Kolejna tura konsultacji w MC - 4.04.2016
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-04-04 / 16:09
Kolejna tura konsultacji w MC

W dniu 4.03.16 w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się kolejna III. tura rozmów w sprawie zmian w legislacji oraz obsługi służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Naradę prowadził Pan Dariusz Dąbek zastępca dyr. Departamentu Telekomunikacji MC. Obecni byli pracownicy DT, z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej obecni byli Pan dr Wiktor Sęga dyr. Departamentu Zarządzania Częstotliwościami oraz Pan Marek Otręba naczelnik Wydziału Pozwoleń. Obecni byli także przedstawiciele WZBC. Stronę społeczną reprezentowali Tomasz Frankiewicz SP7V - ZHP, Waldemar Sznajder 3Z6AEF - SEP, Witold Zakrzewski SP5UHW - OPOR, Marek Ruszczak SP5UAR oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR - PZK.

Tym razem większość dyskutowanych zagadnień dotyczyła kwestii formalnych dotyczących realizacji obsługi służby radiokomunikacji amatorskiej.

W sprawie rozszerzenia dostępności pasma 70 MHz i zmiany limitu mocy przedstawiciele UKE zaproponowali stopniowe poszerzanie pasma, natomiast decyzję o zmianie limitu mocy poprzedzić stosownymi badaniami.
W sprawach dotyczących wydawania świadectw i pozwoleń dyskutowano m.in. o dobrowolnym uczestnictwie krótkofalowców w certyfikacji umiejętności nadawania i odbioru CW (za dodatkową opłatą). Stronę społeczną zobowiązano do określenia skali tego problemu.

Ustalono, że nie ma przeciwwskazania do równoczesnego składania wniosków o świadectwo operatora i o pozwolenie radiowe bezpośrednio po zdanym egzaminie.

Ustalono także, że UKE będzie poszerzać zawartość treściową portalu amator.uke.gov.pl po zasięgnięciu opinii GIODO na temat danych uznawanych za wrażliwe. Uczestnicy spotkania przyjęli z zadowoleniem deklarację UKE w sprawie objęcia wniosków służby radiowej amatorskiej informatyzacją poprzez wprowadzenie funkcji interaktywnych na istniejącym portalu w zależności od możliwości kadrowych i finansowych Urzędu.

Gorąca dyskusję wywołał problem przydziału znaków wywoławczych, w tym m. in. odnawiania znaków i karencji dla znaków wygasłych. Na kanwie tej dyskusji delegacja UKE zaproponowała rewolucyjną zmianę polegającą na rezygnacji z pozwoleń radioamatorskich (przynajmniej dla osób fizycznych) i przydzielaniu znaków "dożywotnio" wraz ze świadectwem operatora. Jednak wymaga to znacznego wysiłku legislacyjnego, w tym zmiany ustawy prawo telekomunikacyjne.

Uzgodniono uzupełnienie agendy następnych spotkań o propozycję wprowadzenia sprzętu do amatorskiej radiolokacji sportowej - ARDF do rozporządzenia MC w sprawie urządzeń, które nie wymagają pozwoleń radiowych.


Spotkanie jak zwykle trwało nieco ponad 2 godziny.

Więcej informacji w terminie późniejszym.

Marek Ruszczak SP5UAR & Piotr Skrzypczak SP2JMR

Publikacja:
Administrator portalu PZK