KS-49. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 9.12.2015
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-12-09 / 23:11
news: pzk_new.jpg
 KOMUNIKAT NR 49/2015 z dnia 09.12.2015 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

1. Po walnym zebraniu Opolskiego OT PZK.
W dniu 5 grudnia 2015 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-11 PZK.
Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.
W wyników wyborów i ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu władze naszego oddziału przedstawiają się następująco:

Zarząd Oddziału

Prezes: Paweł Pośpiech SQ6DXP
V-ce Prezes: Robert Homoncik SP6OJE
Sekretarz: Klaudiusz Rutkowski SQ6KMM
Skarbnik: Irena Siedlaczek SP6OUY
Członek Zarządu: Jan Siedlaczek SP6DMJ
Członek Zarządu: Jerzy Folmer SP6JZG
Członek Zarządu: Sławomir Domarus SP6ZC

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji – Adam Piętka SP6OJJ
Członek Komisji – Edward Plisiuk SP6LUY
Członek Komisji – Ryszard Drytkiewicz SP6OUQ

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zostali wybrani:
Leszek Przybylak SP6CIK
Marek Czarnecki SP9UO

73! Leszek SP6CIK

2. Po Walnym Zebraniu Środkowo Pomorskiego OT PZK.
Z informacji ze strony internetowej OT22 wiemy, że w dniu 6. grudnia br. w Koszalinie miało się odbyć Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Środkowo Pomorskiego OT PZK, a zaraz po nim spotkanie "opłatkowe". Niestety nigdzie nie można znaleźć informacji czy obie te imprezy doszły do skutku. Nie powiadomiono także sekretariatu ZG PZK.
Piotr SP2JMR

3. Spotkanie w Inowrocławiu.
W dniu 5. grudnia w zaprzyjaźnionej restauracji Dąbrówka w Inowrocławiu odbyło się  5. kolejne spotkanie środowiskowe krótkofalowców z województwa Kujawsko-Pomorskiego organizowane przez Klub SP2KCW z Inowrocławia. Spotkanie to zgromadziło ponad 60. uczestników, gośćmi byli Pni Ewa Sobczyk wiceprezes Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu oraz Pan Grzegorz Kaczmarek wiceprzewodniczący Rady Miasta Inowrocławia i jednocześnie kierownik klubu "Kopernik", którym mieści się radioklub SP2KCW. Spotkania te mają swoistą formułę sprzyjającą nie tylko wspólnemu spędzaniu czasu, ale także nie kończącym się dyskusjom na interesujące nas tematy krótkofalarskie. Spotkanie trwało prawie 6 godzin, ku zadowoleniu jego uczestników.
Podziękowania za dobrą organizację iw spaniałą atmosferę kieruję zarówno do organizatorów jak i właściciela oraz pracowników restauracji "Dąbrówka".
Do zobaczenia za rok.

Piotr SP2JMR

4. Spotkanie w Biurze do Spraw Proobronnych.
1. grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Biuro Do Spraw Proobronnych utworzone zostało na podstawie Decyzji Nr 253/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w Biuro do Spraw Proobronnych. Biuro rozpoczęło działalność 15 lipca 2015 r.
Biuro jest bezpośrednio podporządkowane Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Główne zadania Biura w zakresie kontaktów z organizacjami proobronnymi to:
- Realizacja przedsięwzięć dotyczących planowania, koordynowania, organizowania, zabezpieczania i realizowania kontaktów z przedstawicielami organizacji proobronnych
- Monitorowanie i definiowanie potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia systemu obronnego państwa przez organizacje pro obronne.
- Identyfikowanie i weryfikowanie potrzeb organizacji proobronnych w zakresie wspierania ich działalności przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
- Organizowanie sympozjów, konferencji i innych przedsięwzięć związanych z działalnością organizacji pro obronnych.
Główne zadania Biura w zakresie szkolenia to:
- Planowanie, organizowanie, zabezpieczanie, standaryzowanie i koordynowanie procesu szkolenia organizacji proobronnych.
- Opracowywanie wniosków i propozycji obejmujących plany, programy szkolenia, standardy szkolenia oraz miejsca szkolenia członków organizacji pro obronnych.
- Ustalanie wymogów i wskazywanie potrzeb w zakresie szkolenia organizacji proobronnych na rzecz SZ RP oraz koordynowanie procesu tego szkolenia
- Przygotowanie kandydatów-ochotników (z organizacji proobronnych, klas mundurowych) na potrzeby rezerw osobowych SZRP.
Główne zadania Biura w zakresie legislacyjnym i organizacyjnym to:
- Prowadzenie analiz stanu prawnego w dziedzinie wsparcia sytemu obronnego państwa przez organizacje pro obronne.
- Wskazywanie kierunków zmian przepisów prawnych związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi na rzecz wsparcia systemu obronnego.
- Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących obszaru współdziałania resortu obrony narodowej z organizacjami pro obronnymi.
- Realizowanie przedsięwzięć umożliwiających sprawne funkcjonowanie Biura, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej.
Na spotkanie zaproszeni zostali ponadto przedstawiciele:
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- Związku Harcerstwa Polskiego,
- Związku Harcerstwa RP,
- Związku Młodzieży Wiejskiej.

Przedstawiłem w krótkim zarysie historię krótkofalarstwa, płaszczyzny działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Spotkanie było konstruktywne odbyło się w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Jan SP2JLR

5. Pokłosie V Konferencji ARISS.
20. listopada w ZS nr 2 w Krotoszynie odbyło się Spotkanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w którym uczestniczyli uczniowie ze Szkolnego Koła Naukowego. Jednym punktów tego spotkania było przygotowanie szkoły do kontaktu ARISS. Temat ten poruszyła Pani Mariola Kaźmierczak, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie przedstawiając, a wstępnie zarysy poniższego projektu astronomicznego. Opowiedziała o przygotowaniach Szkoły do programu ARISS (Amateur Radio on the International Space Stadion).: http://ariss.pzk.org.pl
Szkolny kontakt ARISS to przedsięwzięcie długofalowe, ale przede wszystkim wymagające przygotowania i zrealizowania programu działań edukacyjnych. Jest warunek konieczny programu, którego celem nie jest w zasadzie łączenie ze stacją, tylko znacznie ważniejsze zadanie-przedsięwzięcie wielu zadań upowszechniających i popularyzujących wszystkie te dziedziny nauki, dzięki którym w ogóle możliwe jest badanie, eksploracja kosmosu. Za kluczowe uznaje się dyscypliny określenie - z angielskiego - mianem STEM, pod którym odkrywamy: science, technology, engineering and mathematics. Dzięki swoim uwarunkowaniom program umożliwia zatem rozwijanie szeroko rozumianych umiejętności technicznych, oferuje kontakt z najnowszymi technologiami, pozwala na obserwację życia w przestrzeni kosmicznej, a ponadto propaguje krótkofalarstwo, uczy wykorzystania technik radiokomunikacyjnych i daje okazję do żywego języka angielskiego, jak przedstawiła Pani Dyrektor Kaźmierczak.
Uzgodniono harmonogram wspólnych działań spotkań Szkoły i Rozdrażewskiego Oddziału PTMA w ramach programu ARISS.
Armand SP3QFE

6. Historyczne wydarzenia w Kaliszu.
W dniach od 15 grudnia br. do 1 czerwca 2016r. pracować będzie stacja okolicznościowa SP90TPBA upamiętniająca 90 rocznicę rozpoczęcia pracy w eterze
pierwszej stacji amatorskiej z Kalisza pod znakiem TPBA. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest kol Bogdan SP3LD.
Należy nadmienić, że pierwsze kroki ruchu "radiofilskiego" w Kaliszu zaczęły się w lipcu 1925r w gimnazjum A. Asnyka pod kierunkiem nauczycieli prof. Łaski i Botnera, a następnie analogiczne koło zostało zorganizowane przez harcerzy pod kierunkiem p. Laskowskiego. Za przykładem młodzieży również i starsi zorganizowali radioklub i efektem tego była zbudowana radiostacja foniczna, która mocą około 1 wata zaczęła nadawać w paśmie poniżej 180m pod znakiem TPBA.
Informacje tą zaczerpnięto z Radjo-Amatora nr.22/1925r. wydawanego przez braci Odyńców.
QSL via SP3LD -po zakończeniu akcji.

Jurek SP8TK


7. Kontakt ARISS w Świętajnie.
Dnia 8.12.2015 stacja klubowa SP4YWM w  Świętajnie nawiązała skuteczne połączenie w ramach programu ARISS z stacja amatorską NA1ISS znajdującą się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Połączenie przez telemost trwało około 15 minut, na pytania dzieci odpowiadał astronauta Kjel Lindgren KO5MOS.
1. Kasia (5 lat)
2. Ola (8 lat)
3. Oliwia (8 lat)
4. Natalia (8 lat)
5. Julka S. (15 lat) Czy byłeś kiedyś w sytuacji bez wyjścia?
6. Kinga (15 lat) Jak spędzacie czas wolny na stacji?
7. Julia K. (15 lat) Jak wygląda wasz dzień i według jakiego czasu funkcjonujecie?
8. Magda (15 lat) Jak spędzicie Boże Narodzenie na statku?
9. Mateusz (15 lat) Czy można zachorować na stacji, np. przeziębić się?
10. Cezary (15 lat) Jakie miałeś najtrudniejsze zadanie na pokładzie stacji?
11. Klaudia (14 lat) Co Cię najbardziej zaskoczyło, gdy pierwszy raz zobaczyłeś kosmos i Ziemie z zupełnie innej perspektywy?
12. Roksana (14 lat) Czy widać jak ludzie witają Nowy Rok (fajerwerkami)?
13. Emilia (13 lat) Jaki jest czas przelotu z ziemi na stację i jak to wygląda?
14. Kornel (15 lat) Czego najbardziej brakuje Wam w kosmosie, co macie na ziemi?
15. Martyna (13 lat) Jakie były emocje podczas lotu w kosmos?
16. Zuzanna R. (13 lat) Czy zauważyłeś kiedyś niezidentyfikowane obiekty?
17. Zuzanna D. (13 lat) Czy na stację kosmiczną można zabrać swojego psa?

Nadmieniam że to połączenie jest pierwszym kontaktem ARISS w naszym regionie. Dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do przeprowadzenia tej łączności.

VY 73 Wojtek SP4WK
Pełnomocnik d/s młodzieży OT-21 PZK

TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Jurkowi SP8TK, Armandowi SP3QFE, Leszkowi SP6CIK, Wojtkowi SP4WK

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.
                          
Piotr SP2JMR        Zygi SP5ELA             Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty KS 2015