Konsultacje MC IV runda
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-04-18 / 16:41
Konsultacje MC IV. runda

W dniu 18.04.2016 w MC odbyło się 4. z kolei spotkanie konsultacyjne w sprawie SRA.

W spotkaniu uczestniczyli:
Wojtek Bielak SQ9PBS Hackerspace,Tomasz Babut SP5XMU PK UKF, Tomasz Frankiewicz SP7V (ZHP), Włodzimierz Karczewski SQ5WWK (LOK), Witold Zakrzewski FOPOR, Krzysztof Gaudnik SP7WME, Marek Ruszczak SP5UAR, Piotr Skrzypczak SP2JMR PZK. Z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej obecni byli Pan dr Wiktor Sęga Dyr. Departamentu Zarządzania Częstotliwościami, Wojciech Radecki MSWiA, Hubert Turski z komendy Głównej PSP oraz prowadzący Dariusz Dąbek zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji oraz pracownicy DT MC.

Omówiliśmy kolejnych 5 punktów wymienionych w zestawieniu otrzymanym z MC. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny.

Na wstępie Piotr Skrzypczak SP2JMR poinformował wszystkich o dzisiejszym święcie krótkofalowców WARD podkreślając rolę Polaków w procesie powoływania IARU 18 kwietnia 1925 roku.

Poniżej najważniejsze informacje ze spotkania.

Korzystając z obecności przedstawicieli MSW i Straży Pożarnej podniesiono problem łączności EMCOM.
Przedstawiciel z Krakowa podniósł sprawę Światowych Dni Młodzieży.
Sprawa alternatywnej łączności kryzysowej podejmowana przez środowisko radioamatorskie wymaga usankcjonowania prawnego, w tym wydzielenie tzw. "częstotliwości bezpieczeństwa".

Podniesiono problem dostępu krótkofalowców do częstotliwości kryzysowych. Przedstawiono szereg doświadczeń sieci ASR głównie z SP7, SP9 i SP5. Przypomniano o inwentaryzacji możliwości radioamatorów poprzez ankietę Huberta Anysza SP5RE.
Odwołano się również do systemu występującego we Włoszech.

Przedstawiciel MSW Wojciech Radecki omówił pokrótce:

- prace legislacyjne przy ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, która jest tworzona w KG PSP,

- PZK powinno ponownie wystąpić do wiceministra ZIELIŃSKIEGO w sprawie punktów i osób kontaktowych w ramach SPEmCom,

- Światowe Dni Młodzieży. Ministerstwo obawia się, że jest już za późno. Obecnie jest kilkanaście zespołów różnego szczebla, ale nie ma przemyślanej koncepcji współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie ma pewności czy administracja rządowa jest przygotowana na taką współpracę.

- administracji rządowej przeszkadza skłócenie środowiska radioamatorskiego. Wg. niej nie można wskazać konkretnego podmiotu uprawnionego do współpracy.

- co roku Wydziały Zarządzania Kryzysowego UW organizują szkolenia. W tej sprawie MSWiA wyśle pismo do wojewodów z wnioskiem o uwzględnienie środowisk radioamatorskich w tych szkoleniach.

- dostęp do częstotliwości służb rządowych. Tu trzeba rozważyć, ale ostrożnie zmianę w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Przedstawiciel KG PSP Hubert Turski powiedział, że nie posiada umocowania do deklaracji i jest na spotkaniu tylko po to, aby wysłuchać zainteresowanych. PSP proponuje porozumienia w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pochwalił współpracę z OSP. W terenie być może można by mieć dostęp do kanału "B112", ale nie straż jest gospodarzem tego kanału. Jest zaniepokojony, że KG PSP nie ma informacji z terenu o kontaktach z radioamatorami. Wydaje się, że nie ma świadomości potrzeby funkcjonalnej wykorzystania radioamatorów.

W kontekście tych informacji należy zaproponować porozumienie z KG PSP.

W dalszym ciągu dyskutowano o terminach załatwiania spraw w UKE:
  - skrócenia terminu z 6 tygodni do 14 dni. Sprawa stanie się bezprzedmiotowa z chwilą likwidacji pozwoleń radiowych indywidualnych i zastąpieniem ich świadectwami o rozszerzonej formule.

Kolejny punkt to sprawa kompatybilności elektromagnetycznej. PZK przytoczył przykłady zakłócania częstotliwości radiowych przez urządzenia typu przetworniki do wind, zasilaczy do lamp LED etc. Zaapelował do UKE o szczegółowe zadania dla ekip kontrolnych. Pan dyrektor Wiktor Sega potwierdził, że zwalczanie zakłóceń jest obowiązkiem UKE i nie ma obecnie konieczności interwencji w proces legislacyjny.

Następne spotkanie odbędzie się 5 maja o godz. 12.00.

Marek Ruszczak SP5UAR i Piotr Skrzypczak SP2JMR