HF70SEP i dyplom na 70-lecie SEP we Wrocławiu
Dodane przez 3z6aef dnia 2016-03-06 / 20:23
Po zakończeniu II Wojny Światowej reaktywowano Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 5 września 1946 r. powstał Oddział Wrocławski Stowarzyszenia, którego przedstawiciele brali udział w XI Walnym Zgromadzeniu reaktywującym SEP w Łodzi, we wrześniu 1946 r. Od tego czasu członkowie oddziału biorą aktywny udział w działalności szkoleniowej, popularyzatorskiej, naukowej i opiniodawczej w zakresie elektryczności, elektroenergetyki, elektroniki, a także łączności.

Od 2013 r. patronem Oddziału Wrocławskiego SEP jest prof. Kazimierz Idaszewski (1878-1965) - wykładowca dawnej Politechniki Lwowskiej, organizator wydziału elektrycznego powojennej Politechniki Śląskiej, a także wydziału elektro-mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Współzałożyciel Oddziału Wrocławskiego SEP i jego pierwszy przewodniczący.

Z okazji jubileuszu Koło Nr 5 Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a jednocześnie Klub Krótkofalowców PZK SP6PWW uruchomił stację HF70SEP i organizuje program dyplomowy.

1. Nazwa dyplomu: 70 lat Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

2. Cel: uczczenie siedemdziesiątej rocznicy powstania Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Kazimierza Idaszewskiego.

3. Organizator: Koło Nr 5 Oddziału Wrocławskiego SEP - Klub Krótkofalowców PZK im. Adama Zaleskiego SP6PWW

4. Termin akcji radiowej: zaliczane są łączności przeprowadzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

5. Pasma i emisje: dowolne.

6. Stacje biorące udział w akcji dyplomowej:
- stacja okolicznościowa organizatora HF70SEP,
- stacja klubowa SP6PWW,
- członkowie Oddziału: 3Z6AEF, SP6CPN, SP6DT, SP6MCW, SP6QNK, SP6SYK, SP6WM, SP6XRI, SQ6ADB, SQ6IYV, SQ6LJR, SQ6PLL.

7. Punktacja:
- stacja okolicznościowa HF70SEP 50 punktów;
- stacja klubowa i członkowie Koła nr 5 OW SEP 10 punktów.
Punktowana jest łączność z daną stacją na każdym oddzielnym pasmie lub inną emisją. Oznacza to dla przykładu: QSO z SP6WM na 3,5 MHz i 7 MHz daje 20 punktów; podobnie QSO na 3,5 MHz z 3Z6AEF na SSB i CW daje 20 punktów.

8. Wymagania dyplomowe: o dyplom mogą ubiegać się operatorzy stacji amatorskich oraz nasłuchowcy, którzy zgromadzą co najmniej 70 punktów.

9. Dyplom wydawany będzie bezpłatnie w formie elektronicznej lub papierowej.

10. Zgłoszenia do dyplomu kierować należy pocztą elektroniczną na adres sp6pww@gmail.com podając:
- własne dane (znak, imię i nazwisko)
- wykaz łączności (znak stacji, data, czas UTC, pasmo, emisja),
- wersja dyplomu (elektroniczna, drukowana) oraz adres do wysyłki,
- ewentualne uwagi lub sugestie.

11. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2017 r.

12. Menadżerem dyplomu jest kol. Michał Nowakowski, SQ6IYV (sp6pww@gmail.com)

Info: Waldemar 3Z6AEF