KS-46. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 18.11.2015
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-11-18 / 22:09
news: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 46/2015 z dnia 18.11.2015 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

1. Zmiana konta bankowego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Z dniem 1 grudnia 2015 r. kontem właściwym dla wszelkich operacji finansowych w tym dla przelewania środków ze składek członkowskich z OT PZK będzie konto w BGŻ BNP Paribas S.A. o nazwie Polski Związek Krótkofalowców
nr rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0408 9110
W związku z tym proszę od 1. grudnia 2015 r. wszelkie wpłaty kierować na powyższe konto.
Piotr SP2JMR

2. Narada SN0HQ.
 W dniach 13-15 listopada w hotelu „Leśna Skarpa” w miejscowości Leśna Woda (SP6) odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołu SN0HQ z przedstawicielami władz PZK. Tematem była modyfikacja reguł działania zespołu.
W spotkaniu wzięli udział: SP2JMR, SP2JNK, SP3GEM, SP3SLU, SP5ELA, SP5LS, 3Z6AEF, SP6EQZ, SP6IXF, SP6JIU, SP6CIK i SP6T, a pojawili się również: SP6AO, SP6EIY i SQ6PWJ.
Wstęp do dyskusji stanowiły następujące przemyślenia:
1.    Zawody IARU HF Championship z możliwością startu zsieciowanych teamów narodowych są jedynymi tego typu zawodami ogólnoświatowymi. Przez cały rok zespół przygotowuje się do tych jednych zawodów zupełnie inaczej niż do jakichkolwiek innych.
2.    W coroczny start angażujemy ponad dwadzieścia stacji contestowych z kilkudziesięcioma operatorami. Do tego wciągamy co najmniej drugie tyle rodzin i przyjaciół. Tymczasem wielu pozostałych nadawców świata nie ceni wyników zespołów HQ, ponieważ pozycje zajmowane w tej klasyfikacji są w praktyce przesądzone zapisami regulaminu i zbyt poważnie zależą od położenia geograficznego.
3.    Realne szanse na wynik w pierwszej dziesiątce są z roku na rok zdecydowanie mniejsze. Można zauważyć, że niektóre czołowe zespoły stawiają na wynik od czasu do czasu, a nie jak my co roku.
4.    W regulaminie kwalifikacji do WRTC podwyższono znacznie ranking startu indywidualnego w zawodach IARU HF Championship. Stawia to przed zainteresowanymi ewentualnym startem w WRTC konieczność trudnego wyboru - razem czy osobno?
5.    Przy ogromnym wysiłku zespołu nie osiągamy rezultatu, który miałby proporcjonalne przełożenie na prestiż i satysfakcję. Całym zespołem SN0HQ przeprowadzamy około dwudziestu tysięcy QSO. Gdyby każdy zespół - startujący obecnie dla jednego znaku SN0HQ na pasmowych stacjach RUN i stacjach rezerwowych – zrobił w tych zawodach indywidualnie po 2-3 tysiące łączności, mielibyśmy ich ponad sześćdziesiąt tysięcy. Potencjał techniczny i ludzki zaangażowany w te zawody wykorzystany jest co najwyżej w około 30%.
Wymienione wyżej refleksje towarzyszą coraz trudniej ukrywanemu „zmęczeniu materii”. Mamy przecież za sobą 16 wspólnych startów, 16 lat podporządkowywania i zmieniania wszystkiego raz w roku pod wymogi jednych zawodów.
A teraz plusy:
1.    Dotychczasowe starty zachęciły wielu krótkofalowców SP do rozbudowy albo utworzenia nowych teamów contestowych. Takich bardzo dobrze funkcjonujących zespołów, działających przeważnie w prywatnych QTH, mamy teraz naprawdę sporo. 
2.    Na liście dyskusyjnej SN0HQ obserwujemy coraz częściej omawianie technik związanych z contestingiem i startów we wszystkich innych zawodach.
3.    Pojawiają się krótkofalowcy młodzi wiekiem lub stażem, którzy na hasło „SN0HQ” reagują przyśpieszonym biciem serca i marzą o przywdzianiu kiedyś żółtej reprezentacyjnej koszulki SN0HQ.
4.    Nasza mobilizacja w 2000 roku zdopingowała wiele krajowych związków całego świata do zsieciowanych startów.
Wypada podjąć próbę pogodzenia ze sobą znużenia weteranów, świadomych braku szans na wysoką pozycję w klasyfikacji, z niesłabnącym zainteresowaniem grupy młodych, liczących na kolejne starty.
Niemal każde QTH zespołu SN0HQ buduje i rozbudowuje swój potencjał wielo - lub wszystkopasmowo. Szkoda tego ogromnego wysiłku i potencjału sprzętowego, osobowego i operatorskiego, wykorzystywanego w niewielkim procencie w zawodach IARU HF Championship.
A więc co dalej?
1.    Zespół SN0HQ stanowi wartość wyjątkową i powinien działać dalej. Konieczne wydaje się zmodyfikowanie jego formuły na dającą więcej luzu. Uznaliśmy, że będziemy ewoluować spokojnie i stopniowo.
2.    W roku 2016 sieciowanie potencjalnych stacji zostanie włączone tylko w czerwcu i lipcu.
3.    Nie zestawiamy zespołu dla wielkiego wyniku. Traktujemy start w IARU jak kto lubi, a zależy nam przed wszystkim na jakości pracy (dobra współpraca i operatorstwo).
4.    Powinniśmy założyć, że jako SN0HQ (z grupą kontrolną PZK) wystartuje tylko kilka czy nawet jedna stacja przy braku wystarczającej liczby chętnych. Mamy już deklaracje stacji gotowych wystartować w takim wariancie.
5.    Pojawił się pomysł rozszerzenia możliwości „czeladnikowania” (stażu, czy praktyki operatorskiej)  młodym contestowym zapaleńcom, co funkcjonuje w wielu teamach od samego początku i co najważniejsze daje efekty. Możemy wykorzystać fakt, że od pewnego czasu PZK dostaje licencję SN0HQ na cały rok, a nie tylko na lipcowy termin zawodów IARU. Jest to szansa dla przećwiczenia przyszłych contestmenów.
6.    Zaproponowano by pocontestowe zjazdy SN0HQ połączyć ze zjazdami SPDXC.
7.    W roku 2016 zestawimy zespół na wzór dotychczasowy, choć bez zbędnego szpanu.
W trakcie spotkania i głównie na zakończenie poruszane były  też inne sprawy, które przekażemy do właściwych odbiorców tj.: PZK, SPDXC czy też komisji SPDX Contestu.
Tyle w krótkim opisie strategicznego spotkania zespołu SN0HQ w „Leśnej Skarpie”.
Tomek SP6T Kapitan Zespołu SN0HQ
3. Posiedzenie prezydium ZG PZK.
W dniu 28 listopada br. o godz.11.30 w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK odbędzie się 4. i ostatnie w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK.
W programie m.in. opracowanie kolejnej wersji projektu budżetu na 2016 rok, sprawy związane z przygotowaniem XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, wnioski na Złote Odznaki Honorowe oraz inne sprawy wniesione przez członków prezydium.

Piotr SP2JMR

4. Polacy w DXCC zestawienie z 1.11.2015. Na serwerze PZK umieszczone zostało ostatnie zestawienie "Polacy w DXCC" z dnia 1.11.2015. Nadesłane przez Andrzeja SP7GAQ.
Zestawienia te są robione od 2008 roku przez Andrzeja SP7GAQ przy współpracy polskiego DXCC-checkera Leszka SP6CIK.
Zestawienia znajdują się w dziale "Download", dział "Współzawodnictwa", "Polacy w DXCC".
Link bezpośredni: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=68
Także w MENU portalu, zakładka "Współzawodnictwa".
Dokumenty są opracowane w standardzie Adobe - pdf i są częściowo "interaktywne". W zależności od używanego oprogramowania (czytnika pdf) mogą się różnie zachowywać. Ewentualne uwagi i sugestie dotyczące działania proszę kierować do Andrzeja SP7GAQ sp7gaq(o)wp.pl.
 
Info Zygi SP5ELA

5. Podsumowanie akcji dyplomowej "Marian Rejewski na falach eteru".

Jako organizatorzy i osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przebieg akcji dyplomowej Enigma, przeprowadzonej w ramach projektu "Marian Rejewski na falach eteru" pragniemy zaprosić wszystkich operatorów, osoby związane z akcją jak i również wszystkich zainteresowanych krótkofalowców na spotkanie, które odbędzie się 23 listopada o godz. 17:00 w Technikum Menedżerskim przy ul. Fordońskiej 74 (budynek A Wyższej Szkoły Bankowej).
Spotkanie to ma na celu podziękowanie za pomoc, jaką otrzymaliśmy podczas przeprowadzania przedmiotowej akcji.
Podczas spotkania przewidujemy:
• skromny poczęstunek - kawa, ciasto
• Wykład "Marian Rejewski (1905-1980) – życie i działalność" - płk mgr Jerzy Lelwic
(Muzeum Wojski Lądowych w Bydgoszczy)
• Wykład "Wojskowe metody przesyłania poufnych wiadomości" - Jan Ćwikła, SP2X
• podsumowanie akcji dyplomowej Enigma, podziękowania dla osób zaangażowanych.

Daniel SQ2KLU i Krzysztof SQ2JK

6. Skrócony spis treści Świata Radio 12/2015.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Przełącznik antenowy czy duplekser?
TEST: Wzmacniacz ACOM 600S
PREZENTACJA: ACOM – najwyższej klasy wzmacniacze KF (i nie tylko), Proste radiotelefony walkie-talkie
ŁĄCZNOŚĆ: Mobilny Internet w Polsce
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Mam kontakt z młodzieżą
HOBBY: Budowanie transceivera, Wykłady i prezentacje techniczne, Transceivery Home Made
DIGEST: Ciekawe rozwiązania radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy, Rozwiązanie konkursu z ŚR10/15
RYNEK I GIEŁDA
 
7. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 12/2015.
Walne zebranie LKK
Zmiana warty w SP1PNW
V. Konferencja ARISS
SP7PCZ -wspomnienia z lata 2015.

8. Porozumienie UKS "Amator-PZK".
W dniu 3 listopada br. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym "Amator SP3YDE", a Polskim Związkiem Krótkofalowców.
Klub SP3DYE jest jedynym faktycznie działającym w Gnieźnie radioklubem, a jego działalność jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Tan aspekt jest dla PZK szczególnie ważny m.in. ze względu na starzenie się aktualnie aktywnej populacji krótkofalowców.
W imieniu UKS "Amator SP3YDE" porozumienie podpisał jego Prezes Dariusz Skowroński SP3TLJ, a w imieniu PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK.

Piotr SP2JMR

9. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

W dniu 20 listopada 2015 roku obchodzimy w kraju Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Z okazji tego dnia w Świdnicy będą zorganizowane obchody po patronatem i z udziałem Rzecznika Praw Dziecka a zarazem Wiceprzewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.
W samym sercu tych obchodów z obiektu Świdnickiego Ośrodka Kultury na Świdnickim Rynku gdzie będą odbywały się główne wydarzenia, będzie pracowała w dniach 19-21 listopada br. stacja okolicznościowa HF15DPD (Dzień Praw Dziecka) zorganizowana przez członków klubu SP6PZG oraz Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy.
Celem pracy jest oczywiście popularyzacja naszego hobby a w tym pokazanie dzieciom i młodzieży jak można bawić się z radiem na poważnie i trochę mniej poważnie. Będzie również mała wystawa sprzętu radiowego starego i bardzo młodego, dużego i bardzo małego.
Zapraszamy wszystkich Kolegów do nawiązywania łączności ze stacją HF15DPD a szczególnie w dniu 20 listopada kiedy to spodziewane jest wielkie oblężenie stacji przez naszych milusińskich małych i dużych.

Info: Dionizy SP6IEQ
 
10. Z życia SP8KKM.
W dniu 12 listopada 2015 odbył się kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Został on zorganizowany przez Dębicki Klub Łączności SP8KKM i był pierwszą edycją tego typu szkolenia.
Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami gdzie powinniśmy wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy.
Umiejętność prawidłowej oceny sytuacji oraz sprawdzenia podstawowych czynności życiowych jest niezbędne, dlatego dużo czasu i uwagi podczas kursu, poświęciliśmy jednemu z najpoważniejszych stanów  zatrzymania akcji serca. Techniki resuscytacji były ćwiczone przez wszystkich zebranych.
Instruktor wymyślał coraz to bardziej skomplikowane i niesamowite scenki, gdzie każdy uczestnik musiał samodzielnie podejmować decyzję o wdrożeniu odpowiedniego algorytmu postępowania.

Zapoznaliśmy się z tzw. „łańcuchem przeżycia", ćwiczyliśmy na fantomie uciskanie klatki piersiowej, wdechy ratownicze oraz tzw. „pozycję boczną ustaloną".
Zostały też przećwiczone elementy prawidłowej oceny urazowej osoby poszkodowanej, ze szczególnym uwzględnieniem: złamań, zwichnięć, poparzeń oraz opatrywania różnego rodzaju ran. Zapoznaliśmy się również z procedurami postępowania przy: hipotermii, odmrożeniach, zadławieniach, padaczki i ukąszeniach.
Poziom zainteresowania osiągnął kulminację, gdy wszyscy uczestnicy pod okiem ratownika sami zaczęli aranżować scenki, włącznie z udzielaniem pomocy osobie uwięzionej w samochodzie. Istotne okazały się sposoby i wskazówki jak bezpiecznie ewakuować kierowcę oraz pasażerów podczas niespodziewanych zdarzeń na drodze.
Z całą pewnością tego typu szkolenia są konieczne, podnoszą poziom wiedzy i umiejętności w sytuacji, kiedy nagle trzeba komuś pomóc.
Swoją wiedzą podzielił się z nami: Ratownik Medyczny Jarosław Wilk.
Vy 73 Jacek SQ8AQO prezes SKiR "Delta"

11. Krótkofalowcy przy grobie nieznanego żołnierza.

2 listopada Harcerski Klub Łączności "LIS" SP5ZRW działający przy ZSP 1 STO im. rtm. Witolda PILECKIEGO wystawił polową radiostację przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W uzgodnieniu z Dowództwem Garnizonu Warszawa nasza stacja była jedną z imprez towarzyszących specjalnemu apelowi z okazji 90-tej rocznicy erygowania Grobu Nieznanego Żołnierza (2 listopada 1925). Pracowaliśmy pod znakiem okolicznościowym 3Z90GNZ. Zespół w składzie: kierownik stacji Marek Ruszczak SP5UAR oraz operatorzy Bartek Lewandowski SP5-25-0781 (klasa III G) i Paweł SP5-25-0789 (absolwent naszej szkoły) przeprowadził ponad 60 łączności ze wszystkimi okręgami w kraju oraz z korespondentami z 20 krajów europejskich.

Marek Ruszczak, SP5UAR

12. 60 – lecie Klubu Sportów Łączności LOK SP9KAG.

W bieżącym roku Klub Sportów Łączności LOK SP9KAG w Gliwicach obchodzi 60 – lecie działalności. Z tej okazji stacja klubowa w okresie od 28 października 2015 do 22 października 2016 r. będzie aktywna na pasmach używając znaku HF60KAG. Korespondenci stacji mogą liczyć na piękną okolicznościową kartę QSL. Ponadto członkowie klubu w terminie od 22 lutego do 6 marca 2016 r. organizują akcję dyplomową „60 LAT KLUBU SP9KAG”. Regulamin akcji dyplomowej zamieszczamy w załączniku do komunikatu.

Jacek Jaworowski, SP9CXN

13. Walne zebranie Tarnowskiego OT PZK (OT28).
W dniu 13. grudnia br. w lokalu LOK przy ul. Krzyskiej 17 w Tarnowie odbędzie się Walne Zebranie OT28 PZK. Zebranie jest zebraniem sprawozdawczym, a także wyborczym ponieważ członkowie Tarnowskiego OT PZK wybiorą delegata i zastępcę na XXII KZD PZK. Pierwszy termin godz. 09.00, drugi 09.30.

Info przekazał Janusz SP9LAS prezes OT28


SP6ALL s.k. W dniu  12 listopada 2015 roku, o godzinie 19:35.- w wieku  77 lat odszedł do krainy wiecznych dx'ów kol. Seweryn Wojtusiak. Działał w zarządzie klubu SP6PZG. Był zapalonym wieloletnim dx'manem. Przez okres dwóch kadencji pełnił funkcję sekretarza SP DX Clubu. Pogrzeb odbył się w dniu 17 listopada 2015 r. na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy.
Cześć Jego pamięci!   

Koledzy z klubu SP6PZG i Stanisław SP6BGF
 

SP-3003-LG s.k. W wieku 60 lat zmarł Marek Górny SP-3003-LG, od 40 lat członek PZK, jeden z wybitnych nasłuchowców SP - 334 kraje CFM. Zmarł po długotrwałej, bezlitosnej chorobie. Wieloletni QSL Manager Oddziału Dolnośląskiego PZK. Nigdy nie pragnął zostać nadawcą, choć umiejętności i znajomość zagadnienia posiadał znakomite. Pozostaje w naszej pamięci jako uczynny i sympatyczny Kolega.

Pogrzeb odbył się 17 listopada 2015 r. o godz. 12:30 na Cmentarzu Miejskim w Legnicy przy ul. Wrocławskiej.

Cześć Jego pamięci!

Zbyszek SP6CZ


DJ3DM S.K. Andrzej (Andreas) Miller ex. SP5CRX zmarł dziś w nocy po ciężkiej chorobie. Data i miejsce pogrzebu nie są jeszcze znane.

Info: Janusz SP2CNW i Marek SP7SMF

TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Januszowi SP9LAS, Staszkowi SP6BGF, Zbyszkowi SP6CZ, Jackowi SP9CXN, Jackowi SQ8AQO, Markowi SP5UAR, Tomkowi SP6T, Dionizemu SP6IEQ, Danielowi SQ2KLU, Krzysztofowi SQ2JK, Zygmuntowi SP5ELA, Andrzejowi SP5AHT.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

                          
Piotr SP2JMR        Zygi SP5ELA             Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK


Załącznik
Regulamin
Akcji Dyplomowej „60 LAT KLUBU SP9KAG”
1. Wydawcą dyplomu jest Klub Sportów Łączności LOK SP9KAG w Gliwicach.
2. Celem dyplomu jest upamiętnienie 60 rocznicy działalności Klubu SP9KAG.
3. Akcja dyplomowa trwa od 22.02.2016 r. do 06.03.2016 r.
4. Warunki uzyskania dyplomu:
    Warunkiem uzyskania dyplomu jest zgromadzenie minimum 60 punktów wg następującego klucza:
    ● łączność ze stacją okolicznościową HF60KAG – 30 pkt.
    ● łączność z członkiem klubu SP9KAG – 5 pkt.
    a) łączność ze stacją okolicznościową HF60KAG jest obowiązkowa i jest zaliczana tylko raz bez
        względu  na pasmo i rodzaj emisji.
    b) łączność z pozostałymi stacjami można powtarzać na innych pasmach lub też innymi emisjami,
         sumując uzyskane punkty.
    c) stacje będą pracowały na wszystkich pasmach KF i UKF zgodnie z obowiązującym band planem
        emisjami CW, SSB, FM i cyfrowymi.
    d) łączności przez przemienniki są zaliczane do dyplomu.
    e) dyplom dostępny jest  dla nasłuchowców na takich samych zasadach jak dla nadawców.
    f) stacje zagraniczne w celu uzyskania dyplomu muszą zdobyć minimum 40 pkt. wg powyższego
         klucza.
5. Dyplom będzie wydawany bezpłatnie w wersji elektronicznej.
6. Zgłoszenia do dyplomu w formie wyciągu z logu stacyjnego należy przesłać w dowolnym pliku
     tekstowym (txt, doc, cbr, log) w terminie do dnia 20.03.2016 r. na adres: sp9kag@sp9kag.pl
7. Członkowie klubu SP9KAG:
    SP9AUV, SP9BIF, SP9BNL, SP9CXN, SP9EGF, SP9EJH, SP9EWK, SP9FKG, SP9FZU, SP9LO,
    SP9NLA,SP9OZK, SP9P, SP9SDX, SP9TCB, SP9TNT, SP9TNZ, SP9TPA, SP9WZB, SP9WZT, SP9ZE,
    SQ9C, SQ9CND, SQ9DXN, SQ9ETE, SQ9JKO, SQ9KEJ, SQ9LOD, SQ9LOF, SQ9MLE, SQ9NFF, SQ9PPU,
    SQ9ROX, SQ9SFM, SQ9SHN, SQ9SHS, SQ9TNZ, SQ9UM.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015