby wśród nas panowała powszechna atmosfera koleżeńskości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Życzę, aby rzeczywiście można nas było nazywać „ludźmi dobrej woli”

Vy 73!         
Prezes PZK Piotr Skrzypczak  SP2JMR