KS-17. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 27.04.2016
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-04-28 / 03:35
news: pzk_new.jpg
                                  KOMUNIKAT NR 17/2016 z dnia 27.04. 2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1.    Zaproszenie do Zawodów Warszawskich.

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza wszystkich krótkofalowców do udziału w Zawodach Warszawskich "Konstytucji 3 maja" w dniu 3 maja 2016 r. (wtorek) w godzinach 15:00 - 17:00 UTC. Szczególne zaproszenie kieruję do krótkofalowców z m. st. Warszawy, którzy w swoich łącznościach przydzielają największą ilość punktów. Swoim udziałem w zawodach uczcimy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, uchwalonej 3 maja 1791 roku ustawę regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Jurek SP5SSB

2.    III Radiozlot Sośnia Góra 2016.

Już w najbliższą niedzielę, Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS zaprasza krótkofalowców, CB-stów oraz sympatyków radia na III Radiozlot na Sośniej Górze, który odbędzie się na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Więcej szczegółów na stronie klubu i facebooku. Wśród atrakcji znajdą się m.in:
- spotkanie miłośników SOTA
- radiowa gra terenowa dla dzieci i młodzieży
- zajęcia z robotów LEGO
- montownia
- stanowisko anten śrubowkrętowych SP9RIG
- mobilny sklep Ham Radio Shop
- losowania nagród.
 
Zapraszamy w niedzielę 1 maja od 12.00! Do spotkania!
SP9PKS team

3.    Pielgrzymka Krótkofalowców.

Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na 14 Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 14 maja 2016 roku. Program Pielgrzymki na stronie klubowej www.sp9kaj.com Częstotliwości radiowe do kontaktu dla przyjeżdżających: 145300 i 145500 simplex oraz przemienniki 145 787.50 i 439 175.00 (ton 123 dla nadajnika na 439 175.00 i ton dla nadajnika i odbiornika 123 na 145 787.50).
 Bohdan SP9VJ

4.    HF40HSP. 40-lecie Harcerskiego Szczepu "Puszcza".

W dniach 25.04 -08.05.2016 r. Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym SP9MOA będzie pracował pod znakiem okolicznościowym     HF40HSP z okazji czterdziestolecia Harcerskiego Szczepu "Puszcza". Za przeprowadzone łączności będzie można otrzymać okolicznościową kartę QSL. Szczegóły: www.qrz.com/db/hf40hsp
Szczep "Puszcza" założyło w 1976 roku grono młodych ludzi. Na patrona wybrali Króla Kazimierza Wielkiego - wybitnego władcę z dynastii Piastów związanego z Niepołomicami gdyż tutaj ten król ufundował w XIV wieku Kościół i przebudował stary drewniany zameczek myśliwski w królewską rezydencję. Barwą Szczepu jest zieleń tak jak zielona jest Niepołomicka Puszcza a symbolem żubr.
Przez minione 40 lat przez drużyny zuchowe i harcerskie przeszło około 2000 tysięcy młodych ludzi. Prawie 500 z nich zdobyło harcerski krzyż. Setka młodych ludzi podjęła trud instruktorskiej służby przyjmując role przybocznych i drużynowych.
Szczep "Puszcza" na stałe wpisał się w krajobraz niepołomickiej społeczności, stanowiąc od lat ważne środowisko wychowawcze skupiające dziś wszystkie pokolenia. Godnie kontynuuje tradycje ruchu harcerskiego, który na terenie Niepołomic rozpoczął działalność w 1936 roku.

Vy 73 de Michał Matusik SQ9ZAY


5. DYPLOM HUBAL - Regulamin.
Organizatorem akcji dyplomowej jest Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM, przy I LO w Tomaszowie Mazowieckim. Stacja okolicznościowa SP0H pracuje z okazji 76 rocznicy zakończenia działalności Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala ' Henryka Dobrzańskiego, który poległ w walce w dniu 30.04.1940 r. Patronat Honorowy obchodów rocznicowych objął Prezydent RP.
QSO zaliczane do zdobycia dyplomu:
Dla wszystkich stacji, w tym nasłuchowych - przeprowadzenie 1 QSO/nasłuchu ze stacją okolicznościową SP0H jak Hubal. Termin przeprowadzenia łączności: 29.04.2016 - 30.04.2016. Pasma i emisje dowolne.
Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej i przesyłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Zgłoszenia na dyplom - adres e-mail: sp7ptm@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: - znak stacji, - imię nazwisko operatora, - datę i godz. przeprowadzonej łączności ze stacją SP0H.
Andrzej SP7HIW

SP8ASP s. k. W dniu 24 kwietnia 2016 roku odszedł od nas na wieczną wartę w wieku 82 lat Aleksander Karamon SP8ASP. Serdeczny przyjaciel, zawsze pogodny, uczynny i gotowy do pomocy krótkofalowiec. Długoletni QSL manager okręgu SP8 oraz QSL manager OT05. Członek Polskiego Związku Krótkofalowców od 1960 roku. członek SP DX Clubu z numerem członkowskim 128/1971. Honorowy Członek Oddziału Podkarpackiego PZK (OT-05) w Krośnie. Pogrzeb Kolegi Aleksandra Karamon SP8ASP odbył się 26 kwietnia w Jaśle
Cześć Jego pamięci!
Wiesław SP8NFZ Prezes OT-05 Krosno

 
TNX. TNX. TNX.

Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Jurkowi SP5SSB, Michałowi SQ9ZAY, Wiesławowi SP8NFZ, Bohdanowi SP9VJ, teamowi klubu SP9PKS, Andrzejowi SP7HIW.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

  
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

Załącznik
WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Regulamin Zawodów 3-maja

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja
3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.


Zawody Warszawskie 2016 (Konstytucji 3-maja)
Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz nasłuchowców. Organizatorem zawodów jest Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

Cel zawodów:

Celem zawodów jest uczczenie 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja oraz podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych, nasłuchowych oraz ułatwienie uzyskania "Dyplomu Warszawa".

Termin i czas zawodów:

3 maja 2016r.
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 15:00-17:00 UTC.

Pasma i emisje:


KF 3,5 MHz emisje SSB i CW. Obowiązuje przestrzeganie band planu.

Wywołanie w zawodach:

Na CW - TEST SP, na fonii - WYWOŁANIE W ZAWODACH WARSZAWSKICH.

Raporty i grupy kontrolne


RS(T) + nr QSO (od 01) + trzy literowy skrót województwa i powiatu np. 59(9) 01 RWM. Numeracja łączności na SSB i CW ciągła.

Punktacja


Za QSO w pasmie KF na SSB 1 pkt, CW 2 pkt.
Za QSO ze stacja z "RWM" SSB 2 pkt, CW 4 pkt.
Z daną stacja można nawiązać dwie łączności, lecz różną emisją.
Premia: 10 pkt. - za ułożenie hasła KONSTYTUCJA z ostatnich liter sufiksu korespondentów Litera T musi wystąpić dwa razy w sufiksach stacji.

Wynik końcowy

Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO + premia. Nie stosuje się mnożników. Łączności nie zalicza się w przypadku:
- niezgodności grup kontrolnych
- różnicy czasu ponad 3 minuty.

Klasyfikacja:

Za uczestnika zawodów uważa się stacje, która nawiąże min. 5 QSO, uczestnik zawodów może być sklasyfikowany wyłącznie w jednej kategorii:

Kategoria    Znaczenie kategorii
A – SSB    Stacje Indywidualne, emisja SSB
B – CW    Stacje Indywidualne, emisja CW
C – MIXED    Stacje Indywidualne, emisja MIXED - CW+SSB
D – Kluby    Stacje Klubowe MIXED, emisja CW+SSB
E - QRP    Stacje Indywidualne i Klubowe QRP - 10W SSB, 5W CW, emisja MIXED – CW + SSB
F- RWM    Stacje Indywidualne podające w grupie kontrolnej skrót województwa i powiatu RWM
G - SWL    Nasłuchowcy Mixed emisja, CW+SSBDzienniki zawodów:

Dzienniki wyłącznie w postaci elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: sp5jxk@tlen.pl w terminie 7 dni.
W temacie wiadomości e-mail należy podać wyłącznie znak wywoławczy. Plik z dziennikiem powinien być nazwany znakiem stacji, np. sp5abc.cbr
Dzienniki stacji nasłuchowych muszą zawierać: datę i czas UTC, znak stacji, znaki korespondentów, oba raporty i grupy kontrolne. Jedna stacja może być wykazana w logu najwyżej dwa razy.

Nagrody i wyróżnienia.

Za nawiązanie minimum 10 QSO uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii uczestnik otrzyma pamiątkowy grawerton (warunkiem jest sklasyfikowanie minimum 10 stacji w danej kategorii).

Wyniki.


Wyniki zawodów zgłaszane oraz finałowe zostaną opublikowane na stronie WOT PZK: http://ot25.pzk.org.pl, na portalach PZK, SP5PSL, w Magazynach “Świat Radio", “MK QTC" oraz rozesłane via e-mail.
Termin zakończenia prac Komisji Zawodów - 03.06.2016r.

Dyskwalifikacja.


Podstawa do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i przepisów, nieprzestrzeganie band planu, źle wypełniony dziennik.

Komisja zawodów.


Skład komisji zawodów: Managerem Zawodów (przewodniczącym komisji zawodów) jest Janusz SP5JXK/SN5J, (członkowie) Wanda SP7IWA, Jurek SP5SSB/SN5B. Decyzje komisji zawodów są ostateczne.

Uwagi końcowe


W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100W output.
Zawody Warszawskie rozliczane są elektronicznie programami udostępnionymi i zaadaptowanymi przez Marka - SP7DQR. Adres strony, gdzie znajdują się darmowe programy umożliwiające przygotowanie pliku Cabrillo: http://sp7dqr.pl
SWL_DQR_Log - do logowania nasłuchów w czasie
SWL_Cabrillo - do opracowania logów nasłuchowych po zawodach w przypadku logowania papierowego, DQR_Log - program dla nadawców do logowania łączności w czasie rzeczywistym,
Cabrillo_gen – program do wprowadzenia łączności po zawodach w przypadku logowania papierowego.

Komisja Zawodów, WOT PZK: SP5JXK/SN5J, SP7IWA, SP5SSB/SN5B.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty PS 2016